48 38 14 88 post@dingruppen.no
Lesbarhet kommer først og fremst i form av tilpasning til skjermene leseren bruker.

Lesbarhet

Lesbarhet er sentralt når du skal formidle et budskap skriftlig.

Hvorvidt dine tekster er lesbare eller ikke, kan ha konsekvenser for både salg og omdømme.

Vi skal her dele noen tips for hvordan du kan gjøre en tekst mer lesbar, og forklare hva lesbarhet egentlig går ut på!

Motta gratis 500 ord!

Hva er lesbarhet?

Graden av lesbarhet i en tekst sier noe om hvor lett eller vanskelig det er å tolke den for leseren.

Hva som avgjør lesbarheten til en tekst kommer an på en rekke faktorer, som språk, skriftstørrelse og font.

God lesbarhet betyr at teksten er lett å forstå, noe som er avgjørende for de fleste som ønsker å formidle et budskap.

Store mengder tekst byr ikke på god lesbarhet.

Hvordan forbedre tekstens lesbarhet?

Skal du publisere en tekst på bedriftens nettside, sende ut nyhetsbrev eller lignende? Da bør du sørge for at teksten har god lesbarhet.

Dette forsikrer deg om at budskapet når fram til mottakeren på en mest mulig effektiv måte. Når mottakeren forstår innholdet, er naturligvis sjansen større for at vedkommende lar seg engasjere av teksten.

Det finnes mange faktorer som kan ha innvirkning på tekstens lesbarhet. Hvilke tiltak som passer best i ditt tilfelle, kommer helt an på hvem målgruppen er.

Skal du kommunisere et budskap til svaksynte for eksempel, vil skriftstørrelse være ekstra viktig. Her er noen tips til hvordan du kan øke tekstens lesbarhet:

 

Layout

For at din tekst skal ha best mulig lesbarhet, er det viktig at den har god layout. Dette handler blant annet om å bruke overskrifter, underoverskrifter og eventuelt undertitler i teksten din.

Overskrifter vil dele inn teksten din på en logisk og oversiktlig måte. Bruk av hyppige overskrifter gjør det dessuten lettere å finne fram til ønsket informasjon.

Tekstens lesbarhet kan også påvirkes av hvor kompakt eller «luftig» teksten er. En tekst med mange avsnitt oppleves som lettere å lese enn tekster med få avsnitt.

Sørg derfor for å ha relativt korte og mange avsnitt i teksten din. En grei tommelfingerregel er at hvert avsnitt ikke inneholder mer enn 3–4 linjer med tekst.

 

Skriftstørrelse og kontraster

For at det skal være fysisk mulig å lese teksten din, er det viktig å ta hensyn til faktorer som skriftstørrelse og kontraster.

Dette er spesielt viktig dersom teksten din skal ha god lesbarhet for svaksynte eller eldre. Grå tekst på hvit bakgrunn er for eksempel mindre synlig enn svart tekst.

 

Lange kontra korte setninger

God lesbarhet er også avhengig av lengden på setningene dine. Svært lange setninger med mange ledd blir fort tunge å lese.

Del heller opp setningene, slik at de blir lettere å fordøye for leseren. En grei tommelfingerregel er å holde setningene kortere enn 20 ord.

 

Ordbruk

Dersom du bruker mange vanskelige fagord eller fremmedord, kan dette naturligvis ha innvirkning på tekstens lesbarhet.

Bruk et språk som er lett å forstå for målgruppen!

Gode tekstforfattere fokuserer på mange elementer i sine tekster.

Vi hjelper deg!

Synes du det er utfordrende å lage en tekst med god lesbarhet?

Din Tekstforfatter lager tydelige og engasjerende tekster som enkelt kan forstås av målgruppen din.

Kontakt oss for mer informasjon og en gratis prøvetekst! Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene gratis!

Motta gratis 500 ord!