48 38 14 88 post@dingruppen.no
En person som viser oversikt over merkevarestrategi

Merkevarestrategi

Merkevarestrategi er viktig for enhver bedrift som ønsker å bygge en solid merkevare. Strategien bør blant annet si noe om bedriftens ambisjoner for merkevarens posisjon på markedet.

I tillegg til dette bør den utdype hvilke tiltak som må implementeres for at merkevaren skal bli målgruppens førstevalg.

Her kan du lære mer om hva en merkevarestrategi er, og hvordan du kan lage din egen strategi.

Med en plan for hvordan merkevaren din skal posisjoneres på markedet, øker du sjansen for at bedriftens mål kan nås!

Motta gratis 500 ord!

Hva er en merkevarestrategi?

Se for deg en bedrift uten målsetninger eller retning. En bedrift som beveger seg i mange ulike retninger, og en leder som mangler fokus.

Denne bedriften vil neppe lykkes med å nå ut til målgruppen, og vil på sikt kunne få dårlig økonomi. Enhver bedrift har behov for å definere en spesifikk retning, og det samme gjelder merkevarer.

En merkevarestrategi definerer en spesifikk retning og et mål for merkevaren din. Strategien skal skrives i tråd med forretningsstrategien, og bidrar til å styrke bedriften.

For at en merkevarestrategi skal bli best mulig, er det viktig at du har kunnskap om konkurranselandskapet bedriften din opererer i og selskapets bakgrunn.

En datamaskin som viser innhold i merkevarestrategi

Innhold i merkevarestrategi

Posisjonering – altså merkevarens ønskede eller optimale posisjon på markedet – er selve kjernen i enhver merkevarestrategi. Strategien bør bygges på ulike kriterier som vektlegges i en kjøpssituasjon.

Dette gjør det nemlig mulig for merkevaren å skille seg ut på punkter som er relevante for forbrukernes valg.

For å lykkes med posisjonering i din merkevarestrategi, er det viktig å avgjøre hva slags assosiasjoner forbrukerne skal ha til merkevaren.

Hvilke positive forventninger skal merkevaren skape blant potensielle kunder?

Du bør også passe på at posisjonering tar utgangspunkt i det merkevaren allerede er god på. Sørg i tillegg for å forankre posisjoneringen i unike egenskaper merkevaren kan by på.

Disse egenskapene bør være vanskelige for konkurrentene å imitere, og av betydning for kunden – altså merkevarens konkurransefortrinn.

Din merkevarestrategi bør dessuten definere merkevarens konkurranselandskap, samt bedriftens egne mål.

Du kan også inkludere viktige suksesskriterier for din merkevare (altså dens KPI-er).

Kort fortalt skal en merkevarestrategi definere et attraktivt og tydelig bilde om hva som er bedriftens målsetninger for merkevaren. Strategien er et viktig verktøy fordi den sikrer at du drar merket i ønsket retning.

Fremhev merkevarens USP-er

Når du skal lage en merkevarestrategi, er det viktig å tydeliggjøre merkevarens USP (Unique Selling Point). USP handler om å løfte fram unike faktorer som differensierer merkevaren fra konkurrentene.

Dette er altså karakteristikker ved merkevaren som oppleves som fordelaktige for potensielle forbrukere. Prioriter én eller noen få USP-er, slik at budskapet ditt kan forenkles mest mulig.

Ulike plattformer for for å få en sterkere merkevare

Dette kjennetegner en sterk merkevare

Målet med din merkevarestrategi er å gjøre merkevaren kjent. Og det er nettopp dette som kjennetegner en sterk merkevare – forbrukerne vet om merket. Ikke bare de som kjøper merket, men forbrukere generelt.

En sterk merkevare er imidlertid ikke bare kjent, den skal også skape relevante assosiasjoner. Det er viktig at assosiasjonene har betydning for beslutningen kunden skal ta, og det beste er om de er relevante for kundens behov.

Sterke merkevarer bør også være tydelige, noe du bør fokusere på i din merkevarestrategi. Dette betyr for eksempel at assosiasjonene til merkevaren skal være konsistente og lette å forstå.

Våg å fremheve enkelte assosiasjoner til fordel for andre. Her gjelder det å nedprioritere assosiasjoner du ikke ønsker å fremheve.

Assosiasjonene skal dessuten være mulig å differensiere, noe som betyr at merkevaren din skal fremstå som unik blant andre konkurrerende merkevarer. En god merkevarestrategi handler derfor ofte om å ta utgangspunkt i konkurrentenes markedsposisjon.

Pass på at alle assosiasjoner som fremheves i din merkevarestrategi gir verdi til kunden. Assosiasjonene skal være attraktive, ellers vil ikke nødvendigvis forbrukerne ønske å kjøpe din merkevare fremfor andre merkevarer. 

  • Kjent blant forbrukerne
  • Skaper relevante, differensierte og tydelige assosiasjoner
  • Attraktiv for kunden

Hvorfor er en sterk merkevare viktig?

Dersom du er usikker på om du skal lage en merkevarestrategi for bedriften din, lurer du kanskje på hvorfor en slik strategi er nødvendig.

Ved å få en sterk merkevare kan du nemlig oppnå en rekke fordeler. Først og fremst bidrar merkevarebygging og en sterk merkevare til et godt omdømme, men også lojalitet blant forbrukerne.

Din merkevarestrategi kan også bidra til at bedriften din blir en mer attraktiv arbeidsplass, og du tilrettelegger for samarbeid med riktige investorer og allianser.

Samtidig vil en merkevarestrategi hjelpe bedriften med å posisjonere seg tydelig i forhold til eventuelle konkurrenter på markedet.

En merkevare som har et spesielt trendy eller attraktivt omdømme utgjør en stor prosentandel av omsetningen av sko, klær, klokker, bilmodeller, dagligvarer med mer.

Det er utvilsomt fordelaktig å ha et godt image, noe som kan oppnås med riktig merkevarestrategi og hardt arbeid.

En person som skriver tankekart

Hvordan en merkevarestrategi praktiseres

Markedsføring er et viktig redskap når du skal nå målene du har satt i din merkevarestrategi. Innen markedsføring finnes en rekke virkemidler.

Noen av virkemidlene handler om selve produktet. For å lykkes med din merkevarestrategi må du blant annet fokusere på merkevaren (eller produktene merkevaren omfatter) sitt design, logo, kvalitet og emballasje.

Med utgangspunkt i en merkevarestrategi vil du også få behov for ulike former for salgsfremmende tiltak. Dette kan være PR, reklame, personlig salg og diverse andre tiltak.

Spesielt reklame er aktuelt, og du bør aktivt forsøke å synliggjøre merkevaren din blant forbrukerne, for eksempel ved hjelp av Google-annonser, Facebook-annonser, nyhetsbrev på e-post, content marketing, inbound marketing og lignende.

Med pressemeldinger kan du bidra til positiv PR dersom en nyhetsredaksjon eller lignende plukker opp innholdet.

Slik når du målene i din merkevarestrategi

Din Tekstforfatter hjelper deg å oppnå målene som settes i en merkevarestrategi. Vi lager markedsføringstekster som sørger for at din merkevare synliggjøres for forbrukerne.

Enten du trenger en annonse, tekst for content marketing eller SEO-tekster, kan vi hjelpe deg med ferdigskrevne tekster.

Dersom du trenger hjelp til å lage din merkevarestrategi kan vi hjelpe deg med dette også.

Vi har lang erfaring innen markedsføring, og ikke minst kunnskap om hvilke strategier som er gunstige for din merkevare.

Kontakt oss i dag for informasjon om våre tjenester, og motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!