48 38 14 88 post@dingruppen.no
Det kan være mye å rette opp under korrektur av en tekst.

Korrektur online

Korrektur online er midt i blinken for deg som har behov for rask og effektiv korrekturlesing av tekster.

Korrekturlesning kan bidra til at tekstens kvalitet løftes mange hakk, slik at teksten blir klargjort for publikasjon eller innlevering.

Vi skal her ta en nærmere titt på hva korrekturlesing handler om, og forklarer hvorfor korrektur online er en god idé!

Motta gratis 500 ord!

Hva er korrekturlesning?

Korrekturlesning handler om å forbedre kvaliteten til en allerede skrevet tekst. Dette kan være nyttig dersom den som forfattet teksten er usikker på rettskriving eller grammatikk.

Korrektur er også nyttig dersom vedkommende bare ønsker høy kvalitet på teksten sin før den leveres inn eller publiseres.

Ved hjelp av korrektur online kan tekstens kvalitet forbedres. Men hva eksakt gjøres under korrekturlesning?

Noe av det viktigste som gjøres når en tekst korrekturleses, er at skrivefeil, feil bruk av tegn og eventuelle orddelingsfeil i teksten blir rettet på.

Språkvask er også en form for korrekturlesning, men da gjerne litt mer omfattende. Dette innebærer gjerne at teksten omformuleres og at setningsstrukturer endres, og at språkbruken er konsekvent.

Oppsummert kan følgende endres ved korrektur online:

 

  • Skrivefeil
  • Tegnsettingsfeil
  • Grammatikkfeil (for eksempel orddelingsfeil)
  • Setnings- og tekststruktur
  • Ordbruk
Språkvask av tekst innebærer ofte å bokstavelig talt vaske bort (med viskelær) mye tekst!

Hvorfor benytte korrektur online?

Det er flere fordeler ved å benytte seg av korrektur online. Korrekturlesing på nett er noe et tekstbyrå kan tilby, og handler om at hele prosessen foregår over nett. Dette sørger for lynraske tjenester og rask leveranse.

Korrekturlesing online er dessuten veldig enkelt. Du trenger bare sende inn tekstene som skal korrekturleses og oppgi spesifikke ønsker.

Dette gjøres for eksempel via e-post eller andre digitale plattformer. Filene vil så korrekturleses, og til slutt returneres på samme vis.

 

  • Rask levering
  • Enkelt og brukervennlig
Korrektur er en viktig del av jobben for en språkvasker.

Engelsk og norsk korrektur online

Det er mulig å få hjelp med både norsk- og engelskspråklige tekster når du har bruk for korrektur online.

Spesielt mange nordmenn ønsker hjelp med korrektur dersom de har skrevet en tekst på engelsk.

Dette skyldes kanskje at mange av oss er litt usikre på hvordan engelskspråklige tekster blir grammatisk korrekte.

Sammenslåtte ord som skal skrives i ett på norsk, skal ofte ikke det på engelsk. Det er dessuten store forskjeller på norsk og engelsk setningsoppbygging.

Mange har også behov for korrekturlesing av norske tekster.

Selv om du mestrer norsk på et godt nivå, er det svært mange skrivefeil og grammatikkfeil som er så innarbeidede blant nordmenn at de neste har blitt en del av språket.

Slike feil kan rettes med korrektur online!

Korrekturlesing sørger for perfekte tekster.

Grammatikk og retteprogram

Det kan være lett å falle for fristelsen til å benytte seg av et automatisk retteprogram fremfor profesjonell språkvask eller korrektur online.

Det er imidlertid ikke så lurt å stole på autokorrektur og retteprogrammer, siden disse ofte ikke tar hensyn til orddelingsfeil og lignende.

Et ord som «høstferie» skal skrives i ett ord, men skriver du «høst ferie» blir ikke dette nødvendigvis fanget opp av et retteprogram.

Stavekontroll i Word er meget bra i dag.

Motta korrektur online!

Korrektur online sørger for rask og effektiv forbedring av tekstene dine, enten de er på norsk eller engelsk.

Skrivefeil, tegnsettingsfeil og grammatiske feil fjernes, og teksten blir dermed klar for publisering.

Din Tekstforfatter tilbyr korrektur online, og kan hjelpe med korrektur av alt fra masteroppgaver og avhandlinger, til reklametekster og nyhetsbrev.

Motta gratis 500 ord!