48 38 14 88 post@dingruppen.no
God medietrening sikrer at du slipper å svette foran mikrofonen.

Medietrening

Medietrening er nyttig for deg som ønsker å stille forberedt når du skal uttale deg i mediene.

Bedrifter med talspersoner som har gjennomgått medietrening vil ofte ha et bedre grunnlag for å svare på spørsmål fra journalister eller andre.

Vet du ikke hva du skal si til pressen, kan dette fort oppleves som ubehagelig. Det gjelder både for deg og bedriften!

Medietrening sikrer at bedriftens ansatte lærer hvordan de skal takle mediene.

Hva går medietrening ut på?

Medietrening gir deg blant annet innsikt i hvordan journalister og medier jobber. Du vil typisk også få opplæring i hvordan intervjusituasjoner kan håndteres, samt generell mediehåndtering.

Med medietrening vil du ofte gjennomgå både teoretiske og praktiske øvelser, slik at du kan stille mest mulig forberedt når du kommuniserer med pressen.

De praktiske øvelsene går gjerne ut på intervjutrening. Du intervjues da av kurslederne eller andre deltakere, slik at du kan øve deg på hvordan du svarer på ulike spørsmål.

Det er i mange tilfeller mulig å få skreddersydd medietrening, da en intervjusituasjon ofte kan se forskjellig ut fra bransje til bransje.

Kommunikasjon er viktig å lære seg i større grupper.

Medietrening – et viktig grep for god PR

PR, eller public relations, handler om bedriftens ofte strategiske og planlagte kommunikasjon med medier og omverdenen generelt.

PR er blant annet et viktig ledd innen omdømmebygging. Med god medietrening vil det være lettere for bedriftens talsperson å skape et godt omdømme for bedriften.

Medietrening bidrar blant annet til at bedriften kan unngå uheldige intervjusituasjoner. Vi har alle sett politikere og talspersoner fra bedrifter som blir stilt til veggs på TV av pågående journalister.

Vet du ikke hva du skal svare, kan dette sette bedriften i et dårlig lys. Ved å fremstå som selvsikker og forberedt, vil dette selvfølgelig gi god PR til bedriften.

Skriftlig trening er viktig for PR.

Skriftlig kommunikasjon med medier

Mange bedrifter kommuniserer også skriftlig med medier. Det er for eksempel vanlig å publisere pressemeldinger, og disse kan i noen tilfeller snappes opp av mediene.

I en pressemelding gjelder det å uttrykke seg på riktig måte for å i det hele tatt få oppmerksomhet fra mediene.

Med god medietrening blir det lettere å uttrykke seg i en eventuell pressemelding.

Det kan også hende du får spørsmål fra journalister på e-post eller SMS, og også da gjelder det å vite hvordan du skal formulere et best mulig svar.

Dersom du er usikker, kan du med fordel få hjelp av et profesjonelt tekstbyrå. Du får da et ferdig svar som kan sendes til journalisten, slik at du er sikker på at svaret er velformulert og i tråd med bedriftens retningslinjer.

Notater kan være viktig for å få klarhet i tankene.

Hva skal deles og ikke?

Det er fort gjort å glemme hvor grensen går når du kommuniserer med pressen eller andre medier.

For hva kan du egentlig dele? I noen tilfeller har du taushetsplikt, og du skal selvfølgelig unngå å dele sensitiv informasjon.

Før du uttaler deg, bør du derfor forsikre deg om at du svarer i tråd med bedriftens interne retningslinjer.

Det finnes mange kanaler der bedriften trenger medietrening i dag.

Møt mediene med velformulerte svar

Dersom du føler deg usikker på hvordan du skal kommunisere med mediene, kan Din Tekstforfatter hjelpe deg å formulere skriftlige uttalelser.

Vi har god kunnskap om mediehåndtering, og kan hjelpe din bedrift å kommunisere sitt budskap. Kontakt oss i dag for mer informasjon om medietrening og skrivehjelp!

Alle nye kunder får de første 500 ordene gratis. Alt du trenger å gjøre, er å fylle ut skjemaet nedenfor!

Motta gratis 500 ord!