48 38 14 88 post@dingruppen.no
Markedsstrategi

Markedsstrategi

En markedsstrategi er en detaljert plan for hvordan bedriften skal nå sine markedsmål. Strategien beskriver blant annet målgruppen og ulike virkemidler som skal brukes.

Når du skriver en markedsplan, er det vanlig å inkludere både markedsmål, budsjett og en markedsstrategi. Sistnevnte gir deg en konkret plan for hvordan de ulike målsetningene skal nås.

For at markedsføring skal bli mest mulig effektivt, bør du blant annet vite hvem du kommuniserer med. Samtidig bør du vite hvordan du best mulig kan nå ut til denne målgruppen. Med en markedsstrategi blir prosessen mer oversiktlig.

Motta gratis 500 ord!

Markedsstrategi definisjon

En markedsstrategi kan defineres som en plan eller et opplegg som beskriver hvordan en bedrift kan nå fastsatte mål basert på nåværende markedssituasjon.

Strategien baseres gjerne på markedsutvikling, inntrenging av nye markeder, konsolidering, forsvar eller nedtrapping.

Ønsker for eksempel bedriften å øke eller opprettholde eksisterende markedsandel, kan dette blant annet oppnås ved hjelp av fusjoner, oppkjøp eller strategiske allianser.

For å lykkes med en markedsstrategi, bør bedriften ha god kunnskap om markedsforhold i egen bransje. Det er for eksempel nyttig å ha kunnskap om rivaler på markedet, forhold som kan påvirke etterspørsel og målgruppens handlefrihet. 

Sett mål for din markedsstrategi

Før du kan lage en markedsstrategi, må du lage tydelige mål. Strategien din går tross alt ut på å beskrive hvordan ulike markedsmål skal oppnås. Det finnes en rekke ulike målsetninger som kan være aktuelle for bedrifter, og målene kan være både kvalitative og kvantitative.

Et typisk mål vil for eksempel være å oppnå en markedsandel innenfor et nytt marked. Et annet mål kan være å opprettholde en allerede eksisterende markedsandel, eller å øke den med en viss prosentandel.

5 p-er

Markedsstrategi 5 p-er

Når du utvikler en markedsstrategi, bør du ikke bare definere marked og målgruppe. Du bør også avgjøre hvordan bedriften skal anvende virkemidler («de 5 p-er») for å nå ut til målgruppen!

De ulike metodene for å nå ut til en gitt målgruppe omtales ofte som markedsføringstiltak eller virkemidler. Disse tiltakene blir gjerne delt inn i fem kategorier kalt de fem p-er:

  • Produkt
  • Pris
  • Plass
  • Påvirkning
  • Personale

Hvordan bedriften velger å kombinere eller mikse disse virkemidlene, omtales ofte som markedsmiks. Riktig anvendelse og kombinasjon kan bidra til at bedriften din oppnår et konkurransefortrinn på markedet. 

De fem P-er forklart

Det gjelder å ha et produkt målgruppen faktisk ønsker seg. Bedriften kan blant annet oppnå dette gjennom god produktutvikling.

Produktet bør også selges til en pris målgruppen er villig til å betale. Det er ikke nødvendigvis slik at det å være billigst alltid er best. Ofte vil en høyere pris assosieres med produkter eller tjenester av høyere kvalitet. Det gjelder å finne ut hva markedet er villig til å betale!

Produktene eller tjenestene dine bør også selges gjennom riktige kanaler eller butikker. Du må altså sørge for at produktene kan fås tak i på en egnet «plass» – enten det er via nettbutikk eller fysiske utsalgssteder.

Målgruppen må vite om produktet eller tjenesten, noe som kan oppnås gjennom påvirkning. Påvirkning kan for eksempel være reklame. Tjenester/produkter bør også selges av kvalifisert personale med kunnskap om varen og god serviceinnstilling. 

Vi hjelper deg med din strategi

En markedsstrategi er bedriftens detaljerte plan for hvordan markedsmålene skal oppnås. Så snart målsetningene er klare, bør bedriften din planlegge hvordan målene kan realiseres. I den forbindelse er blant annet virkemidler som pris og produktutvikling sentralt.

Enten bedriften din ønsker å oppnå en større markedsandel eller har planer om å innta et nytt marked, kan en markedsstrategi være et avgjørende verktøy. Det å utarbeide en markedsstrategi kan imidlertid være utfordrende. Er du usikker på hvordan du skal gå frem?

Din Tekstforfatter hjelper deg med å lage en markedsstrategi som er tilpasset dine målsetninger.

Kontakt oss i dag for å motta en gratis prøvetekst på 500 ord!