48 38 14 88 post@dingruppen.no
Markedsføring innen eiendomsmegling skal føre til salget.

Markedsføring innen eiendomsmegling

Markedsføring innen eiendomsmegling er svært viktig for å lykkes med boligsalg. Eiendomsmeglere benytter ofte flere ulike kanaler når en bolig som er til salgs skal markedsføres.

Både sosiale medier, egen nettside, Finn.no og lignende er populært. For at noen skal ønske å kjøpe en bolig, er det viktig at førsteinntrykket er godt.

Og det er i boligannonsen at førsteinntrykket skapes. Vi skal nå se nærmere på hvordan markedsføring innen eiendomsmegling blir en suksess!

Motta gratis 500 ord!

Markedsføring ved salg av bolig: Noen tips

Når en bolig som er til salgs skal markedsføres, er det viktig å tenke på både tekst og bilder.

Eiendomsmeglere benytter ofte vidvinkelkamera for å ta bilder som gir et romslig og luftlig inntrykk av boligen.

Teksten under bildene er også viktig, og bør belyse fordelene ved de ulike rommene og uteplassen.

Er det god utsikt? Gode solforhold? Barnevennlig område? Turterreng i nærheten? Sørg for at alle fordeler presenteres.

Selve annonseteksten er også viktig. Her bør blant annet boligens standard, energiforbruk, oppussingsbehov og andre relevante ting komme fram.

Skal du selge boligen, vil markedsføring være viktig.

Markedsføring av utleiedel

Mange boliger har en egen utleiedel, noe som kan bidra til at boligen blir ekstra tiltalende for potensielle kjøpere. Utleiedelen bør derfor markedsføres på lik linje med resten av boligen.

En utleiedel kan gi kjøperne en kjekk ekstrainntekt som er skattefri. Inkluder gjerne informasjon om at boligen har utleiedel i overskriften.

Hele boligen bør markedsføres.

Markedsføringsnorm for eiendomsmegler

Dersom du er usikker på hvordan markedsføring innen eiendomsmegling skal gjøres, kan du gjerne ta utgangspunkt i Forbrukertilsynets egen veiledning.

Her forklares det hvordan markedsføring innen salg av bolig skal utføres i tråd med regelverket.

Her presiseres det at boligkjøp er den viktigste og største investeringen til de fleste personer, og at korrekt markedsføring innen eiendomsmegling derfor er viktig.

Det er mye informasjon for boligkjøper å sette seg inn i. Gjør derfor informasjonen enkel å forstå!

Informasjon om en bolig til salgs skal formuleres på en forståelig og tydelig måte. Dette gjør det mindre tidkrevende å sammenligne ulike boliger og å orientere seg på boligmarkedet.

Boligens alder, beliggenhet og byggemåte er blant opplysningene som skal inkluderes.

Det er dessuten viktig at markedsføring innen eiendomsmegling formidles på en balansert og tydelig måte, og at all informasjon er korrekt.

Det finnes forbud mot villedende handelspraksis, og prisopplysninger (som fellesgjeld) skal være tydelige.

For å lande et salg, er det viktig med gode eiendomsmeglere.

Unngå misvisende markedsføring

Et viktig prinsipp når det kommer til markedsføring innen eiendomsmegling, er at markedsføringen ikke skal være villedende. Dette presiseres også av Forbrukertilsynet.

Ikke skjul feil og mangler ved boligen for kjøperen, selv om dette kan føre til at annonsen blir mindre selgende.

 

Annonsere bolig på Facebook

Markedsføring innen eiendomsmegling kan skje gjennom mange ulike kanaler og plattformer.

Enkelte eiendomsmeglere inkluderer en SoMe-pakke som innebærer at boligen markedsføres på sosiale medier. En slik pakke koster ofte mer enn 10 000 kroner.

Ved å annonsere boligen som skal selges på sosiale medier øker en sjansen for bud. Det er mulig å nå ut til svært mange potensielle kjøpere på Facebook og lignende.

 

Høy kvalitet på annonsen er avgjørende

Dersom en boligannonse er full av skrivefeil, tegnsettingsfeil eller grammatiske feil, kan dette skape et dårlig inntrykk blant potensielle kjøpere. Sørg for at annonsen holder høy kvalitet, både språklig og innholdsmessig.

En eiendomsmegler skal også sørge for at annonsen skrives i tråd med Forbrukertilsynets anbefalinger. Dersom det blir mye å holde styr på, kan et tekstbyrå lage annonser for deg.

Gode overskrifter tar lang tid å klekke ut.

Få hjelp til markedsføring!

Boligkjøp er kanskje det største og viktigste et menneske investerer i. Derfor er det viktig å lage boligannonser som treffer alle nødvendige kriterier.

Annonsen skal ikke bare være selgende – med fine bilder og tekst som fremhever fordeler – den skal også være ærlig.

En boligannonse skal skrives på en oversiktlig og god måte, der både pris, beliggenhet, størrelse og lignende fremkommer.

Dersom du trenger hjelp med markedsføring innen eiendomsmegling, kan Din Tekstforfatter hjelpe deg.

Vi lager boligannonser som er både selgende, med god språklig flyt og i tråd med alle forskrifter. Nå kan du motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!