48 38 14 88 post@dingruppen.no
Lokalisering er mer enn bare en oversettelse.

Lokalisering

Lokalisering er noe enhver bedrift bør ta hensyn til dersom målgruppen skal nås mest mulig effektivt. Kanskje du ønsker å nå ut til en målgruppe i et annet land?

Ved hjelp av lokalisering vil tekstene du markedsfører tilpasses forskjellige målgrupper. Vi skal her se nærmere på hva det vil si å lokalisere en tekst!

Motta gratis 500 ord!

Hva er lokalisering eller L10N?

Lokalisering innebærer at innhold tilpasses kulturelle og språklige forhold for en viss lokalitet.

For å kunne påvirke målgruppen din, vil det for eksempel være viktig å benytte korrekt tiltale, samt å utstråle riktige assosiasjoner og kulturelle inntrykk.

På engelsk kalles gjerne lokalisering for L10N, som rett og slett er første og siste bokstav i «localization», og tallet 10 som representerer antall bokstaver imellom disse bokstavene.

Tekstene dine kan reise verden rundt med dagens teknologi.

Lokalisering av bedrift

Mange bedrifter ønsker å utvide driften sin, og da er lokalisering av tekst viktig å ta hensyn til. Du bør for eksempel oversette nettsiden din slik at kunder fra andre land som besøker siden vil forstå innholdet.

Det er med andre ord ikke bare markedsføringstekster som bør oversettes. Også «Om oss»-siden, produktbeskrivelser og kategoritekst bør oversettes.

I tillegg bør du sørge for at annonser, nyhetsbrev og lignende er på korrekt språk for mottakeren. Ellers vil naturligvis ikke budskapet ditt nå frem.

Lokalisering er perfekt for å ekspandere driften ut i Europa.

Mer enn bare oversettelse

Lokalisering av en tekst er mye mer enn å bare oversette den ord for ord. Det er først og fremst viktig at teksten har god flyt på språket den oversettes til. I tillegg bør det tas hensyn til kulturelle aspekter, lokale uttrykk og lignende.

En reklametekst som slår an i Norge vil kanskje inneholde typiske norske uttrykk. Disse uttrykkene gir ofte ingen mening i et annet land.

I slike tilfeller bør for eksempel uttrykket erstattes med et lokalt uttrykk som har en tilsvarende betydning, eller skrives om.

Foruten det rent språklige og kulturelle, er det viktig å ta hensyn til tegnsetting, telefonnummer, dato, valuta og lignende i teksten som lokaliseres. Lokalisering er med andre ord en omfattende jobb som ikke er gjort i en håndvending.

I noen tilfeller vil det også være nødvendig å endre på illustrasjoner, farger og layout i reklamekampanjen. Husk også at humor, ordspill og lignende kan være vanskelig å oversette, siden dette i mange tilfeller er kulturelt betinget.

En statsautorisert translatør synes nok maskinoversettelser er fyfy.

Unngå maskinoversettelse

Dersom du skal ekspandere firmaet ditt og nå ut til kunder i andre land, kan det kanskje friste å benytte maskinoversettelse. Automatiske oversettelser blir imidlertid sjelden bra, og i hvert fall ikke lokalisert.

Du ender bare opp med en ord-for-ord-oversettelse av teksten, og ingen lokalisering. Benytt heller et tekstbyrå eller oversettelsesbyrå med erfaring innen lokalisering. Da vil teksten din få høy språklig kvalitet, og bli tilpasset målgruppen.

Alle våre oversettelser baserer seg på lokalisering.

Få hjelp til lokalisering!

Lokalisering handler om å tilpasse tekstinnhold til en annen lokalitet. Teksten skal ikke bare oversettes – det er også viktig at uttrykk, skrivemåte, tegnsetting, valuta og lignende tilpasses.

Dersom du trenger hjelp med lokalisering av tekstinnhold, kan Din Tekstforfatter hjelpe deg. Vi kan for eksempel lokalisere nettsiden din eller markedsføringstekster.

Kontakt oss i dag for å motta en gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!