48 38 14 88 post@dingruppen.no
Merkevarebygging

Merkevarebygging

Merkevarebygging er essensielt for enhver bedrift som ønsker å tilføre merkevaren mer verdi. Dette handler blant annet om å gi forbrukerne følelsen av å ha kjøpt mer enn bare tjenesten eller produktet.

Dersom forbrukerne forbinder merkevaren din med høy kvalitet eller andre fordelaktige egenskaper, vil dette være svært gunstig for bedriften.

Vi skal nå se nærmere på hva merkevarebygging er og hvordan du kan bidra til å bygge bedriftens merkevare. Dette er en tidkrevende prosess, men bedriften vil kunne få mye igjen for innsatsen.

Hva er merkevarebygging?

Merkevarebygging omfatter ulike aktiviteter som bidrar til å posisjonere, danne, videreutvikle og opprettholde forbrukernes mentale bilde av en logo eller merkevare. Dette gjøres med den hensikt at varene eller tjenestene til bedriften skal tillegges merverdi og identitet. 

Du kan se på merkevarebygging som en bedrifts måte å skille seg ut i mengden på fordelaktig vis. Mange bedrifter opererer i en bransje der det finnes mange tilsvarende konkurrenter, og det kan være utfordrende å stikke seg ut blant disse. Med effektiv merkevarebygging kan imidlertid dette oppnås.

Særpreg er et viktig nøkkelord innen merkevarebygging, da mye av prosessen handler om at bedriften skal fremheve sine unike kvaliteter. Dette kalles også for differensiering.

Det er med andre ord viktig å konkretisere hva som er unikt for bedriften før produkter og tjenester markedsføres. Budskapet bør dessuten ta utgangspunkt i målgruppens behov.

Målet med merkevarebygging

Merkevarebygging er fordelaktig for bedrifter på flere måter. Målet med prosessen er å oppnå økt lojalitet hos forbrukerne, men også overtak på eventuelle nye konkurrenter som skulle dukke opp innad i samme bransje.

Merkevarebygging gir også bedriften mulighet til å oppnå høyere prismargin, og tilrettelegger for vekst med merkevareutvidelser og lignende. 

I tillegg til merkevareutvidelser kan merkevarebygging åpne for allianser med andre kjente eller respekterte merkevarer. Det finnes mange eksempler på ulike merkevarer som slår seg sammen om produkter og tjenester. 

Kjennskap til merkevaren

Essensen innen merkevarebygging er at forbrukerne skal ha kjennskap til merkevaren din. Et viktig mål er derfor å sørge for at flest mulig i målgruppen tenker på din merkevare når de har behov for produkter eller tjenester du tilbyr. Graden av kjennskap til en merkevare kan deles inn slik:

  • Ingen kjennskap: Målgruppen din har aldri hørt om merkevaren
  • Passiv kjennskap: Målgruppen husker ikke merkenavnet ditt, men kjenner igjen logo og navn når de eksponeres for det.
  • Aktiv kjennskap: Målgruppen husker merkenavnet, og har noe kunnskap om det.
  • Svært god kjennskap: Målgruppen din har god kunnskap om merkevaren din, og tenker først og fremst på den når det er snakk om varer og tjenester du selger.

Nystartede bedrifter med en nyetablert merkevare starter som regel på bunn: Ingen har kjennskap til merkevaren deres. Ved hjelp av merkevarebygging vil forbrukerne gradvis får passiv kjennskap til merkevaren, og deretter aktiv kjennskap.

Er du heldig blir merkevaren din det første forbrukerne tenker på når de har behov for produkter du selger.

Mestre merkevarebygging

Slik mestrer du merkevarebygging

Det er mange elementer som skal tas hensyn til dersom bedriftens merkevarebygging skal bli så effektiv som mulig.

Du bør blant annet vite hvem du kommuniserer med, hvordan du skal kommunisere, og hvor kommunikasjonen skal foregå. I tillegg bør du sørge for at markedsføringen din bygges på et tydelig konsept.

Finn målgruppen din

For at merkevarebygging skal være mest mulig effektivt, er det viktig å treffe målgruppen sin med relevant innhold. Derfor må du først og fremst kartlegge hvem som har interesse av bedriftens varer og tjenester. I noen tilfeller er målgruppen bred, mens andre bedrifter har en svært snever målgruppe.

For å finne målgruppen bør du blant annet kartlegge hvor mottakerne skal holde til rent geografisk. Skal du selge produkter fra en lokal butikk? Da vil ikke markedsføring i et annet land nødvendigvis være hensiktsmessig.

Tenk også over hva slags interesser målgruppen din har. For at merkevarebygging skal bli så effektivt som mulig, må du nødvendigvis vite hva slags innhold som vil fenge mottakerne. Ved å ha kunnskap om mottakernes interesser vil denne jobben lettes betraktelig.

Demografi er også viktig å tenke over når en skal kartlegge målgruppen. Finn ut hvilken aldersgruppe du skal henvende deg til, og hvorvidt du skal kommunisere med begge kjønn, eller kun kvinner eller menn. Andre demografiske aspekter du bør ta hensyn til er sivilstand og lignende. 

Hvordan skal du kommunisere?

For å kunne mestre merkevarebygging bør du også ta hensyn til hvordan kommunikasjon skal foregå. Treffer du målgruppen best med skriftlig markedsføring, bilder eller video? Andre markedsføringsteknikker kan være foredrag, webinarer, stands, messer og lignende.

Blogging og content marketing er også populære kommunikasjonsmetoder innen merkevarebygging. Kanskje merkevaren din kan få verdifull omtale via en respektert blogg? Dersom du markedsfører ved hjelp av content marketing kan du oppnå økt tillitt blant forbrukerne, da du fokuserer på å levere innhold som faktisk engasjerer dem.

Hvor kan målgruppen nås?

Tenk også over hvor nøyaktig markedsføringen skal foregå. Skal bedriftens markedsføringsmateriell vises på mobile enheter, PC, nettbrett eller lignende? Da bør du sørge for at innholdet ditt kan tilpasses de gjeldende enhetene. Eller vil du kanskje lage markedsføringsmateriell som vises på plakater og bannere?

Dersom du satser på digital markedsføring som et ledd innen merkevarebygging, bør du også vurdere hvilke plattformer som er mest aktuelle for å nå ut til målgruppen. Skal du for eksempel kommunisere et budskap til bedriftsmarkedet? Da kan kanskje LinkedIn, Facebook eller e-post være aktuelt. 

Skal du nå ut til en ung målgruppe kan Instagram, Snapchat og Facebook være gode alternativer. Ønsker du å nå ut til eldre, så kan kanskje radio, TV, aviser og lignende være aktuelle plattformer for kommunikasjon. 

Ha et konkret konsept!

Så snart målgruppen er lokalisert og du har en strategi for hvordan du kan nå ut til dem, er det på tide å tenke på konsept. Merkevarebygging blir alltid mer effektivt om konseptet er klart og tydelig.

For å finne ut hvilket konsept du skal fokusere på, bør du først og fremst vite hvilke behov hos målgruppen din du kan dekke. Du må også tenke på hvordan dette skal gjøres. Her er noen av elementene du bør tenke på når konseptet skal avgjøres:

  • Velge navn
  • Lag en logo
  • Finn et slagord som er relevant for produktet
  • Sørg for at konseptet er unikt
Interessant innhold

Historien bak merkevarebygging

Merkevarebygging er slettes ikke et nytt konsept. Allerede på 1800-tallet ble merkevarebygging tatt i bruk, både i Nord-Amerika og Europa. Grunnet økt industrialisering og urbanisering var det stadig flere mennesker som bosatte seg i byer, og her ble de møtt av et kaos av tjenester og varer.

Dette medførte at mange bedrifter ønsket å knytte produktene og tjenestene sine opp mot verdier, og merkevarebygging blomstret dermed opp. Innpakning og emballasje ble blant annet viktig, og bedrifter ble mer oppmerksomme på å rette markedsføring mot spesifikke målgrupper.

Kunder begynte etter hvert å spørre om varer og tjenester basert på merkevarenavn. I dag finnes det en rekke «supermerker» som hyppig benytter seg av merkevarebygging.

Du har helt sikkert kjennskap til merker som McDonald´s, Apple, Coca-Cola, Samsung og Disney. Selv om disse merkenavnene ikke spesifiserer hva slags varer det er snakk om, vet de fleste av oss med en gang hvilke produkter som assosieres med navnene. McDonald´s er for eksempel synonymt med hamburgere, mens Apple assosieres med stilige elektronikkvarer. 

Kvalitetsinnhold er viktig

For å synliggjøre bedriftens merkevare blant forbrukerne, er markedsføring som reklame et viktig middel. For mest mulig effektiv merkevarebygging er det imidlertid viktig å være nøye med hva slags markedsføringsinnhold som publiseres. Kvalitet er her et viktig nøkkelord, da «halvgodt» markedsføringsmateriell fort kan virke amatørmessig.

Uansett hvordan du velger å markedsføre varene dine, er det derfor viktig at innholdet er av høy kvalitet. Dette gjelder enten du bidrar til merkevarebygging gjennom annonser, content marketing, nyhetsbrev, innlegg i sosiale medier eller på andre måter.

Hvordan lage godt markedsføringsmateriale?

Hvis du ønsker å oppnå effektiv merkevarebygging, er det viktig å fokusere på fengende innhold. I tillegg bør du passe på at innhold formidles med et korrekt og forståelig språk som når ut til målgruppen.

Språklig kvalitet

Merkevarebygging er avhengig av høy språklig kvalitet. Dersom du har en reklamekampanje med skrivefeil, orddelingsfeil eller lignende, kan dette fort oppfattes som lite profesjonelt. Innhold med dårlig språklig kvalitet vil stort sett ha motsatt effekt enn hva du hadde håpt på. Dersom du er usikker på egen formuleringsevne, anbefaler vi å få hjelp av et tekstbyrå. 

Et tekstbyrå kan sørge for at innhold til markedsføring har høy språklig kvalitet – uten skrivefeil og grammatikkfeil. Dette sikrer at budskapet ditt lettere når ut til målgruppen, og at misforståelser unngås. Dette er alfa og omega innen merkevarebygging. 

Interessant innhold

Tekstinnhold som faktisk fenger og interesserer målgruppen er også viktig for mest mulig effektiv merkevarebygging. For å kunne lage innhold som engasjerer forbrukerne, er det avgjørende å vite hva som interesserer målgruppen din.

Selger for eksempel bedriften din joggesko, er sportsinteresserte kvinner og menn en aktuell målgruppe. Finn ut hva slags innhold som interesserer den aktuelle målgruppen, og lag tekstinnhold basert på dette.

Content marketing eller innholdsmarkedsføring er populært blant dagens bedrifter, og er i tillegg et effektivt virkemiddel for merkevarebygging. Innholdsmarkedsføring handler om å dele innhold med forbrukerne som vekker nysgjerrighet og interesse. Innhold for content marketing er ikke typisk reklame, men laget for å være av verdi for leseren.

Innholdsmarkedsføring bidrar til å skape tillitt mellom bedriften og forbrukerne i målgruppen, og er derfor midt i blinken når du arbeider med merkevarebygging. Forbrukerne vil se på merkevaren din som noe mer enn bare produkter og tjenester – den er også en kilde til kunnskap og engasjement.

Målrettet markedsføring

Søkemotoroptimalisering og målrettet markedsføring

For å kunne arbeide med merkevarebygging er det naturligvis viktig at innholdet du markedsfører faktisk når ut til målgruppen. Dette kan gjøres på ulike måter.

Først og fremst finnes det gode muligheter for å lage målrettede annonser, eller å arbeide med søkemotoroptimalisering (SEO) av innhold.

Målrettede annonser

Skal du for eksempel publisere en annonse på Facebook, Instagram eller LinkedIn, får du mulighet til å velge hvem nøyaktig som skal kunne se annonsene. Målrettet markedsføring som dette sikrer at budskapet når ut til riktig målgruppe, og du slipper å betale for at mennesker utenfor målgruppen ser annonsene.

Annonser kan rettes mot personer innenfor spesifikke geografiske områder som oppfyller gitte kriterier til demografi og psykografi. Skal du nå ut til bedrifter, kan du lage målrettede annonser via plattformer som LinkedIn. Her kan du velge hvilken bransje annonsen skal synliggjøres for, eventuelt hva slags utdanning eller roller personene som ser innholdet har. 

SEO

Søkemotoroptimalisering er gull verdt når du ønsker at innhold skal bli mer synlig for forbrukerne. Har bedriften din for eksempel en blogg på nettsiden, kan du dele verdifullt og spennende innhold via denne. Ønsker du å synliggjøre dette innholdet slik at det dukker opp i trefflisten til Google når noen søker etter varer og tjenester du tilbyr? Anvend SEO!

SEO omfatter en rekke metoder som sørger for at Google fremhever innholdet ditt i søkemotorene. Blant disse metodene kan vi nevne bruk av metabeskrivelser og titler, bildetekster, søkeord, unikt innhold og tydelig tekststruktur. Det er også gunstig å lenke til nettsiden fra andre nettsider, og å ha SSL-sertifisering på nettsiden.

SEO kan bidra til å effektivisere merkevarebygging for bedriften din. Når noen søker på nøkkelord du har inkludert i tekstene dine, vil nettsiden din kunne dukke opp øverst i trefflisten til Google. Når forbrukerne ser at nettsiden din rangerer høyt i Google, er dette i seg selv med på å skape tillitt til merkevaren din.

Få hjelp til å synliggjøre merkevaren din!

Merkevarebygging er aktuelt for alle bedrifter som ønsker at målgruppen skal forbinde merkevaren deres med visse kvaliteter, fordeler og egenskaper. Dersom du er usikker på hvordan du skal kommunisere med forbrukerne for å oppnå effektiv merkevarebygging, finnes det hjelp å få. 

Din Tekstforfatter har verdifull erfaring innen merkevarebygging, og hjelper norske bedrifter å lykkes med dette. Vi lager SEO-innhold, annonser, blogginnlegg, innhold til content marketing, artikler og annet innhold som bidrar til å synliggjøre din merkevare. 

Kontakt oss i dag for mer informasjon om hvordan våre tjenester fungerer. Nå kan du også motta 500 gratis, slik at du får en smakebit på vårt kvalitetsinnhold!

Motta gratis 500 ord!