48 38 14 88 post@dingruppen.no
Virkemidler

Kontrast virkemiddel

Kontrast er et svært vanlig virkemiddel. Det omtales ofte som et litterært virkemiddel, for det ofte blir brukt i litteraturen. Men kontrast er et virkemiddel som kan benyttes i veldig andre formater også.

Uansett hvor kontrast dukker opp som virkemiddel, så har virkemiddelet den samme hensikten. Poenget med kontrast, er å sette noe opp mot hverandre. Dette er et virkemiddel som brukes til å synliggjøre noe eller noens ulikheter. Det fører en spennende historie med mer dybde.

Dette er et virkemiddel som er veldig enkelt å oppdage i en litteratur og tekster generelt. I andre formater er det kanskje ikke like enkelt, men det er ikke fordi det er vanskeligere. Det er rett og slett bare det at sannsynligheten for at du driver med analysearbeid på en fredagskveld, er veldig liten.

Skjønnlitterær tekst

Hva betyr kontrast?

Kontrast er et ord som består av lånte sammensetninger fra italiensk, fransk og latin.

Ordet ‘’kontrast’’ er altså et lånord. Den første delen av ordet (kontra-) betyr ‘’det motsatte’’ på språk som italiensk og fransk, men i det latinske språket betyr det ‘’stå’’. Det er altså dette som er opphavet til det norske ordet ‘’kontrast’’.

Siden kontrast er noe som benyttes i flere sammenhenger, så er dette et begrep med flere betydninger. Men uansett hvilken sammenheng det brukes i, så er den generelle betydningen av begrepet at det forteller om noen forskjeller i den aktuelle sammenhengen.

Kontraster i skjønnlitterære tekster

I skjønnlitterære tekster er ofte hensikten til virkemiddelet kontrast å synliggjøre forskjellen mellom noen aspekter i den aktuelle teksten. Her er noen eksempler på kontraster som det er vanlig å bruke i skjønnlitterære tekster:

  • Begynnelse versus slutt
  • God versus ond
  • Rik versus fattig
  • Lyst versus mørkt
  • Svart versus hvit
  • Liv versus død
  • Varmt versus kaldt
  • Høyt versus lavt

Ovenfor ser du en liten oversikt over noen vanlige kontraster, men disse er naturligvis ikke de eneste. Kontrast kan komme til uttrykk gjennom veldig mange ord i en skjønnlitterær tekst.

Kontrast i markedsføring

Kontraster i markedsføring

Kontrast er også et verdifullt virkemiddel i markedsføring. I denne sammenhengen vil kontrast føre til at de forskjellige elementene blir fremhevet. På den måten vil mottakeren av budskapet kunne se som er det viktigste å få med seg fra det aktuelle markedsføringsformatet.

Dette virkemiddelet er spesielt viktig hvis markedsføringen inneholder både bilder og tekst. Da er det viktig at teksten er like tydelig som bildeelementet. Dette gjøres gjerne via farger på teksten. Hvis mottakeren ikke klarer å lese teksten, vil heller ikke kommunikasjonen være vellykket.  

Perfekt for å fremstille humor

Kontrast er også et virkemiddel som er perfekt for å fremstille humor, og det finnes flere eksempler på dette. Et av dem er at humoren i en humoristisk historie vil komme tydeligere frem hvis historien handler om to personer. En som er veldig seriøs, og en som ler av alt mulig.