48 38 14 88 post@dingruppen.no
Nyhetsbrev kan sendes i store kvanta i løpet av veldig kort tid.

 

Krisekommunikasjon

Krisekommunikasjon er ikke en ny vitenskap, men måten vi samhandler på i dag har forandret seg drastisk de siste årene.

Er din krisekommunikasjonsplan oppdatert, og klar til å takle kommende kriser?

Fyll inn skjemaet nedenfor for å motta 500 ord gratis til din krisekommunikasjon!

Motta 500 ord gratis!

Tenk så mye enklere livet hadde vært hvis vi kunne forutse fremtiden. Hadde vi visst om kommende kriser, ville vi hatt god tid til å forberede oss i forkant.

Dessverre oppstår kriser når vi minst venter dem, og i vårt moderne samfunn virker det nesten som de kommer oftere og oftere.

Sosiale medier, nettaviser og andre kommunikasjonsplattformer har gjort at nyheter sprer seg lynraskt. Derfor forventes andre tiltak og raskere responstid fra bedrifter i dag når det kommer til krisehåndtering og kommunikasjon.

Da er det lurt å vite hvordan du bør kommunisere med kunder og ansatte når en krise oppstår. Her er våre tips!

E-post er blitt normen i dag, men det finnes noen fallgruver.

Hva er egentlig krisekommunikasjon? 

Krisekommunikasjon handler om hvordan en organisasjon eller bedrift kommuniserer internt og eksternt under en krise. Når det oppstår en hendelse eller situasjon som truer din virksomhet kan det føre til uro for både ansatte og eventuelle kunder.

Formålet med krisekommunikasjon er å sørge for at fakta og riktig informasjon når ut til de rette målgruppene, på best mulig måte. Gjennom en tekstforfatter kan en for eksempel sende ut meldinger.

Hvordan ledere forholder deg til en krise sier mye om hvordan de takler press og stressende situasjoner. Det er viktig å holde hodet kaldt, for til syvende og sist er god drift en leders ansvar – også når det kommer til kriseorganisering.

Selvsagt er det lov å delegere oppgaver, men det vil alltid være lederens jobb å sørge for at alt går som det skal. Så hvordan bør du gå frem for å sikre god krisekommunikasjon for alle parter involvert?

 

Bør du ha en krisekommunikasjonsplan?

Det raske svaret her er at du selvfølgelig bør ha en velutviklet krisekommunikasjonsplan. Venter du med å opprette en plan frem til kriser oppstår vil informasjonsformidlingsprosessen bli tung, kronglete og lite smidig.

I verste fall vil mangelen på en krisekommunikasjonsstrategi føre til at krisen oppleves som verre enn den faktisk er. Dette tjener ingen på. Sett deg derfor ned, og gå gjennom retningslinjer som forbereder din bedrift på eventuelle kriser, og håndtering av disse.

Statistikk gir meget viktig innsikt for markedsføring på nett.

Lag en effektiv krisekommunikasjonsplan

En god krisekommunikasjonsplan tar høyde for at det finnes ulike typer kriser, og ulike målgrupper som skal nås dersom disse oppstår.

Tenk nøye gjennom hvilke kriser som kan ramme din bedrift, hvem som vil bli påvirket – og hvordan de vil merke krisa. Utarbeid deretter retningslinjer for de ulike krisetypene, og målgruppene.

Din krisekommunikasjonsplan bør blant annet inneholde:

  • hvilke kriser som er mest sannsynlige for bedriften
  • hvem som kan rammes av de ulike krisene
  • mulige konsekvenser for de ulike gruppene som rammes av krisen
  • hvem i bedriften som har ansvar for å formidle kriseinformasjon internt
  • hvem i bedriften som har ansvar for å formidle kriseinformasjon eksternt
  • en generell liste over roller, ansvarsoppgaver og funksjoner for alle som eventuelt skal arbeide med krisekommunikasjon i bedriften
  • hvilke kanaler bedriften skal bruke for å formidle kriseinformasjon
  • mål for krisekommunikasjonen
  • regler for hva man kan dele, hva man ikke kan dele og hvordan man skal formulere seg
Nyhetsbrev er en effektiv måte å nå dine kunder på.

Hvor raskt bør du reagere på en krise?

Tiden er ofte knapp når en krise oppstår. Nettopp derfor er det så viktig å ha på plass en godt utarbeidet krisekommunikasjonsplan, med definerte retningslinjer og arbeidsoppgaver. Dette sørger for at du raskt kan ta grep, og hindrer dobbeltarbeid.

Hvor hurtig du bør respondere og reagere på en krise kommer naturligvis an på hvilken type krise det er snakk om, og hva slags bedrift eller organisasjon du driver.

For noen vil det være svært viktig å reagere umiddelbart, mens det for andre ikke er så farlig dersom det går litt tid. Som hovedregel kan vi si at de ansatte alltid bør informeres før offentligheten.

Da unngår du en ukontrollerbar situasjon, og usikre ansatte som føler at de må få nyhetene om egen arbeidsplass fra media, fremfor fra deg. Dette er med på å sikre forutsigbarhet i en uforutsigbar tid.

Vi kan også si at bedrifter og organisasjoner som direkte påvirker kunders helse eller økonomi bør ta umiddelbare grep dersom en krise oppstår. Andre har råd til å vente lenger, men det bør absolutt ikke gå mer enn et par dager dersom krisen kategoriseres som stor.

 

La oss hjelpe din bedrift!

Husk alltid at krisekommunikasjon skal være til hjelp, berolige dersom det er mulig, og at man aldri skal peke ut syndebukker for situasjonen man står i.

Vær så ærlig du kan, uten å skape frykt eller engstelse. Ikke kommuniser med overkompliserte ord eller forklaringer, men belag deg på å bruke klarspråk og tydelige formuleringer.

Det er helt klart utfordrende å sørge for god kommunikasjon under en krise. Noen bedrifter har ikke mulighet til å ansette kommunikasjonsmedarbeidere internt, mens andre opplever at sykdom eller permisjoner fører til at de står uten kommunikasjonsarbeidere.

Trenger du hjelp til å formidle en krise eller vanskelig situasjon? Din Tekstforfatter hjelper deg gjerne. Ta kontakt med oss, så gjør vi en vanskelig situasjon litt lettere!

 

Motta 500 ord gratis!