48 38 14 88 post@dingruppen.no
Medieviter

Medieviter

En medieviter en person som har tatt gått høyere utdanning og studert medievitenskap. Dette er en yrkestittel som tar utgangspunkt i forskjellige grader. Det betyr at dersom du har enten bachelorgrad, mastergrad eller doktorgrad i medievitenskap, så kan du kalle deg medieviter.

Det kan altså se ut til at en person som interesserer seg for media seriøst bør vurdere en karriere som medieviter. Enten du lar deg fascinere av det tekniske eller historie aspektet ved emnet, så er dere kanskje en god match.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva medievitenskap faktisk er. I tillegg skal vi finne ut hva en medieviter egentlig driver med, og hvordan du kan bli det. Denne artikkelen vil altså være til god hjelp for deg som er interessert i media, samtidig som du ikke helt vet hvilken vei du skal gå videre.

Medievitenskap

Hva er medievitenskap?

Medievitenskap er et fag som har en lang historie bak seg. Dette faget har faktisk røtter helt tilbake til mellomkrigstiden, for det var på dette tidspunktet at ulike medieformer ble mer og mer vanlig. På den tiden var det medieformene fjernsyn, presse og radio som var de vanligste formene.

Dagens medievitenskap omfavner fremdeles disse medieformene, men innholdet i selve begrepet media har ekspandert i en betydelig større grad siden den gang. I moderne tid inkluderer medievitenskap også Internett, bøker, filmer og mye mer.

Når du studerer medievitenskap, så får du ikke bare informasjon om hvert enkelt media. Du lærer også om historien som ligger bak det aktuelle mediet og hvordan påvirkningskraften det aktuelle mediet har. Det er et fag som inneholder mye spennende, med andre ord!

I dagens samfunn dukker det stadig opp nye medieformer, og det fører til at medievitenskap er et fag som er under stadig utvikling. Det betyr at dette altså er et dynamisk fag, noe som kan gjøre det enda mer interessant.

Hva gjør en medieviter?

Medieviter er en utdanning som kan åpne mange dører. Det betyr at de som studerer medievitenskap har mange muligheter når det kommer til karrierevalg.

I praksis kan du altså jobbe med alle former for media etter å ha studert medievitenskap. Enten du har lyst til å skrive eller holde en mikrofon mot munnen mens du snakker til et kamera, så står i hvert fall ikke utdanningen din i veien for det.

Medievitenskap er nemlig nyttig kunnskap i så godt som alle bransjer på dagens jobbmarked. Studer medievitenskap og bli informasjonskonsulent, medieanalytiker, kommunikasjonsrådgiver, reporter eller journalist. Vår liste stopper her, men det betyr ikke at mulighetene dine gjør det.

Det å studere medievitenskap betyr ikke at du er nødt til å fortsette i bransjen. Det skal du gjøre kun hvis du ønsker å fortsette med det selv. Det er en grunn til at vi sier det, og den er at vi også vet om en tidligere medievitenskapsstudent som begynte å jobbe som miljøarbeider etter endt studier!

Medieviter

Slik blir du en medieviter

Som nevnt kan du bli medieviter ved å ta en bachelorgrad, en mastergrad eller en doktorgrad i medievitenskap. Det betyr at du må studere i minst tre år, for å få denne tittelen. Dette er ikke en ubeskyttet yrkestittel, så det å studere det er den eneste muligheten til å bli medieviter.

Uansett hvilken grad du har lyst på, så må du begynne med å studere et 3-årig bachelorprogram. Deretter kan du bygge på bachelorprogrammet med en 2-årig videreutdanning. Dersom denne videreutdanningen er et masterprogram, så vil denne kombinasjonen resultere i en mastergrad.

Det samme gjelder dersom du ønsker deg en doktorgrad i medievitenskap. En doktorgrad bygger nemlig på både bachelorprogrammet og masterprogrammet. På doktorgradsutdanning har du ofte tre års forskning foran deg, og til slutt skal studiene resultere i en doktorgradsavhandling.