48 38 14 88 post@dingruppen.no
Merkeverdi

Slik måler du merkeverdi og forbedrer promoteringen av din merkevare

Det er hovedsakelig to ting du ønsker å oppnå når du bruker penger på reklame: Påvirke folks meninger om din merkevare og øke salget. For å kunne vite hvor effektiv reklamen du investerer i er og om den er verdt pengene, må først resultatet av merkeverdien måles.

Det er en kjent sak at salgstall kan spores gjennom dine kvantitative data, men hvordan måles inntrykket som dine potensielle kunder har av merkevaren din?

Du kan måle forbrukernes subjektive følelser og hvilke inntrykk de har av din merkevare ved å bruke spørreundersøkelser og kampanjer. Dette vil tjene flere formål:

For det første hjelper dette deg med å danne deg et bilde av hvilket inntrykk folk har av merkevaren før du starter reklamekampanjen. Dette kan bidra til å bedre tilpasse budskapet du velger å bruke i kampanjen. 

Hvor mye merkeverdi har varemerket ditt? Er det noe som folk vil enkelt huske og blir folk lett påvirket av den? Når du måler og analyserer merkevareverdien vil du få oversikt over flere faktorer som inkluderer:

  • Folks bevissthet om merkevaren, uavhengig om de tenker på den eller ikke
  • Differensiering – hvordan folk sammenligner merkevaren din med andre konkurrenters merkevarer
  • Merkevarerelevans – i hvor høy grad folk tror merkevaren er relevant for dem
  • Kunnskap – hvor mye folk tror de allerede vet om din merkevare

Motta gratis 500 ord!

Hvor mye påvirker reklamekampanjen din merkeverdien?

Det å sette opp en kreativ og strategisk kampanje koster både tid og mye penger. Det er dessuten ingen garanti for at innsatsen du legger i dette vil forbedre merkeverdien, men i mange tilfeller kan dette bidra til å utforme et bedre tilpasset budskap når du skal lanserer reklamekampanjer for merkevaren din.

La oss gi deg et eksempel: la oss si at du har produsert en egen pastasaus som heter «Bestemors Pastasaus».

Deretter vil du sette i gang en reklamekampanje som forhåpentligvis vil skape mer oppmerksomhet rundt merkevaren din og reklamere for egenskapene denne sausen har.

Det kan f.eks. være en egenskap ved denne sausen som beskrives som «unik» (dette er basert på den blandingen av ingredienser du bruker).

Hvordan vil da forbrukerne oppfatte «Bestemors Pastasaus»? Vil de sitte igjen med et inntrykk av at sausen din er mer unik enn f.eks. Dolmio sin pastasaus? Og hvor høy er merkeverdien til sausen på nåværende tidspunkt?

Spørreundersøkelse om merkeverdi

Sett opp en spørreundersøkelse om merkevaren din i forkant av en reklamekampanje

Deretter finner du ut at du heller vil sette opp en spørreundersøkelse for å finne ut merkeverdien før du starter selve reklamekampanjen.

Dette fordi du ønsker å danne deg et bilde av hvor oppmerksom folk er på pastasausen din i forkant av kampanjen, og bruke disse kunnskapene til å forme budskapet i din kommende kampanje på en bedre og mer fokusert måte.

Etter at reklamekampanjen er avsluttet, sender du så ut en ny spørreundersøkelse for merkeverdi, som vil analysere om inntrykket som forbrukerne har av pastasausen din har endret seg etter at de har sett reklamen din.

Altså, har merkevaren din nå en høyere merkeverdi etter reklamekampanjen?

Når du måler merkevareverdien gjennom spørreundersøkelsen din, vil du kunne stille spørsmål som måler folks direkte inntrykk av merkevareendringen før du starter reklamekampanjen, og dermed kan du bruke de beste spørsmålene til å påvirke hvordan du utformer kampanjen.

Motta gratis 500 ord!