48 38 14 88 post@dingruppen.no
Manus kan være meget krevende å skrive.

Manus 

Trenger du manus til spille- eller animasjonsfilm? Et godt manus er selve ryggraden i enhver kritikerrost film!

Det kan imidlertid være vanskelig å finne inspirasjonen som trengs for å lage et godt manus.

Vi tilbyr oss å skrive manuset for deg – enkelt og effektivt! I tillegg tilbyr vi språkvask av manus, slik at filmen får et best mulig utgangspunkt.

Fyll inn skjemaet nedenfor og få gratis hjelp til de første 500 ordene!

Motta 500 ord gratis!

Kos deg med en kaffekopp og skriv i vei!

Hva er et manus?

Ordet manus er kort for «manuskript», og stammer fra «manu scriptus» – som på latin betyr «håndskrevet». I dag kan et manus skrives både på maskin og for hånd, og ordet brukes gjerne i andre sammenhenger enn det opprinnelig ble. Et manus kan for eksempel være en originaltekst før trykking, eller en tekst som brukes som grunnlag for foredrag, taler og lignende.

Mange politikere, kongelige og kjendiser har et manus å følge dersom de skal holde tale i en TV-sending som kringkastes. Det er også vanlig å snakke om manuskript i forbindelse med manus til animasjonsfilm eller spillefilm. Manuset kan da betraktes som selve oppskriften på filmens handling, replikker og lignende. I filmmanuset vil en legge grunnlaget for det folk vil se og høre når de en dag skal se filmen.

Hvordan ser din firmablogg ut i forhold til andres?

Manusets kvalitet er avgjørende

For at et manus skal ha ønsket effekt på publikum, er det helt avgjørende at det har høy kvalitet fra start til slutt. Dette gjelder kanskje spesielt når det er snakk om manus til animasjonsfilm eller spillefilm, der både dramaturgi, konflikt, karakterer og klimaks spiller avgjørende roller.

Et manus uten disse nøkkelingrediensene kan fort bli uinteressant, flatt og kjedelig. Du har kanskje opplevd å se en film der du sitter igjen med minimalt av følelser og tanker etter filmens slutt? Dette skyldes ofte manglende spenningsoppbygging, konflikt og løsning.

Mange irriterer seg også over filmer basert på manus som er forutsigbare. Vi har vel alle sett TV-serier, animasjonsfilmer og spillefilmer der vi på forhånd kan si hva som kommer til å skje. De mest kritikerroste filmene har gjerne flettet inn diverse overraskelsesmomenter i manuset, noe som skaper mer interesse og engasjement blant publikum.

Som tekstbyrå vil vi også påpeke viktigheten av et velskrevet manus. Replikkene i manuset bør for eksempel stå i stil med karakterene, slik at de fremstår som mest mulig troverdige. I en animasjonsfilm vil for eksempel den onde dronningen ha en helt annen talemåte enn den yndige, godhjertede prinsessen.

Med velskrevet mener vi også grammatisk korrekt og uten skrivefeil. Det kan fort skje at karakterene i animasjonsfilmen din har talefeil eller ikke snakker språket sitt korrekt, basert på skrivefeil eller grammatiske feil i manuset. Dette vil i beste fall oppleves som tilsiktet fra ditt publikums perspektiv. Sjansen er imidlertid stor for at noen hever et øyenbryn underveis.

De fleste firmaer har en blogg, men hva har de lastet opp på den?

Fra manus til animasjonsfilm

Enhver animasjonsfilm bygges på et forhåndsskrevet manus. Et manus til animasjonsfilm vil inneholde de ulike karakterenes replikker, samt beskrive handlingen fra A til Å. Før dette kan gjøres er det viktig å tenke nøye over hvordan filmens oppbygning skal være. Dette kalles også for filmens dramaturgi, og er viktig å mestre for å få et engasjert publikum.

Et manus til animasjonsfilm kan være utfordrende å lage. En bør for eksempel tenke nøye over hvem filmens viktigste publikum er. En animasjonsfilm som «Terkel i Knipe» har for eksempel et manus tilpasset ungdom og et litt mer voksent publikum, mens «Over hekken» er laget for å fenge de aller minste.

 

Hva skjer når manuset er ferdigstilt?

Så snart manuset er ferdig, blir det videreført til et såkalt storyboard. I et storyboard vil du illustrere det publikum vil se på skjermen gjennom skisser og tegninger. Ditt storyboard vil gi deg oversikt over ulike bildeinnstillinger som trengs for å kunne formidle historien fra manuset. Derfor er det viktig at et velskrevet manus til animasjonsfilm er i fokus helt fra start.

Ditt storyboard er enkelt forklart en visuell representasjon som viser hvordan den endelige filmen vil bli seende ut. I opptegnede ruter tegner du inn scene for scene – akkurat som en tegneserie fra et gammelt tegneseriehefte. Alle bildene og hendelsene fra filmen vil bli skissert, noe som letter videre planlegging av animering.

På et storyboard vil både karakterenes bevegelser, kamerabevegelser, utsnitt og forskjellige vinkler bestemmes. Målet med dette er at selve historien fra manuset skal kunne formidles så bra som mulig gjennom scenene. Et storyboard vil være animatørenes utgangspunkt for animering av selve filmen.

Penn og papir er fint å ha, selv med moderne teknologi.

Hvordan lage et bra manus til animasjonsfilm?

For at ditt manus skal bli best mulig, gjelder det å følge noen grunnleggende prinsipper når det skrives. Enhver filmatisk historie er bygget opp av en serie av hendelser, og disse skjer som regel mens filmens hovedperson streber etter et mål. Derfor er det viktig å tenke på hvem filmen handler om i et manus til animasjonsfilm. Filmens hovedkarakter kalles også for protagonist.

I de fleste animasjonsfilmer vil protagonisten være innblandet i en eller annen form for konflikt innledningsvis. Dette kalles gjerne for filmens hovedkonflikt. Denne konflikten skal drive filmens handling fremover, helt til klimakset nås idet løsningen dukker opp i siste del av filmen. Her tilspisses handlingens konflikt. I mange tilfeller må protagonisten gjøre et valg i denne fasen av animasjonsfilmen.

Det er viktig å tenke på at filmen bør inneholde elementer som byr på motstand for hovedkarakteren. Dette kan for eksempel være andre karakterer eller objekter, som på en eller annen måte forhindrer protagonisten i å nå sitt mål. Det er nettopp denne motstanden som bidrar til å gjøre et manus til animasjonsfilm spennende og dramatisk. Objektene eller karakterene som lager motstand for hovedkarakteren, kalles gjerne for antagonister.

 

Hvordan sette i gang?

Så snart manusforfatterne har en idé til animasjonsfilmen som skal produseres, gjelder det å skrive en såkalt synopsis. I denne kortfattede teksten skal en gjennomgå og forklare hvordan filmens historie utarter seg. Det er avgjørende at en får med de mest essensielle elementene innen dramaturgi her. Dette inkluderer som følger;

 

  • Protagonisten
  • Antagonisten(e)
  • Konflikten
  • Det endelig målet
  • Det store vendepunktet
  • Høydepunktet (klimakset)
  • Konfliktens løsning
Hjemmekontoret er det perfekte stedet for å skrive firmablogg.

Utforming av karakterer i manuskriptet

Manusforfattere bruker ofte mye tid på å bygge opp filmens karakterer, slik at de blir mest mulig troverdige. I en animasjonsfilm for barn er gjerne ikke karakterene like dype og kompliserte som i en spillefilm for voksne. Det er likevel viktig at filmens protagonist og antagonist har mye personlighet, da disse karakterene bærer mye av filmens handling.

Når karakterer skal utvikles til en animasjonsfilm, gjelder det først og fremst å tenke over hvem som er filmens målgruppe. Mange animasjonsfilmer er i kategorien «familiefilm», noe som betyr at både barn og voksne kan få glede av den. Husk at karakterene ikke bør være for kompliserte dersom små barn også skal kunne få glede av filmen.

 

Trenger ditt manuskript språkvask?

Dersom bedriften din har et manus som allerede er ferdig utviklet, bør du vurdere å la det gjennomgå en real språkvask. De færreste som jobber innen film eller lignende er profesjonelle skribenter, og det er derfor fort gjort at manuset inneholder skrivefeil eller grammatiske feil. Det kan også hende at manuset har setninger som kan formuleres bedre.

Din Tekstforfatter tilbyr blant annet språkvask for manus til animasjonsfilm. Dette er en kategori vi kjenner godt, og vi vet derfor nøyaktig hva som skal til for å gi manuset ditt et ekstra løft. Med litt fiksing og korrektur, vil ditt manus være klart for «take-off»! Dette øker sjansen for at manuset blir vellykket og at filmen slår an hos publikum.

Vi kan også tilby språkvask av manus til spillefilm. Et manus til spillefilm skal inneholde stort sett de samme elementene som manus til animasjonsfilm, inkludert hovedkarakter, motstand, konflikt, vendepunkt og løsning. Vi korrekturleser ditt manus, slik at skuespillernes replikker blir mest mulig naturlige og grammatisk korrekte.

Noter ned alle de ideene som dukker opp underveis.

Dette karakteriserer et manus til animasjonsfilm

Du lurer kanskje på hva som skiller et manus til animasjonsfilm fra et spillefilm-manus? Som regel vil førstnevnte ha en mye mer detaljert og forklarende scenebeskrivelse. Husk at alt må lages fra bunnen av i en animasjonsfilm, mens en spillefilm «får mye gratis» i form av naturlige bakgrunner og bygninger.

Et manus til animasjonsfilm bør i tillegg til replikker og handling by på et fullstendig visuelt bilde, der det er begrenset plass for tolkninger. La oss se nærmere på et tenkt eksempel av en scene i en spillefilm;

En liten gutt løper etter en trillende ball, og snubler i en trestokk.

Som regel vil filmens regissør ta hånd om alle detaljer i denne scenen idet den spilles inn.

Når det gjelder animasjonsfilmer, er animatøren nødt til å vite eksakt hva som skal animeres. Dette handler både om bevegelse, stemning, ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Derfor vil tilsvarende manus til animasjonsfilm gjerne se slik ut;

En liten gutt løper andpusten etter en trillende ball. Guttens bein- og armbevegelser er noe uskarpe, og bak han sees en sky av støv. Dette for å skape en illusjon av høy fart. Ballen spretter elegant over en trestokk, mens gutten snubler idet han forsøker å gripe den. Gutten blir sittende på bakken med et forvirret ansiktsuttrykk, mens stjerner svirrer rundt hodet hans for å illustrere svimmelhet. Ballen triller videre.

Det er med andre ord ikke uvanlig at et manus til animasjonsfilm inneholder mer tekst enn hva et manus til en spillefilm gjør. Dette innebærer flere potensielle fallgruver når det kommer til både skrivefeil, grammatiske feil og dårlig formulerte setninger. I og med at manuset er utgangspunktet for både storyboard og videre animering, er det helt grunnleggende at det ikke er feil i denne fasen.

Du kan skrive firmablogg akkurat der du vil!

Hvordan er oppsettet til et manuskript?

Et manus til animasjonsfilm vil gjerne ha et oppsett som baseres på sceneoverskrift eller lokalitet, handling og dialog. Dette gjør manuset oversiktlig og lettere å arbeide med i etterkant, for eksempel når storyboard skal lages.

 

Sceneoverskrift

Hver eneste scene i en animert film skal beskrives med en overskrift som forklarer hvor karakterene befinner seg. Her bør det tydeliggjøres hvorvidt karakterene befinner seg innendørs eller utendørs, hvilket rom eller område karakterene befinner seg i, og når på døgnet det er.

Det er vanlig å benytte visse engelske uttrykk i manuset, som for eksempel «EXT» som står for «exterior», eller «INT» som står for «interior». Førstnevnte betyr at karakterene befinner seg utendørs, mens sistnevnte tilsvarende betyr at de befinner seg innendørs. Merk også overskriften med «DAG» dersom det er dag, eller «NATT» dersom handlingen foregår om natten. Her er et eksempel på en sceneoverskrift:

 

EXT. HAGE – NATT

I eksempelet ovenfor, foregår handlingen utendørs i en hage, og det er natt. Dette er viktig å vite for dem som skal lage et storyboard eller selve animasjonene. Det er vanlig å skrive overskriften med store bokstaver.

 

Handling

I denne delen beskrives selve handlingen i scenen. Her vil selve karakterenes navn skrives med store bokstaver første gang de dukker opp i scenen. Her er det også smart å legge inn en liten karakteristikk av karakteren. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan handling kan beskrives i et manus for animasjonsfilm:

POPPY trekker for gardinene og kniper sammen øynene idet sollyset treffer ansiktet hennes. Hun åpner vinduet og strekker seg. DINO ser henne gjennom vinduet, smiler og vinker.

 

Dialog

Dialogen karakterene imellom skrives med innrykk (marg), slik at det er god plass til eventuelle kommentarer og notater. Replikkene til en karakter skrives direkte under navnet, som igjen skal skrives med store bokstaver. Her er et eksempel på en dialog i et manuskript:

 

DINO

God morgen! Har du forsovet deg?

 

POPPY

Ja, jeg har visst det! Vil du ha litt kaffe?

Skriv ned notatene dine på papir.

Vi skriver manus til animasjonsfilm

Har du en bedrift som jobber med animasjonsfilm, men er tom for idéer eller inspirasjon til manuset? Ikke fortvil. Vi i Din Tekstforfatter har lang erfaring med tekstproduksjon, og skriver gjerne manuset for deg. I andre tilfeller har du kanskje konseptet klart. Del gjerne idéene dine med oss, slik at vi kan ta utgangspunkt i dem.

Våre tekstforfattere har lang erfaring, og kan skrive manus til animasjonsfilm med høy kvalitet. Vi tar hensyn til både målgruppe, sjanger og lignende, slik at manuset blir optimalt for din animasjonsfilm. I tillegg kan du være sikker på at vi utformer filmens dramaturgi, konflikt og klimaks etter alle kunstens regler!

Motta 500 ord gratis!