48 38 14 88 post@dingruppen.no
Mål og mottakeranalyse

Mål- og mottakeranalyse

En mål- og mottakeranalyse forteller oss hvilke avgjørelser avsenderen tok i hensyn til produktets mål og mottaker. Det er en metode som gir deg en systematisk oversikt over hvordan det aktuelle produktet ble utformet.

I en slik analyse gjennomfører du egentlig to analyser i én. Hvilke analyser det gjelder, ligger litt i selve navnet. I en mål- og mottakeranalyse gjennomføres det først en målanalyse og deretter en mottakeranalyse. Valg av mål og mottaker må samsvare for at kommunikasjonen skal være vellykket.

I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på hva disse forskjellige analysene innebærer. I tillegg skal vi se hvordan du kan bruke mål- og mottakeranalyse slik at det blir et effektivt virkemiddel i ditt markedsføringsarbeid.

Motta gratis 500 ord!

Hvorfor kommuniserer du?

Når du utformer et markedsføringsprodukt, så har du alltid en baktanke med det aktuelle produktet. Med det mener vi at det er noe du som avsender ønsker å formidle til en mottaker. Det er altså det som er selve målet med produktet.

En målanalyse kan hjelpe deg å definere hva hovedmålet med det aktuelle produktet er. Denne formen for analyse kan også hjelpe deg å dele opp hovedmålet i små delmål. Det å dele hovedmålet opp i delmål kan gjøre det enklere å se eksakt hvilke grep du som avsender må ta for å nå målet ditt.

For å finne ut hovedmålet med produktet, må du først utforme produktet. Deretter må du formulere hoved- og eventuelle delmål på en god og oversiktlig måte. I tillegg kan det hjelpe å nummere de ulike delmålene etter hvilken rekkefølge du ønsker å nå dem i. Du plasserer de viktigste først!

Hvem kommuniserer du med?

Når du har funnet ut hva du ønsker å formidle med produktet ditt, må du finne ut hvem du ønsker at produktet ditt skal treffe. Dette er naturligvis ment i overført betydning.

I denne delen av prosessen skal du altså finne ut hvem du ønsker å kommunisere med. Målgruppen din, med andre ord.

Det holder imidlertid ikke bare å si at du ønsker å kommunisere med ungdommer. La oss illustrere det med et eksempel, og si at du har utviklet en ny app.

I utviklingen av denne appen må du ta bevisste grep (både teknisk og designmessig) som du vet vil vekke interessen til målgruppen din.

For å finne ut hvilke grep du må ta, så må du vite hvem målgruppen din er og hva de interesserer seg for. Det finner du ut ved å gjennomføre en mottakeranalyse.

En mottakeranalyse vil normalt inneholde en beskrivelse av hvem målgruppen din er.

Hvis målgruppen din er ungdom, så betyr det at du må avgrense målgruppen i enda større grad. Jenter, gutter, hvilken aldersgruppe? En slik analyse skal inneholde svar på alle disse og enda flere spørsmål.

Markedsføring

Slik benytter du mål- og mottakeranalyse i markedsføring

Mål- og mottakeranalyse er et veldig nyttig verktøy i markedsføring. Markedsføring handler nemlig om at en avsender formidler et budskap til en mottaker.

Ved å bruke dette verktøyet kan du også finne ut om ideen du fikk i går kveld mens du prøvde å sovne var god eller ikke. Vil en app for leksehjelp være mest attraktiv for 50 år gamle menn eller jenter og gutter i aldersgruppen 13-16 år?

Målet med ethvert markedsføringsprodukt er jo å selge et produkt eller tjeneste til en spesifikk målgruppe. En mål- og mottakeranalyse kan gi deg en pekepinn på hvordan produktet ditt vil bli mottatt på markedet, så vi ville definitivt ha brukt tid til å utarbeide en god mål- og mottakeranalyse!

Motta 500 ord gratis

Har du ikke benyttet deg av våre tjenester før? Driver du tilfeldigvis med B2B? Da har vi et fantastisk tilbud til deg!

Hos Din Gruppen får du nemlig et uforpliktende tilbud som innebærer at du kan motta 500 ord gratis. I praksis så betyr det at du kan teste oss ut uten at det koster deg en eneste krone.

Fyll ut skjemaet nedenfor og benytt deg av tilbudet allerede i dag!