48 38 14 88 post@dingruppen.no
Metaforisk

Metaforisk

Metaforisk er adjektivsformen av substantivet metafor. En metafor er et språklig virkemiddel der du tar utgangspunkt i en ting for å gi en beskrivelse av noe annet.

Metafor er noe som lett kan blandes sammen med sammenligning, for grensen mellom disse to språklige virkemidlene er hårfin. Helt ubevisst, så er den setningen et perfekt eksempel. Hårfin betyr nemlig at noe kan være svart vanskelig å oppfatte.

Metafor er et virkemiddel som blir mye brukt i tekst, og vi skal ta en nærmere titt på dette virkemiddelet i denne artikkelen. I tillegg skal se på enda flere eksempler.

Motta gratis 500 ord!

Hva er en metafor?

En metafor er når du sammenligner noe med noe annet, men du lar være å bruke et sammenligningsord.

Vanlige sammenligningsord i norsk er som, lik og liksom. Det er fraværet av disse ordene som fører til at det skilles mellom en metafor og en sammenligning. En sammenligning inneholder alltid et sammenligningsord, men det gjør aldri en metafor.

Hvorfor bruke metafor?

Det er flere grunner til å bruke metaforer. Dette er et språklig virkemiddel som ofte brukes til å beskrive noe ukjent gjennom noe som er velkjent.

I tillegg kan det være en god idé å bruke metaforer, for det er noe som kan gi liv til teksten din. En tekst som ikke inneholder metaforer eller andre språklige virkemidler, kan fort bli veldig kjedelig.

Ville du lest en kjedelig tekst? Det ville du antageligvis ikke gjort. Derfor bør du også sørge for at heller ikke dine egne tekster blir så kjedelig at andre folk ikke vil lese dem. Det gjør du ved å inkludere metaforer i teksten din, for eksempel.

Metaforiske uttrykk

Metaforiske uttrykk i det norske språket

Du vet nok allerede at det norske språket er fullt av metaforiske uttrykk:

  • Du er en rose.
  • Hun er min verden.
  • Han er en sjiraff.
  • Tiden flyr
  • Nå sa du noe som var litt på kanten.

Hva ville du tenkt om disse setningene hvis metafor ikke var en greie? Antageligvis ville du vært veldig forvirret akkurat nå. Men siden konseptet metafor eksisterer, så er ikke disse setningene rare i det hele tatt.

For at en metafor skal gi mening, så den som leser altså ha kunnskap om det som opptrer som referansepunkt i de ulike sammenhengene. Et av eksemplene, han er en sjiraff, indikerer at personen det er snakk om er høy. Dette vet vi fordi vi vet at sjiraffer er dyr med lang hals. 

Morsomme metaforer

Som vi så ovenfor så består det norske språket av metaforer. Disse metaforene kan deles inn i kategorier med utgangspunkt i hvilken funksjon de ulike metaforene har. Nedenfor kan du se noen eksempler på metaforer der hensikten er å være morsom:

  • Å få noe på hjernen
  • Å ha noe på tungen
  • Øyne i nakken
  • Skjegget i postkassen

Dette er metaforer som du kan bruke for å bedre stemningen. Sannsynligheten for at det er morsomst for de som ikke er objekt for metafor, er dog ganske stor.

Motta gratis 500 ord!