48 38 14 88 post@dingruppen.no
Korrektur av tekst utføres med rød penn.

Korrektur av tekst

Korrektur av tekst er i mange tilfeller gunstig. Dette gjelder kanskje spesielt dersom du har en tekst som er av høy viktighetsgrad.

Kanskje du skal publisere en produktbeskrivelse på nettbutikkens nettside, eller skal levere en masteroppgave? Da er korrektur gull verdt!

Her kan du lære mer om hva korrekturlesning innebærer og når det bør anvendes. Finn også ut hvorfor retteprogrammer sjelden gir ønsket resultat.

Motta gratis 500 ord!

Hva er korrektur?

Korrektur av tekst handler om å forbedre en allerede eksisterende tekst. Dette gjøres blant annet ved at tekstens språklige kvalitet forbedres.

Lange og tunge setninger deles gjerne opp, og det sørges for konsekvent ordbruk. Korrekturlesning handler også om å rette opp i skrivefeil.

Det er fort gjort at et par skrivefeil sniker seg inn i teksten din, og ikke alle markeres nødvendigvis med rød strek. Dette gjelder også særskrivingsfeil og grammatikkfeil.

Korrektur av tekst sørger for at teksten din får god flyt og at den blir fri for diverse grammatiske feil, skrivefeil, tegnsettingsfeil og lignende.

Språkvask av tekst innebærer ofte å bokstavelig talt vaske bort (med viskelær) mye tekst!

Akademisk språkvask

En av de mest populære tjenestene innen korrektur av tekst, er språkvask av akademiske tekster som masteroppgaver og bacheloroppgaver.

Språkvask er på mange måter det samme som korrekturlesning, bare enda mer omfattende.

Under språkvask vil ofte teksten skrives om der det finnes forbedringspotensial. Setninger omstruktureres, og avsnittene gjøres kanskje kortere.

En god språkvask online sikrer at blyantene vaskes før skriving!

Hvordan lese korrektur?

Det å lese korrektur av tekst er noe som krever både høy språklig kunnskap, tålmodighet og skriveteft.

En profesjonell korrekturleser retter gjerne opp større feil ved første gjennomlesning, og finleser deretter teksten for å oppnå perfeksjon.

Korrektur gjøres ofte i flere omganger for å sikre at alle feil oppdages. Å lese korrektur på egen hånd kan være risikabelt dersom du ikke har eksepsjonelt gode språkkunnskaper.

 

Unngå retteprogrammer

Det er mange som faller for fristelsen til å benytte automatiske retteprogrammer fremfor profesjonell korrektur av tekst. Dette kan imidlertid føre til at teksten din ikke rettes tilstrekkelig opp i.

Grunnen til dette er at mange særskrivingsfeil ikke oppdages av retteprogrammer, siden sammensatte ord som regel består av to enkeltord som også kan skrives alene.

Et eksempel på dette er «drikkeflaske». Ordene «drikke» og «flaske» blir ofte ikke markert med rødt siden ordene i seg selv ikke er feil. Feil som «drikke flaske» blir derfor kanskje ikke oppdaget.

Vi hjelper deg med å skrive bedre tekster.

Korrektur engelsk

Korrektur av tekst utføres ofte på engelskspråklige tekster. Det er mange nordmenn som ikke føler seg helt trygge på engelsk rettskriving og korrektur.

Ved hjelp av korrektur av tekst på engelsk, kan teksten din fremstå som flytende og korrekt blant engelskspråklige mottakere.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Få hjelp til korrektur av tekst!

Dersom du har en tekst som skal deles med andre – enten det er kunder eller en sensor – er det viktig at den har høy språklig kvalitet.

Ved hjelp av korrektur av tekst kan dette oppnås. Skrivefeil og grammatiske feil blir da rettet på, slik at teksten får høyere språklig kvalitet.

Din Tekstforfatter hjelper deg med korrektur av tekst, og kan rette på alt fra bacheloroppgaver og reklametekster til større avhandlinger.

Kontakt oss i dag for en gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!