48 38 14 88 post@dingruppen.no
Kronikk

Kronikk

Med en kronikk kan du dele meninger og synspunkter med allmennheten – for eksempel i en avis eller på andre plattformer. Teksten minner mye om en artikkel, men skiller seg ut på visse punkter.

Det å skrive en kronikk gir deg en gyllen mulighet til å sette noe på dagsordenen. Det gjelder imidlertid å vite hvordan du skal gå frem når du skriver teksten.

Vi skal her gi deg en enkel og kort innføring i hvordan en kronikk skrives. Få noen gode tips, og lag en god kronikk som engasjerer mottakerne!

Hva er en kronikk?

En kronikk kan betegnes som en artikkel som har en resonnerende eller opplysende skrivestil. Som regel skrives teksten for et offentlig publikum – for eksempel i en avis eller andre offentlige publikasjoner.

I de fleste tilfeller vil kronikk skrives av noen som ikke selv har tilknytning til (eller er ansatt) i publikasjonen. Samtidig er det vanlig at forfatteren har særlig kompetanse innen fagfeltet som tas opp i kronikken, enten gjennom erfaring eller utdannelse. Dette er imidlertid ikke noe krav.

Kronikk vs. leserinnlegg

En kronikk er typisk sett en tekst som publiseres på fast spalteplass i en avis. Sjangeren skiller seg ikke mye fra leserinnlegg, men sistnevnte publiseres ikke nødvendigvis på fast plass.

Både kronikker og leserinnlegg gir forfatteren mulighet til å ytre personlige meninger. Kronikken har ofte et mer politisk og formelt preg enn leserinnlegget.

Mann som sitter og skriver kronikk på datamaskinen

Hvordan skrive kronikk?

Kronikk er en såkalt subjektiv sjanger, noe som betyr at skribentens meninger kommer til syne. Innlegget vil i mange tilfeller skrives fra et «jeg»-perspektiv. Det er en fordel om innlegget gir leseren ny innsikt i et tema, eller at kronikken engasjerer til debatt.

Når du skal skrive en kronikk, bør du blant annet tenke over at teksten skal være informativ og saklig. Pass likevel på at den ikke blir «tørr» og kjedelig. Inkluder gjerne nyttig, faglig innhold, uten at du bruker mange vanskelige faguttrykk. Et normalt språk lar deg nå ut til «normale» lesere!

Kronikk overskrift

En kronikk bør ha en kort og grei overskrift som tydeliggjør temaet som tas opp overfor leserne. Overskriften bør være tydelig nok til at mottakerne ikke er i tvil om hva kronikken handler om.

Under overskriften kommer kronikkens ingress eller innledning. Denne er som regel ikke mer enn tre linjer lang, og bør tydeliggjøre kronikkens hovedpoeng.

Kronikk lengde

Hva er normal lengde på en kronikk? Dette kan variere noe. Er det snakk om en hovedkronikk, kan teksten gjerne inneholde opptil 5 000 tegn. Ideelt sett bør likevel teksten være kortere enn dette.

Ulike aviser og nettsteder tar imot kronikker av ulike lengder. De fleste opplyser tydelig om hvor lang kronikken kan være. Noen opererer med maksimalt 3 000 tegn, mens andre har en grense på 6 000 tegn. Merk at det her er snakk om tegn, og ikke ord.

Kronikk oppbygging

En kronikk er som regel bygget opp nokså likt som en artikkel, og inneholder både en tittel, innledning og gjerne flere underoverskrifter i hoveddelen. Avslutningsvis er det vanlig å komme med en konklusjon.

Her er noen tips til oppbygning og innhold i en kronikk:

  • Tittel (kort og beskrivende)
  • Ingress eller innledning (få frem hovedpoenget ditt på rundt tre linjer – start gjerne med konklusjonen)
  • Bruk av underoverskrifter (mellomtitler) i hoveddelen. Underbygg konklusjonen din!
  • Ha korte setninger
  • Hold deg til ett tema eller poeng av gangen
  • Ha et tydelig språk med minimal bruk av forkortelser
  • Snakk først og fremst til overordnede (ikke involver for mange parter)

Kronikk avslutning

En god kronikk bør ha en god avslutning. Det er ofte en fordel om du greier å koble tekstens anslag til avslutningen. Du kan for eksempel knytte avslutningen til kronikkens hovedpoeng, noe som vil gi en logisk avrunding på teksten.

Du kan også oppsummere kort avslutningsvis, eller peke fremover i tid. Finn ut hvilken avslutning som passer best for teksten din!

Få hjelp til å skrive kronikk!

Det å skrive en kronikk kan være både spennende og utfordrende. Står du imidlertid fast, trenger ikke dette å bety at du ikke kan få ytret meningene dine i avisen.

Din Tekstforfatter kan levere en ferdigskrevet kronikk med utgangspunkt i dine kriterier og ønsker. Fortell oss om dine synspunkter i en sak, og la oss trylle frem en fiks ferdig kronikk. Vi tar språklig kvalitet på alvor, noe som sikrer et lettlest og engasjerende resultat.

Kontakt oss i dag for mer informasjon!

Motta gratis 500 ord!