48 38 14 88 post@dingruppen.no
Økonomiske nedskjæringer er et godt eksempel på en situasjon som kan kreve krisehåndtering på høyt nivå.

Krisehåndtering

Krisehåndtering er noe enhver bedrift bør ha en plan for. Kriser oppstår gjerne plutselig og uventet, og kan ramme både store og små bedrifter.

Dette kan føre til både usikkerhet og frykt blant ansatte og kunder. For mest mulig knirkefri krisehåndtering, bør derfor bedriften først og fremst ha en plan for krisekommunikasjon.

Det gjelder for øvrig både internt og eksternt! Trenger din bedrift hjelp til krisekommunikasjonsplan? Fyll ut skjemaet nedenfor, og motta de første 500 ordene gratis!

Motta gratis 500 ord!

Hva er krisehåndtering?

Krisehåndtering er akkurat hva det høres ut som – en plan for hvordan kriser kan håndteres. En krise kan for eksempel være en brann, naturkatastrofe, terror, dødsfall eller lignende.

Selve kommunikasjonsbiten er en viktig del av krisehåndtering. Som bedriftsleder bør du derfor ha en plan for hvordan denne kommunikasjonen skal gjennomføres.

Når en organisasjon, bedrift, kommunal instans eller lignende rammes av alvorlige hendelser og kriser, vil bedriftslederne stå overfor mange utfordrende oppgaver.

Beslutninger må ofte tas raskt, og det er viktig å ivareta både ansatte, bedriften og eventuelle kunder.

Bedrifter har ofte mange ansatte og omfattende interessentgrupper, og disse har behov for informasjon om situasjonen.

Har for eksempel bedritens hovedkvarter brent ned til grunnen, er det kanskje mange ansatte som har spørsmål om hva som vil skje videre.

Har de en arbeidsplass å gå til? Skal de jobbe fra et annet midlertidig lokale? Og så videre.

Hvilke kanaler du kommuniserer i vil være veldig viktig for krisens håndtering.

Slik håndteres kriser

Noe av det viktigste innen krisehåndtering er en klar og tydelig ledelse. Som bedriftsleder bør du kunne ha en plan for koordinering av ansvarsoppgaver og innsats, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes snarest mulig.

Det bør for eksempel være noen i bedriften som har ansvar for at riktig og relevant informasjon når de riktige mottakerne.

Det er også viktig med omtanke og omsorg. Når det er snakk om en meget alvorlig krisesituasjon, bør bedriften vise omtanke for alle involverte.

Dette gjelder både dem som er indirekte og direkte involvert. Har for eksempel en ansatt blitt alvorlig skadet på jobb? Da skal både de pårørende og kolleger tas hånd om.

I noen tilfeller vil krisehåndtering også omfatte kommunikasjon med aktører, medier og lokalsamfunn, samt andre utenforstående.

Når en katastrofe rammer bør bedriften ha en tydelig krisekommunikasjonsplan, slik at prosessen blir mindre utfordrende når en først står midt oppi den.

En plan i kaoset er viktig, men sørg for at planen hjelper deg!

Skriv en plan for krisekommunikasjon

Når du planlegger krisehåndtering, bør du ha en velutformet og tydelig krisekommunikasjonsplan.

Denne bør inneholde konkrete planer for en rekke oppgaver som må håndteres idet en krise inntreffer.

Krisekommunikasjonsplanen bør blant annet inneholde informasjon om følgende punkter:

 

  • Hvem mottar informasjon fra f.eks. politi eller brannvesen?
  • Hvem skal verifisere og sjekke mottatt informasjon?
  • Hvilken informasjon skal offentliggjøres (f.eks. til medier og pårørende)?
Hvordan er din krisehåndtering lagt opp for stressende situasjoner?

Vi skriver din krisekommunikasjonsplan!

Krisehåndtering er utfordrende for enhver bedrift, og det gjelder derfor å ha en solid plan i tilfelle krisesituasjoner skulle oppstå. Er du usikker på hvordan du skal utforme en plan for krisehåndtering?

Din Tekstforfatter skriver gjerne planen for deg! Vi vil, i samråd med din bedrift, utforme en god plan som ivaretar alle parter ved behov.

Våre tekstforfattere sørger for å lage en profesjonell og oversiktlig plan i tråd med bedriftens ønsker.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker mer informasjon om krisehåndtering og krisekommunikasjon!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, får du som ny kunde hos oss de første 500 ordene gratis!

Motta gratis 500 ord!