48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hva er en kreativ tekst?

En kreativ tekst inneholder et kreativt språk der det bevisst benyttes ulike virkemidler. En kreativ tekst krever gjerne at du setter opp et tankekart før du begynner å skrive. Du vil på denne måten få en oversikt over dine kreative ideer slik at teksten kan fremstilles på best mulig måte.

Kreative tekster baseres gjerne på flere innfallsvinkler der ulike perspektiver presenteres på en oversiktlig måte. Hvis du skal skrive en kreativ tekst er det viktig at du utfører et grundig forarbeide før du begynner å skrive. Det er videre viktig at du er bevisst på dine valg av ord slik at mottaker forstår innholdet på en riktig måte.

Kreativ tekst kommer sjeldent av seg selv, og det hender fort at en frustrerer seg stort.
River du deg i håret av hvor vanskelig tekstforfatting til tider kan være?

Kreativ tekst bygger på språk og innhold

Kreative tekster skrives gjerne med bruk av beskrivelser og metaforer. Du kan i denne sammenhengen benytte deg av adjektiver ved beskrivelser. Du kan også benytte deg av sammenligninger, ordspill og gjentakelser. Dette er alle gode virkemidler som gjør at en tekst kan fremstilles på en god og kreativ måte uavhengig av hvor den skal benyttes.

Hvis du skal skrive en kreativ tekst er det viktig at du tilpasser teksten til ønsket målgruppe. Du vil slik oppnå det resultatet som er ønskelig. Du kan med fordel bruke virkemidler flere ganger i teksten for å fremheve kreativitet og ordbruk.  Hvis du ønsker å benytte deg av gjentakelser det et viktig at dette er et bevisst valg der gjentakelser benyttes på en ryddig måte.

Original og fengende tekst

Originale og fengende tekster gjør gjerne at leseren ønsker å lese hele teksten. Dette er virkemidler som kan føre til at du som skribent klarer å fenge leseren i større grad. Det er derfor viktig at mottakergruppe defineres godt før du begynner å skrive. En fengende tekst kan være nøkkelen til at kommunikasjonen fungerer på en effektiv måte.

Det er bra om en kreativ tekst flyter på en god måte uavhengig av mottakergruppe. Når du skriver en kreativ tekst er det derfor viktig at du fremstiller teksten på en slik måte at du unngår misforståelser. Teksten og budskapet bør derfor defineres klart på forhånd slik at du kan stå inne for innholdet i teksten uavhengig av hvordan den forstås.

Digitale kanaler og markedsføring

Tekster som skal skrives til bruk på digitale kanaler bør være leservennlige. Tekster som skal benyttes i reklamesammenheng er gjerne både kreative og retoriske i sin fremstilling. Ved digital markedsføring er førsteinntrykket veldig viktig. Du bør derfor være forsiktig om du velger å benytte kreative tekster i forbindelse med digitale kanaler og markedsføring.

For å skrive tydelige tekster som skal brukes i digitale kanaler er det viktig at du har kontroll på alle virkemidlene som er nevnt tidligere i forbindelse med kreativ skriving. Hvis du ønsker å publisere  kreative tekster ved bruk av digitale kanaler kan du med stor fordel benytte deg av gode overskrifter og mellomtitler.

Kreative virkemidler gir mer kreativ tekst

Kreative tekster kan tilføye mye i forhold til leserens engasjement og forståelse av innholdet. For at teksten skal fungere på en god måte bør den være interessant, velskrevet og relevant. Kreative virkemidler bør flettes inn i teksten på en ryddig måte.