48 38 14 88 post@dingruppen.no
Å skrive et godt manus krever konsentrasjon.

Manuskonsulent

En manuskonsulent er nyttig for deg som har behov for et manuskript av høy kvalitet.

Du vil ofte ha behov for et manus dersom du skal lage en animasjonsfilm eller lignende. Med et godt manus danner du grunnlaget for en film av høy kvalitet!

Din manuskonsulent vil ta seg av manuset, noe som blant annet innebærer utvikling av karakterer, replikker, bakgrunn og lignende.

Her kan du lese mer om hva et manus er, samt hvorfor en manuskonsulent er nyttig å ha!

Motta gratis 500 ord!

Hva er et manus?

Før vi forklarer hvorfor du bør ha en manuskonsulent, skal vi se nærmere på hva et manus faktisk er.

Et manus kan betraktes som «oppskriften» på filmen din, og er en tekst som inneholder alt fra replikker til detaljerte beskrivelser av omgivelser og karakterer.

Et manus vil også tydeliggjøre hvem som sier hva. En manuskonsulent vil bruke mye tid på bygging av karakterer, og sørger også for å ivareta en viss dramaturgi.

Med god dramaturgi fanges seerens oppmerksomhet, slik at du kan formidle budskapet ditt.

Så snart manuset er ferdig, vil det sendes videre til storyboard. Her vil produsentene lage skisser og tegninger.

Dette for at det skal kunne dannes et inntrykk av hvordan det endelige resultatet blir.

Storyboard vil deretter danne grunnlaget for selve animeringen eller innspillingen. Det er med andre ord ingen tvil om at et godt manus er viktig å ha når en film skal produseres.

Det danner tross alt grunnlaget for hvordan filmen din faktisk blir!

Når du skal skrive er det kun blyant/tastatur og litterære virkemidler, med en dose kreativitet.

Hvorfor benytte en manuskonsulent?

Et manus skal ha en klar og tydelig oppbygning. Det kan derfor være utfordrende å lage et manus på egen hånd. Du bør dessuten ha god kunnskap om dramaturgi for at manuset skal få høy kvalitet.

En manuskonsulent gjør hele jobben for deg, slik at du kan fokusere på andre viktige arbeidsoppgaver. Konsulenten vil dessuten sørge for at kvaliteten på ditt manus blir høy, og at innholdet når ut til målgruppen din.

Å skrive sine tanker i notater kan være nyttig.

Manuskonsulent timepris

Prisen for en manuskonsulent kan variere. Noen tar prissetter tjenesten etter antall timer som brukes på jobben, mens andre baserer prisen på antall ord som skrives. Ulike konsulenter kan dessuten ha ulike satser.

Du bør regne med en timepris på rundt 1 400 kroner, men her er det store variasjoner. Husk uansett på at du ikke bare bør ha pris som avgjørende faktor for hvilken manuskonsulent du velger. Kvalitet er nemlig minst like viktig.

Du kan også benytte et tekstbyrå som manuskonsulent. Kontakt gjerne tekstbyrået og forhør deg om hva det vil koste å lage et manus.

Du vil da få et prisoverslag slik at du kan vurdere hvorvidt tjenesten passer til budsjettet ditt.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Vi lager manus!

Et manus kan betraktes som oppskriften på filmen du skal produsere. Det er derfor viktig at manuset har høy kvalitet, og nettopp dette kan en manuskonsulent sørge for.

Konsulenten vil lage manuset for deg, og tar hensyn til både språklig kvalitet og dramaturgi.

Trenger du hjelp til å lage et manus der karakterer, replikker og omgivelser lages i tråd med din markedsføringsstrategi?

Da kan Din Tekstforfatter ta seg av oppgaven! Vi passer på at manuset appellerer til målgruppen din.

Ta kontakt for mer informasjon, og motta samtidig en gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!