48 38 14 88 post@dingruppen.no
Markedsføring

Markedsføring

Markedsføring handler om kunsten å selge idéer, tjenester eller varer, men også om hvordan en bedrift kan investere i tilfredse kunder.

For de fleste bedrifter er markedsføring helt nødvendig for at forbrukerne skal få øynene opp for varene og tjenestene som skal selges.

Vi skal nå se nærmere på hva markedsføring er, og hvordan du kan anvende det – blant annet!

Hva er markedsføring?

Markedsføring omfatter ulike aktiviteter som gjennomføres med mål om å dirigere tjenester eller varer fra bedriften og ut til forbrukerne.

Dette inkluderer blant annet planlegging av aktiviteter tilknyttet distribusjon av tjenester og varer, samt gjennomføringen og senere oppfølgingen av dette.

Det ultimate målet med markedsføring er å oppnå kundetilfredshet og lønnsomhet for bedriften.

For å kunne oppnå dette er det avgjørende å ha god kjennskap til forbrukernes livsstil, behov, interesser, holdninger og atferd.

Det gjelder med andre ord å markedsføre innhold som er skreddersydd for den enkelte målgruppen, dersom suksess skal oppnås.

Markedsfør produkter og tjenester

Slik markedsfører du produkter og tjenester

Markedsføring handler om å levere produkter som målgruppen trenger eller ønsker.

Det er avgjørende å vite hvem nøyaktig innholdet du markedsfører er ment for.

Dette gjør det enklere å lage innhold som fenger mottakerne, enten det er sko, klær, elektronikk eller kosmetikk du ønsker å selge. 

Et annet viktig aspekt ved markedsføring, er å avgjøre hvordan tjenestene eller produktene skal selges.

Skal de for eksempel kun være tilgjengelig på nett, via fysiske butikker eller gjennom dørsalg?

Ved å være bevisst på hvilke virkemidler du benytter innen markedsføring, vil du kunne markedsføre produktene eller tjenestene på en mer målrettet måte. 

Virkemidler innen markedsføring

Markedsføring gjennomføres ved hjelp av ulike virkemidler, og disse kan deles inn i fire kategorier – produkt, pris, logistikk og salgsfremmende tiltak.

Når det gjelder produkt vil både produktgaranti, design, logo, emballasje, kvalitet og reklamasjon være aktuelt å markedsføre.

I kategorien pris vil du kunne benytte deg av virkemidler som rabatter, kampanjer, listepriser og gode betalingsvilkår.

Rabatter er et eksempel på et hyppig brukt virkemiddel innen markedsføring – du kan knapt finne en butikk som ikke skilter med rabatter i dagens samfunn. 

Av salgsfremmende tiltak kan vi nevne både service og personlig salg, men kanskje først og fremst reklame og PR.

Reklame er et viktig virkemiddel for bedrifter som ønsker å formidle et budskap om produkter og tjenester, og kan være alt fra annonser og videoer til nyhetsbrev eller brosjyrer.

PR kan oppnås for eksempel ved å få omtale i mediene.

Det siste virkemiddelet, altså logistikk, handler blant annet om lokalisering. En bedrift gjør produktene lett tilgjengelig for forbrukerne vil naturligvis ha større sjanse for å selge.

Selger du produktene dine både på nett, dør-til-dør og i butikk, vil mange kunder enkelt kunne handle dem. Logistikk kan for øvrig handle om transport, levering og lagerplassering. 

  • Produkt
  • Pris
  • Logistikk
  • Salgsfremmende tiltak
Reklame

Reklame

Blant de viktigste virkemidlene innen markedsføring finner vi reklame.

Du kan betrakte reklame som kommunikasjon med et kommersielt motiv, der målet er å fremme et produkt, en tjeneste eller en idé fra en spesifikk merkevare.

Målet med dette er å skape interesse blant forbrukerne, eventuelt selge eller informere.

Reklame kan være effektivt dersom du har behov for markedsføring av et produkt eller en tjeneste, men husk at ikke all form for reklame er tillatt.

I Norge reguleres reklame og markedsføring av markedsføringsloven, og denne slår blant annet fast at det ikke er lovlig å reklamere for alkohol eller tobakk. Det er heller ikke lov å rette reklame mot mindreårige.

I store trekk kan vi skille mellom informativ reklame og overtalende reklame.

Sistnevnte benytter som regel både visuelle og grafiske virkemidler, der målet er å ha påvirkning på mottakernes atferd (for eksempel handlemønster) eller holdninger.

Informativ reklame er ofte mer nøytral, og informerer mottakerne om tjenestene eller produktenes egenskaper.

Plattformer for reklame

Hvordan spre et reklamebudskap? Den vanligste fremgangsmåten her er å ty til betalt annonsering i aviser, magasiner, på TV eller internett (f.eks. blogger eller sosiale medier).

TV tilrettelegger for reklame i videoformat, noe som gir markedsføreren en gyllen mulighet til å påvirke mottakerne på et emosjonelt plan. 

Skriftlige annonser kan også være svært effektfulle innen markedsføring, men da er du avhengig av velskrevne reklametekster.

En god reklametekst har evnen til å fange mottakernes oppmerksomhet, noe som kan gjøres ved bruk av plussord eller sjokkerende påstander. 

Reklameteksten skal deretter klare å overtale forbrukerne til å faktisk kjøpe produktet eller tjenesten som tilbys.

For å få dette til, er det viktig å fremheve fordelene ved produktet du prøver å selge.

Forklar mottakerne hvorfor og hvordan produktet kan løse akkurat deres utfordringer.

Virkemidler innen reklame

Det finnes en rekke virkemidler som kan benyttes for å gjøre reklame mest mulig effektiv. Vi tenker da spesielt på språklige virkemidler, men også visuelle.

Når du skriver en reklametekst bør du for eksempel benytte deg av plussord, utsagnsverb og gjentakelse, og eventuelt humor – dersom det passer seg i den aktuelle reklamen. 

Visuelle virkemidler bidrar også til å fange oppmerksomheten til forbrukerne. Her kan du for eksempel utnytte kontraster, friske farger og effektfulle bilder.

PR og merkevarebygging

PR og merkevarebygging

På dagens konkurransepregede marked har det blitt et stadig økende fokus på merkevarebygging – altså aktiviteter som bidrar til å opprettholde, skape, videreutvikle eller posisjonere forbrukernes mentale inntrykk (image) av en merkevare eller bedriften bak et produkt.

Hensikten med dette er å tilføre identitet og merverdi til merkevaren. 

Merkevarebygging er en viktig del av bedriftens markedsføring, og innhold som treffer målgruppen blir som regel vektlagt.

Jo bedre du kjenner målgruppen, jo lettere blir det å lage treffende innhold. «Branding» eller merkevarebygging blir for øvrig mest effektfullt når informasjon om merkevaren kommuniseres i riktig sammenheng og på en spesifikk måte.

PR, eller public relations, er en viktig del av virksomhetens markedsføringsstrategi, og handler om hvordan et budskap bør formidles til omgivelsene gjennom kommunikasjon.

PR kan for eksempel fås dersom en avis eller TV-kanal nevner bedriftens produkter og tjenester i sitt redaksjonelle innhold.

PR skiller seg fra reklame ved at det som regel ikke er betalt omtale. God PR kan gi svært effektiv markedsføring av produkter og tjenester, da folk har større tillitt og troverdighet til redaksjonelt innhold enn til ren reklame.

Men hvordan skal du få bedriftens navn i avisen eller på TV? Her gjelder det å være kreativ. Skriv for eksempel en interessant pressemelding!

AIDA markedsføring

AIDA-markedsføring

Konseptet AIDA-markedsføring er populært i forbrukerteoriens verden. Denne markedsføringsmodellen belyser de fire hovedpunktene som trengs for å påvirke mottakerne.

Enten du skal lage reklametekster, annonser eller noe annet, bør AIDA-markedsføring tas hensyn til for mest mulig suksess.

AIDA-markedsføring er et relativt enkelt konsept. AIDA står for Attention, Interest, Desire og Action.

Modellen går med andre ord ut på å fange forbrukerens oppmerksomhet, og deretter pirre interessen til vedkommende.

Deretter er målet ditt at forbrukeren skal ønske å kjøpe produktet eller tjenesten, og til slutt faktisk gjennomføre kjøpet.

Oppmerksomhet

Det kan virke som en lett sak å fange forbrukenes oppmerksomhet – men dette punktet bør ikke undervurderes.

I dagens moderne verden omgis forbrukerne med reklame på alle plattformer, og det gjelder derfor å ha unikt innhold som skiller seg ut. 

Markedsføring er nytteløst om forbrukernes oppmerksomhet ikke fanges.

Innhold med et snev av provokasjon kan være et effektivt redskap her, men du kan også fange målgruppens oppmerksomhet ved hjelp av interessant innhold eller ved å sjokkere.

Dette kalles stoppeffekt, og sørger for at mottakerne «stopper opp» og følger med.

Interesse

I tillegg til å fange mottakernes oppmerksomhet, bør markedsføringsinnholdet ditt faktisk være av verdi for leseren.

Forklar vedkommende hvilke fordeler som kan oppnås ved å kjøpe ditt produkt eller dine tjenester.

Hvordan vil mottakerens ønsker oppfylles, og hvordan kan dine produkter løse hverdagslige utfordringer?

Ønske

Så snart du har klart å gjøre mottakeren interessert i produktet eller tjenesten du markedsfører, er målet å få vedkommende til å ville utføre et kjøp.

For at forbrukeren skal ønske dette, bør du belyse hvordan produktet eller tjenesten kan bidra til økt sosial – eller til og med faglig – status.

Handling

Det ultimate målet med markedsføring er som regel å gjøre at målgruppen faktisk gjennomfører et kjøp.

For å få mottakerne til å gjennomføre en slik handling, er det viktig å informere om hvordan det gjøres.

Hvor kan produktet kjøpes, hva koster det og hvordan kan det eventuelt fraktes?

Lag en markedsplan

Lag en markedsplan!

Med en markedsplan kan du effektiv planlegge og få oversikt over bedriftens ulike markedsaktiviteter de kommende månedene.

Dette vil igjen gi deg bedre kontroll på bedriftens markedsføring av diverse produkter og tjenester – inkludert hva dette vil koste.

Tydeliggjøring av bedriftens kostnader innen markedsføring er høyst nødvendig.

I din markedsplan vil du også kunne ha informasjon om virksomhetens målsetninger og ansvarsfordeling.

Sett realistiske og samtidig optimistiske mål for bedriften, og finn motivasjonen som trengs for å nå disse.

Hvem skal gjøre hva, og hvilke fordeler vil bedriften oppnå ved å nå målet? Økt omsetning vil for eksempel kunne bety bedre lønnsbetingelser. 

En markedsplan vil også kunne spesifisere hvem målgruppen til bedriften din er, noe som er helt grunnleggende å ha oversikt over.

Din markedsplan vil kort og godt gi deg bedre oversikt over bedriftens ressurser, og belyser hvorvidt disse anvendes på bærekraftig eller målrettet vis. 

Det finnes maler for deg som skal lage en markedsplan. En slik mal bør ha rom for informasjon om virksomhetens markedsandeler, aktører, konkurrenter (inkludert deres fordeler og ulemper), samt en definisjon av produktene som markedsføres.

I tillegg bør du kunne legge inn informasjon om kommunikasjonsstrategi, reklamebudsjett og mål.

Strategier og analyse

Strategier og analyse innen markedsføring

Bedrifter som skal markedsføre et produkt, en merkevare eller en tjeneste må foreta strategiske beslutninger.

Disse baseres gjerne på dyptgående analyse av markedets konkurransesituasjon, der konkurrentenes svakheter og fordeler analyseres via for eksempel en SWOT-analyse.

Det finnes flere ulike strategier som kan benyttes innen markedsføring.

Nyetablerte bedrifter vil for eksempel ofte ty til en såkalt geriljastrategi, der produkter og tjenester markedsføres ved hjelp av hyppige, små angrep på markedets ledende utfordrere.

Dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av lavpristilbud av den selektive sorten, oppfinnsomme reklamekampanjer og lignende. 

Målet til enhver bedrift er å oppnå en bærekraftig og betydelig markedsandel.

Ved å foreta en intern analyse kan du avdekke bedriftens overflødige kostnader, potensiale for videreutvikling av kjernekompetanse og lignende.

Her kan en konkurransestrategi være aktuell, der bedriften prøver å oppnå størst mulig konkurransefortrinn på markedet.

Markedsføring i et historisk perspektiv

Markedsføring i et historisk perspektiv

Markedsføring er slettes ikke et nytt konsept. Rent økonomisk har markedsføring eksistert like lenge som salgskonseptet, men det var først rundt 1920 at det for alvor ble studert nærmere.

Den stadig økende interessen for markedsføring handler kanskje om den åpne tilgangen til markeder på tvers av både geografiske og nasjonale grenser de siste 100 årene.

Der markedsføring tidligere hovedsakelig handlet om omsetning og økonomi, omfatter det i dag også diverse samfunnsvitenskapelige modeller og metoder.

I dag har bedrifter mulighet til å markedsføre produkter og tjenester på en skreddersydd og individuell måte, der f.eks. reklame rettes mot smale nisjer og markedssegmenter i hele verden.

Tilgjengeligheten til markedet har også gjort at det kreves et stadig høyere nivå av kreativitet og kompetanse blant bedrifter som ønsker å beholde markedsandelene sine.

Her gjelder det for eksempel å ha reklametekst som er skreddersydd og søkemotoroptimalisert, slik at innholdet når målgruppen mest mulig effektivt.

Slik markedsføring kan oppnås med kvalitetstekster.

Markedsføring hjelp

Vi hjelper deg!

Markedsføring er utvilsomt et stort fagfelt, og det kan være utfordrende å vite hvor en skal begynne.

Dersom du ønsker å markedsføre bedriftens tjenester eller produkter, finnes det imidlertid hjelp å få.

Din Tekstforfatter hjelper bedrifter med innhold for markedsføring, enten det er pressemeldinger, nyhetsbrev, reklametekster eller noe annet.

Vi kan også hjelpe deg med markedsplaner og SWOT-analyser, slik at du enklere kan kartlegge bedriftens målsetninger innen markedsføring.

Våre tekstforfattere har dyptgående kunnskap om markedsføring, inkludert reklame og PR – noe som kan komme din bedrift til nytte.

Bruk tiden din på andre viktige ting, mens vi skriver markedsføringsinnholdet for deg.

Du kan nå motta 500 ord gratis, noe som gir deg en gyllen mulighet til å teste hvorvidt våre markedsføringstekster lever opp til forventningene.

Du vil se at vi tar kvalitet på alvor, både når det gjelder innhold, rettskriving og utforming.

Kontakt oss i dag om du ønsker mer informasjon om markedsføring!

Motta gratis 500 ord!