48 38 14 88 post@dingruppen.no
Markedsplan

Markedsplan

En markedsplan er et nyttig verktøy  for bedrifter, og kan bidra til at ressurser brukes på en mer bærekraftig måte. Planen gir bedriften oversikt over ulike markedsføringstiltak.

Med en markedsføringsplan vil bedriften ha et effektivt styrings- eller handlingsverktøy, så vel som et tydelig budsjett- og kontrollgrunnlag. Totalt sett vil planen bidra til en mer effektiv totalplanlegging av økonomi, produksjon, personalplan og innkjøp. 

Både små og store bedrifter kan dra nytte av en markedsplan. Men hvordan lage den? Vi skal nå gi deg en grunnleggende innføring i hva en markedsplan er, og hvordan den bygges opp.

Motta gratis 500 ord!

Markedsplan definisjon

En markedsplan kan defineres som et dokument der bedriften setter opp en plan for kommende markedsføringsaktiviteter. Planen gjelder som regel for en lengre periode på for eksempel to år.

Poenget med å lage en markedsplan, er at bedriften enklere skal kunne koordinere og styre ulike markedsføringstiltak. Planen gir ofte detaljert informasjon om hvilke markedsføringsaktiviteter bedriften skal utføre, samt når de skal utføres.

Bedriftens markedsplan bør også si noe om kostnadene til ulike markedsføringsaktiviteter. Dette vil gjøre det enklere å forholde seg til et budsjett. Planen bør dessuten gi informasjon om hva som er målet med de ulike aktivitetene.

Markedsplan modell

Dersom du skal skrive en markedsplan, kan det være greit å ha en modell eller mal å ta utgangspunkt i. For hvordan skal egentlig planen bygges opp?

Nedenfor ser du noen av punktene som bør inkluderes i din markedsplan. Ta gjerne utgangspunkt i disse når du utarbeider markedsføringsplanen. 

  1. Sammendrag: Gi en kortfattet oversikt over planens innhold
  2. Mål: Hvilke markedsmål har bedriften?
  3. Markedsstrategi: Hvilke strategier skal benyttes for å nå markedsmålene?
  4. Aktivitetsplan: En detaljert beskrivelse av markedsføringsaktiviteter (f.eks. deltakelse på messer, produksjon av annonser, SEO eller lignende). Hvem skal gjøre hva, og når skal aktivitetene utføres?
  5. Budsjett: Hvor mye kan markedsføringsaktivitetene koste?
  6. Oppfølgning: Beskrivelse av hvordan planen skal følges opp? Ha en tydelig plan for hvem som skal analysere og rapportere underveis.
Markedsmål

Hva er markedsmål?

Markedsmål er en del av markedsplanen, og er enkelt og greit de målene bedriften ønsker å oppnå med markedsføringsaktivitetene sine. Markedsmål kan være enten kvantitative (mål som enkelt kan tallfestes og analyseres) eller kvalitative.

Kvalitative mål kan for eksempel handle om at bedriften ønsker å tilby den beste kundeservicen på markedet. Et kvantitativt mål er å oppnå 30 % økt salg, eller kanskje 50 % besøkende på nettsiden.  

Motta hjelp til å skrive markedsplan

En markedsplan kan være nyttig for alle bedrifter som ønsker en tydelig og konkret plan for kommende markedsføringsaktiviteter. Planen gir innsikt i hvilke aktiviteter som skal utføres, hva aktivitetene vil koste og hva som er målet med dem. 

Det å skrive en markedsplan kan være utfordrende om du ikke har gjort det før. Din Tekstforfatter har lang erfaring med planlegging av markedsføring, og kan skrive en markedsplan tilpasset din bedrift.

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!