48 38 14 88 post@dingruppen.no
Linjedeling

Linjedeling

Linjedeling er et visuelt aspekt i ulike tekstformater. Det er imidlertid ikke bare et visuelt aspekt, det er også et av de vanligste virkemidlene vi har når det gjelder lyrisk diktning. Men når det er sagt, så brukes linjedeling også i andre type tekster.

Linjedeling er et språklig virkemiddel som har flere funksjoner. Språklige virkemidler blir aldri brukt tilfeldig. Det er alltid noe forfatteren har valgt å gjøre bevisst. Hvis det skulle være tilfellet at leseren ikke vet at linjedeling faktisk har en spesifikk funksjon, så kan det fort misforstås.

Så hvis du har lest en tekst hvor linjedelingen ikke gav helt mening, så bør du lese videre. I denne artikkelen skal vi nemlig se nærmere på dette litt forvirrende OG spennende virkemidlet – linjedeling. Vi skal forsøke å definere det, samt se på noen av situasjonene de er mest vanlig. 

Linjedeling

Hva er linjedeling?

Som nevnt så er linjedeling både et visuelt aspekt og et språklig virkemiddel. Det betyr at det kommer tydelig frem i teksten når dette virkemiddelet brukes. Grunnen til det er ganske enkel, og den er at du kan se linjedelingen.

Men hva er egentlig linjedeling? Selv om det er et konsept som kan være litt forvirrende før du får satt deg skikkelig inn i det, så er det egentlig ikke så komplisert. Det første hintet får du allerede i selve ordet. Linjedeling handler om å dele opp en tekst i flere deler.

Språklig sett så har linjedeling samme funksjon som komma, punktum og andre former for tegnsetting. Når du leser noe, så er det vanlig å ta en liten pause når dette språklige virkemiddelet dukker opp.

Linje

Linjedeling i dikt

Innledningsvis nevnte vi at linjedeling er et av de vanligste virkemidlene som brukes i lyrisk diktning. Det betyr at linjedeling er et fint virkemiddel for diktere, altså de som skriver dikt.

Som de fleste virkemiddel har linjedeling en spesifikk funksjon. Det er ikke bare en sjanse for leserne til å trekke pusten. Når forfatteren bruker linjedeling som virkemiddel, så er det alltid hensiktsmessig. Dette virkemiddelet blir aldri brukt tilfeldig.

Når forfatteren benytter seg av linjedeling, så leker vedkommende med den tradisjonelle leseretningen, i og med at noe vi forventer at skal være der plutselig ikke er det. Det skaper spenning, for man vet ikke hva som venter. Her er dråpen av Jan Erik Vold et perfekt eksempel:

Dråpen

henger der

ikke.

Linjedeling i markedsføring

Linjedeling har samme funksjon i markedsføring som det har i dikt. Uansett hvilket format dette virkemiddelet forekommer i, så er det alltid en spesifikk tanke bak det. Det skaper spenning, og vekker interesse hos mottakeren. Her er noen eksempler på det:

62%

valgte smaken

av Pepsi Max

og

Kroppen din

trenger potet