48 38 14 88 post@dingruppen.no
Korrektur handler om å identifisere feil i en tekst.

Korrektur B2B

Korrektur er et viktig filter før publikasjon. Før du publiserer en tekst skal den helst holde en viss kvalitet. For å sikre kvaliteten blir da korrektur brukt av både privatpersoner og profesjonelle tekstforfatter.

Det er tross alt ingen, uansett om det er snakk om en Bachelor eller et oppdrag for en kunde, som ønsker å levere et halvveis resultat. I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på de mange betraktningene rundt korrektur og hvorfor det er viktig.

Ønsker du 500 ord med korrektur gratis? Fyll ut skjemaet nedenfor!

Motta 500 ord gratis!

Korrekturlesing handler om å holde konsentrasjonen oppe.

Korrektur definisjon

Korrektur er en prosess for å kontrollere kvaliteten til en tekst før publikasjon. Begrepet brukes både i en profesjonell og privat setting. Poenget med korrektur er å luke ut uheldige feil.

På denne måten kan en øke kvaliteten på teksten rent grammatisk. Spesielt for profesjonelle tekstbyråer er korrektur viktig for å kvalitetssikre tekstene som leveres til kunder.

Det finnes flere måter å lese korrektur på. De aller fleste privatpersoner benytter Word som sitt verktøy for å luke ut de verste feilene.

Profesjonelle kan også benytte dette verktøyet, men de vil helst ha inn noen ekstra hoder til å korrekturlese.

I teorien leses korrektur med typografiske tegn for å befeste hvor i teksten feilen er. Allikevel benytter de færreste, selv profesjonelle, disse tegnene.

Høy konsentrasjon er meget viktig.

Korrekturlesing krever høy konsentrasjon

Korrekturlesning er en vanskelig disiplin. Denne krever en utrolig høy konsentrasjon. Dette gjelder spesielt dersom en skal lese korrektur på sine egne tekster.

I teorien er dette en dårlig ide, da en gjerne går glipp av sine egne grammatiske feil. Derfor er det alltid lurt å få noen andre til å se på teksten, selv om de for eksempel skulle regnes som mindre språkkyndige.

Et viktig poeng å nevne er at Word luker ut absolutt alle skrivefeil. Dessverre er Word sin korrekturkontroll dårlig på å identifisere kontekst.

Til eksempel kan en stave «bønner» riktig, men hvorvidt en sikter til kakaobønner eller kommunikasjon med en gud vet jo ikke Word noe om. Spesielt uheldig slår dette ut når en bommer på en bokstav eller to i et ord.

Dersom en skriver «der» i stedet for «det» for eksempel vil ikke Word snappe opp dette. Ordet «der» er tross alt stavet riktig, og det finnes flere tilfeller der ordet kunne substituert «det».

Dessuten er det verdt å nevne at mange mennesker som leser korrektur for øvrig ikke ville snappet opp slike feil heller. Vår hjerne leser nemlig tekster på en helt spesiell måte.

For eksempel kan en gjenta et ord 2 ganger på rad, og hjernen hopper da over ord nummer 2. Word vil naturligvis snappe opp slike feil for deg, men det er allikevel et hint til hvordan hjernen spiller deg et puss.

Derfor er det ingen tvil om at korrekturlesing krever en massiv dose med konsentrasjon fra personen som leser korrektur.

Det er krevende å lese korrektur, da en finner andres potensielt store feil.

Er språkvask egentlig det samme?

Språkvask og korrektur nevnes ofte i samme ordlag. Det finnes allikevel helt klare skillelinjer her. Helst skal en tekst alltid gjennomgå korrektur for å kvalitetssikres.

Språkvask er på sin side reservert for tekster med større språklige feil. Dette kan for eksempel handle om lange setninger eller avsnitt, eller potensielt skikkelig dårlige formuleringer.

Har du noensinne lest en tekst på en bedrifts nettside, der du så vidt forstod noe? Sjansene er store for at det var noen internt i selskapet som skrev teksten.

De har helt garantert en ekspertise innenfor bransje, men de mangler evnen til å formulere seg. En tekst som trenger en språkvask trenger ikke nødvendigvis å være «dårlig», men den trenger å gjøres klarere.

For øvrig er det verdt å nevne at en tekst som behøver en språkvask kan være helt feilfri grammatisk. Derfor er korrektur og språkvask egentlig ganske langt fra hverandre, selv om begge altså handler om kvalitetssikring.

Språkvask må sies å være ett sted nærmere komplett redigering, og til tider kan det hevdes at en språkvask mer eller mindre opererer som dette.

Der korrektur retter på skrivefeil og småting, så ser en språkvask på det større bildet. Et eksempel er hvorvidt avsnittene er fokuserte og om teksten har en logisk flyt.

En person som jobber med språkvask, har derfor en mye tøffere jobb enn en korrekturleser. Alle bedrifter som jobber med egne tekster har godt av språkvask, mens korrektur er mer generelt rettet mot alle tekster som finnes.

Å lese korrektur er litt som å løse en Rubiks kube.

Korrekturleser må inneha spesifikke egenskaper

Den nevnte konsentrasjonen er unektelig en egenskap som en korrekturleser er nødt til å inneha. Dette handler som nevnt om at tekstene kan være helt og holdent rette i form av enkle skrivefeil.

Korrekturkontroll i Word forteller deg som nevnt ikke at «der» ble brukt feil, og at «det» heller skulle stått der. Når ord blir stavet riktig er Word vanligvis fornøyd, i hvert fall i den norske versjonen.

En korrekturleser må videre inneha en veldig viktig kvalitet som alle innen kvalitetssikring er nødt til å bruke. Dette beløper seg til tøff og tydelig kommunikasjon.

Mange ønsker tross alt ikke å såre andre mennesker, og språket vårt er jo noe vi er veldig stolte av. Når en derfor får tilbakemeldinger om at hele teksten en skrev mer eller mindre var «søppel», så stikker det virkelig i hjertet.

Derimot er en språkvask her enda verre. Disse tar tross alt for seg hele formuleringer. En person som jobber med språkvask, kan være ganske brutal med sitt «offer».

Her er det derimot ingen nåde, og det skal ikke en korrekturleser ha heller. Mye av poenget med kvalitetssikring er tross alt ikke bare det at mottaker skal få et godt resultat levert.

Et kanskje enda viktigere punkt er at unngår de samme feilene i fremtiden. Dersom en korrekturleser også kan lære skribenten bak teksten noe, så har en kommet en lang vei. Dette er derimot noe av det vanskeligste innen enhver bransjen når en retter på andre.

Får en tilbakemeldinger om feil, så er det vanskelig å innrette seg etter disse. Å gi grundige tilbakemeldinger er derimot en egenskap som en korrekturleser må ha.

Engelsk er et språk mange nordmenn de tror de kan perfekt, uten at det nødvendigvis stemmer.

Korrektur engelsk

Korrektur for engelsk er i Norge uendelig mye viktigere enn på norsk (forfatters egen mening). Dette gjelder for øvrig også språkvask for engelsk.

Bakgrunnen for dette er at altfor mange nordmenn tror de har 100 % kontroll på det engelske språket. Det stemmer rett og slett ikke, og vi går mange her i en stor felle der vi har bind for øynene.

Hvor mange nordmenn skriver «engelsk morsmål» på sin CV? Det er i hvert fall ikke få! Spørsmålet om hvor mange av disse som egentlig har engelsk som morsmål er veldig interessant.

Sannsynligheten er høy for at ikke halvparten engang faller innenfor definisjonen, og da tar vi ikke i. For der nordmenn gjør seg forstått, så skranter det virkelig på dybdekunnskapene i det engelske språket.

Dersom du har mottatt en tekst på engelsk, eller jobber med en engelsk tekst selv, så anbefales det her korrektur. Muligens tenker en at korrektur for engelsk er like viktig som for norsk.

Bruker en det ikke på norsk, så er det med dette argumentet naturlig å ikke bruke det på engelsk heller. Her går en derimot som nevnt i en farlig felle.

Vi i Din Tekstforfatter bruker alltid vår amerikanske tekstforfatter til å se engelske tekster. I de aller fleste tilfeller skriver han dem tross alt selv, og da ser vi etter andre individer for korrektur på engelsk, som garantert har språket som morsmål.

Vi er interesserte i å kvalitetssikre alle våre tekster, og dette inkluderer de engelske tekstene.

Det å korte ned og dele opp setninger er en viktig del av jobben.

Setningsoppbygging definerer tekstens kvalitet

Setningsoppbygging er kanskje det aller viktigste for en tekst. Dette handler om ordstilling, og her er det mange som synder. Det vil si, ingen er perfekte når det kommer til ordstilling.

Allikevel finner en enkelte tekster der en får avsmak av hvor desorienterte ordene er. I det norske språket er det klare regler for når ordene kommer inn i setningen, og disse bør en helst følge så godt en kan.

Vi jobber konstant med setningsoppbygging, uansett om vi bare gjør korrektur, eller om det er en mer omfattende språkvask. Det har ikke noe å si for oss om setningsoppbygging av enkelte faller inn under språkvask.

Poenget er at vi hele veien ønsker å heve tekstens kvalitet i form av små justeringer. Vi skal ikke maltraktere teksten din med røde streker. I stedet piffer vi den bare opp!

En datamaskin, notatblokk, og kaffekopp, får vanligvis jobben gjort!

Korrekturlesing online er mye enklere

En stor fordel med publisering online er at korrektur ikke er like viktig som ved trykk. Naturligvis ønsker du ikke som Norges største nettavis å ha en massiv skrivefeil på toppsaken.

Allikevel tar det journalisten noen sekunder å oppdatere denne. Gjør du en skrivefeil på trykk, så kan det trykkes millioner av utgaver før en oppdager feilen.

Korrekturlesing online er mye enklere, og dette har også ført til mange merkelige publikasjoner. Enkelte tenker at en skal publisere så mye som mulig på nett, også får en heller gå inn og rette opp i feil senere.

Kanskje er ikke dette en så dårlig ide, da en tross alt vinner kampen om å være først. Allikevel må en husker på å utføre korrekturlesing online før eller siden.

Ta gode notater der det trengs i teksten.

Slik brukes korrekturtegn

Som nevnt i innledning kan korrektur gjøres langt mer komplisert enn det majoriteten av korrekturlesere holder på med. Dette handler om prosessen med korrekturtegn.

Dette er et helt eget språk nærmest, og korrekturtegn forteller deg noe om hva som er feil, samt hvor i teksten feilen ligger. Her er det altså helt egne tegn, fremfor kommentarer som mange opererer med.

Problemet med korrekturtegn er at kun de færreste kjenner til dem. Dette gjør at disiplinen er i ferd med å dø ut dessverre. For de som leser korrektur er det mye mer praktisk å benytte seg av korte og konkrete kommentarer.

I noen tilfeller kan en tross alt bare krysse av ord for å indikere at de skal fjernes, krysse bokstaver ved stavefeil, og andre lignende teknikker for å kommunisere.

Korrektur er best utført med programmer på PC.

Korrekturleser jobb

En korrekturleser jobb er en givende og spennende jobb. Der det i utgangspunktet nok høres ut som en ganske tørr jobb, så må en huske på alt det en vil lære i en slik stilling.

En korrekturleser jobb lar deg nemlig få lese alt mellom himmel og jord, mens du også lærer hvordan du skal kommunisere feil til andre.

Dersom du søker en korrekturleser jobb, så kan Din Tekstforfatter hjelpe deg et stykke på veien i hvert fall. Vi bruker stadig frilansere til korrektur, da for å kvalitetssikre tekstene.

Dette gir deg som er kunde hos oss en ekstra sikkerhet. Hverdagen til en korrekturleser er nok ikke like spennende som en tekstforfatter, men en korrekturleser får til syvende og sist mange av de samme opplevelsene.

Detaljerte gjennomganger er viktig for tekstens kvalitet, akkurat som med tall.

Hvor viktig er korrektur for salg?

Et viktig spørsmål å stille seg selv før en bestiller korrektur eller språkvask, er hvor viktig et godt språk egentlig er for salgene.

Det høres kanskje ut som det finnes et veldig enkelt svar, spesielt siden du leser denne artikkelen på bloggen til en kommersiell aktør. Vi er derimot alltid ærlige, og på dette punktet ser vi at det finnes flere nyanser.

Dersom du skal ha mengdetekst til dine nettsider, så er det slettes ikke sikkert at budsjettet ditt taler for korrektur. Det er ikke sikkert grundig korrektur heller er nødvendig dersom du er meget god i norsk.

Hele poenget bak korrektur må være å trekke ut de åpenbare feilene. Dersom en bare skal finspisse seg inn på uviktige kommafeil som ingen legger merke til, så kaster en bort tiden!

 

Korrekturlesning må aldri ta overhånd

Korrekturlesning må nemlig aldri ta overhånd. For mange tekstbyråer bruker flere korrekturlesere for en og samme oppgave, og en krangler om regler og språk.

Selv om språket til syvende og sist blir fantastisk, så er resultatet et overpriset produkt som ikke gjør det noe bedre enn utgaven for 7 korrekturrunder siden.

Det er derfor viktig å ha et nøytralt forhold til korrektur, der en innser viktigheten, men som nevnt ikke lar det ta helt overhånd. Godt språk er viktig både i det kommersielle, og ikke minst for kulturen vår generelt.

Vi har et ansvar for å beholde et godt, norsk språk. Samtidig skal vi ikke la dette drive opp prisene til ufornuftige nivå for våre kunder.

Vær litt sint på teksten ved korrektur!

Slik jobber Din Tekstforfatter

Enhver tekst hos Din Tekstforfatter går gjennom en grundig prosess, da for å sikre kunden en høy kvalitet. Det hele starter med et kundemøte eller en brief på e-post.

Her kommuniseres behovene, og vi kan også ta en nærmere titt på målgruppen til firmaet. Finner vi ut at det er en god match, så går vi videre og jobber med research.

Denne delen av prosessen handler om å bli bedre kjent med firmaet, samt de produkter eller tjenester som leveres. Etter grundig research setter vi i gang med teksten.

Her skriver vi uten stopp, og alt som kommer til oss havner på papiret. Det er ikke nødvendigvis slik at vi skriver dårlig her, for mesteparten av teksten beholder vi faktisk.

I neste runde kjøres teksten gjennom korrektur. Da tar en korrekturleser for seg teksten og retter opp i skrivefeil. Vi fullfører for øvrig aldri språkvask på interne tekster, men vi gjør dette med jevne mellomrom for tekster skrevet eksternt.

Uansett, så snart korrektur er gjennomført, så sendes teksten til kunden. De aller fleste kunder takker her for teksten, og prosessen er da vanligvis over.

Allikevel er det enkelte kunder som kommer tilbake med ønsker om endringer. Din Tekstforfatter tilbyr gratis redigering, slik at teksten treffer perfekt. Vanligvis er kunden fornøyd etter en runde her.

Totalt sett er utvilsomt korrektur en liten del av prosessen. Allikevel er det ingen tvil om at denne kvalitetssikringen er den aller viktigste!

 

Motta tilbud på korrektur i dag!

Leter du etter korrekturleser til dine tekster? Vi i Din Tekstforfatter bistår deg gjerne i denne prosessen. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet nedenfor. Da vil vi sende deg tilbud på korrekturleser umiddelbart.

Våre korrekturlesere driver ikke utelukkende med korrektur, da de også jobber med oppdrag innen tekstforfatting.

Allikevel har de god erfaring med oppdrag av denne sorten, og vi tilbyr dessuten også engelsk korrektur. Dermed kan du sørge for å ha en plettfritt tekst både på norsk og engelsk!

Motta 500 ord gratis!