48 38 14 88 post@dingruppen.no
Bak enhver god film, ligger det en god manusforfatter.

Manusforfatter

Manusforfatter som yrkesbetegnelse beskriver en person som skriver manus beregnet for TV, film eller teater.

Dersom du skal produsere en animasjonsfilm eller lignende, er det avgjørende at du har et velskrevet manus å basere filmen på.

Du kan se på manuset som selve grunnmuren til filmen, da dette inneholder alt fra replikker til scenebeskrivelser.

En manusforfatter kan hjelpe deg med å skrive et manus basert på dine ønsker og idéer. Vi skal nå se nærmere på hva som kjennetegner et godt manus.

I tillegg skal vi forklare hvordan en av våre manusforfattere kan gjøre ditt manus klart for take-off!

Trenger du hjelp til manus i dag? Fyll ut skjemaet nedenfor, så gir vi deg de første 500 ordene helt gratis som en test!

Motta gratis 500 ord!

Hva er et manus?

Et manus – eller manuskript om du vil – er en tekst som benyttes som grunnlag for film, taler og sceneskuespill.

Du kan betrakte et manus som oppskriften på hvordan det endelige resultatet blir.

Det inneholder detaljerte beskrivelser av hvem som sier hva, samt når og hvor dette skal skje.

Et godt manus krever mange omskrivninger.

Hvordan skrive et godt manus?

Et manus skal først og fremst bygges opp på en nokså spesifikk måte. Som regel inkluderes både en sceneoverskrift, handling og eventuell dialog for hver eneste scene.

En manusforfatter vil benytte spesifikke uttrykk for å forklare hvor scenen foregår (inne eller ute), og hvorvidt det er dag eller natt.

Det er også viktig å skrive en synopsis, noe din manusforfatter vil gjøre så snart manus-idéen er klar.

Dette er en forholdsvis kort tekst som tydeliggjør hvordan filmen eller teaterstykket skal utarte seg.

En tekstforfatter vil sørge for å inkludere de mest grunnleggende dramaturgiske elementene i et manus, som en hovedkarakter (protagonist) og en rival (antagonist).

I et klassisk manus oppstår det gjerne en konflikt mellom protagonisten og antagonisten, og hovedkarakteren streber for å oppnå et visst mål.

Manuset beskriver vendepunktet når handlingen snur til protagonistens fordel, og det store høydepunktet nås når hovedkarakterens mål er oppnådd og konflikten løses.

En dyktig manusforfatter sørger for å benytte seg av kjente virkemidler som tilfører spenning og drama i manuset ditt.

Et kritisk blikk er meget viktig for enhver tekst.

Hvorfor få hjelp av en manusforfatter?

Det å skrive et manus er en krevende jobb, og bør derfor aller helst utføres av en erfaren manusforfatter.

En manusforfatter vet hvordan manuset skal skrives for å appellere til akkurat din målgruppe, og sørger for at dramaturgiske prinsipper ivaretas underveis.

Forfatteren vil også bruke mye tid på å forme manusets karakterer. Målet er alltid å lage karakterer som er mest mulig troverdige, enten det er protagonisten eler antagonisten.

Det er rett og slett en gunstig investering for alle som ønsker å produsere film av høy kvalitet. Å skrive manuset selv kan være et risikabelt prosjekt.

Blanke ark og en blyant er et godt utgangspunkt.

Få skrivehjelp i dag!

Trenger du et manus til animasjonsfilm eller lignende, men er usikker på hvordan du skal sette i gang?

Din Tekstforfatter skriver manuset for deg, og sørger samtidig for at dine instruksjoner og ønsker ivaretas.

Dersom du allerede har skrevet et manus, kan vi dessuten hjelpe deg med korrektur av manuskriptet ditt.

Kontakt oss i dag dersom du trenger hjelp av en erfaren manusforfatter, eller dersom du har spørsmål om våre andre teksttjenester!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis!