48 38 14 88 post@dingruppen.no
Markedsmål

Markedsmål

Markedsmål er målene bedriften din setter for planlagt markedsføring. Med god planlegging kan du sikre at bedriftens markedsføringsstrategi lettere lar seg gjennomføre.

Den viktigste grunnen til å sette markedsmål, er at bedriften vil ha mål å strekke seg etter. Det å ha relevante og gode målsetninger gir både ledelsen og de ansatte motivasjon til å arbeide målrettet.

Markedsmål kan også ha positiv innvirkning på bedriftens økonomistyring. Uten mål er det lett for at bedriften din spriker litt i alle retninger. Det blir rett og slett vanskelig å fokusere på det som faktisk vil tjene selskapet i det lange løp.

Motta gratis 500 ord!

Hva er markedsmål?

Markedsmål kan defineres som målene en bedrift setter seg med tanke på markedsføring. Det er vanlig å inkludere både markedsmessige og økonomiske mål i planen.

Markedsmål kan for eksempel baseres på bedriftens lønnsomhet, antall salg, kundetilfredshet eller markedsandeler.

I en markedsplan bør du dessuten inkludere kvantitative eller kvalitative mål. Du kan eventuelt inkludere begge deler, om dette er hensiktsmessig.

Kvantitative mål

Kvantitative målsetninger er gunstige, siden de lett kan tallfestes. Dette gjør det også lettere for bedriften din å kontrollere hvorvidt målene ble nådd når perioden er ferdig.

Et eksempel på et kvantitativt mål er at bedriftens omsetning skal være på 6 millioner kroner neste år, eller at bedriftens markedsandel skal økes til 10 %. Dette er altså konkrete og tallbaserte mål.

Strategi

Kvalitative mål

Kvalitative mål er målsetninger om ikke nødvendigvis er kvantifiserbare. Dette betyr at det kanskje ikke er mulig å tallfeste dem. Disse målene kan imidlertid være minst like viktige som kvantitative mål.

Et eksempel på et kvalitativt mål er at bedriften din skal ha markedets mest fornøyde kunder grunnet god kundeservice, eller at du skal ha det mest hyggelige salgspersonalet i bransjen.

Hva er markedsstrategi?

En markedsstrategi kan betraktes som bedriftens plan for å nå spesifikke markedsmål. Målene vil med andre ord inngå i strategien.

Markedsstrategien bør være detaljert, og gi oversikt over hvilke aktiviteter som skal utføres når og av hvem. Det bør også presiseres hvordan markedsaktivitetene skal gjennomføres, i en egen markedsplan.

Markedsplan

Slik lager du en markedsplan

Mens en markedsstrategi definerer hvilke aktiviteter bedriften må utføre for å nå sine markedsmål, vil markedsplanen definere hvordan.

Det å skrive en markedsplan kan være utfordrende, men med noen enkle tips til innhold kommer du lettere i gang. Nedenfor ser du hvilke punkter som bør inkluderes når du skal lage en markedsplan:

  1. Målsetninger
  2. Verdier (hvilke verdier vil bedriften oppnå om målene nås?)
  3. Definisjon av målgruppen
  4. Budskap og eventuelt slagord
  5. Hvordan skal merkevaren oppfattes?
  6. Hvilke kanaler skal brukes for å nå målgruppen?
  7. Hvor stort budsjett er satt av til å nå gitte mål?
  8. Aktivitetsplan – oversikt over alle markedsaktiviteter
  9. Mål effekten
  10. Lag en handlingsplan – hvem skal gjøre hva, og når?

Vi hjelper deg med å skrive markedsmål

Alle bedrifter bør sette seg markedsmål. Dette er bedriftens målsetninger for kommende markedsføringsaktiviteter, og implementeres som regel i en markedsplan.

Enten du trenger hjelp med markedsmål, markedsstrategi eller utarbeiding av markedsplan, kan Din Tekstforfatter bistå. Vi har lang erfaring med markedsføring, og kan lage en plan som er tilpasset din bedrift.

Kontakt oss i dag og motta en gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!