48 38 14 88 post@dingruppen.no
Motivasjonsbrev

Motivasjonsbrev

Et motivasjonsbrev er ofte obligatorisk når du skal søke deg inn på et universitet i land som USA, England og Canada. Brevet gir deg mulighet til å gi utdanningsinstitusjonen et godt inntrykk!

Motivasjonsbrev kalles gjerne «cover letter» eller «letter of motivation», og er vanlig å legge ved søknaden når du skal søke deg inn på høyere utdanning i enkelte land. Med et motivasjonsbrev kan du vise universitetet hvorfor akkurat du fortjener studieplass.

Er du usikker på hvordan du skal skrive motivasjonsbrevet? Her skal vi gi deg noen grunnleggende tips. Ditt cover letter kan være av betydning for hvorvidt du får studieplass eller ikke!

Motivasjonsbrev

Hva er et motivasjonsbrev?

Et motivasjonsbrev er et dokument som gir utdanningsinstitusjoner oversikt over dine ferdigheter, samt din motivasjon for å bli tatt opp på det aktuelle studiet. Skrivet kan også kalles for følgende: 

 • Motivation letter
 • Letter of motivation
 • Cover letter
 • Personal essay
 • Motivational letter
 • Personal statement
 • Statement of purpose

I motivasjonsbrevet skriver du som regel litt om hvem du er, dine ambisjoner, personlige kvaliteter og hva du ønsker å bruke utdanningen eller erfaringen til. Det er opptaksmedarbeiderne på det aktuelle studiestedet som vil lese brevet.

Det er ikke så vanlig med motivasjonsbrev i Norge, men i land som Canada, England og USA er det vanlig å legge dette dokumentet ved i søknaden.

Hvordan skrive motivasjonsbrev?

Et motivasjonsbrev bør ikke være mer enn én A4-side langt. Det er derfor viktig å veie dine ord, og kun ta med den aller viktigste informasjonen. Benytt gjerne fontstørrelse 12 og ha enkel linjeavstand.

Oppsettet bør også være ryddig. Derfor bør du ha en tydelig overskrift, som for eksempel «Statement of purpose». Nederst i dokumentet skriver du navnet ditt. Det er også viktig at du ikke slurver med rettskriving og grammatikk. Skrivefeil gir sjelden et godt førsteinntrykk.

Eksempel på motivasjonsbrev

Motivasjonsbrev eksempel

Hva skal et motivasjonsbrev inneholde? Først og fremst skal brevet si noe om din faglige og akademiske motivasjon. Det kan imidlertid også være greit å si litt om dine personlige interesser og grunner for å studere det aktuelle studiet.

Vi skal her gi deg noen eksempler på informasjon som kan (og ofte bør) inkluderes i ditt cover letter. Hent gjerne inspirasjon!

 1. Begynn med en liten presentasjon av deg selv
 2. Hvorfor har du valgt dette fagområdet? Har du personlig interesse for fagfeltet?
 3. Hva vil du bruke studiene eller kunnskapen til senere i livet?
 4. Hvorfor ønsker du å studere ved det aktuelle lærestedet? Kan lærestedet bidra til å styrke den akademiske profilen din? Har du kommunisert med ansatte på lærestedet?
 5. Hvis du har en dårlig karakter i et fag kan du gjerne forklare hvorfor. Skyldes det kanskje sykdom eller lignende?
 6. Hvis det er rom for det, kan du også inkludere informasjon om dine personlige interesser for å studere på det aktuelle lærestedet (som sannsynligvis er i utlandet). Har du kanskje familiær tilknytning til stedet?

Motivasjonsbrev mal

Dersom du skal skrive et motivasjonsbrev, kan det være greit å ha et oppsett å følge. I den forbindelse kan en motivasjonsbrev mal være et nyttig verktøy.

Kontakt oss gjerne på e-post dersom du ønsker å få tilsendt en mal. Vi har ulike maler som kan benyttes, og hjelper deg med å finne den riktige.

Motivasjonsbrev er nyttig i flere sammenhenger

Nyttig i flere sammenhenger

Foruten søknad om opptak på studiested, er det også vanlig med motivasjonsbrev dersom man søker om stipend, frivillige jobber eller praksisplass i enkelte land. 

De fleste nordmenn som har behov for å skrive et motivasjonsbrev, gjør det i forbindelse med opptak til studier i utlandet. Kanskje du planlegger å ta en mastergrad i USA eller Storbritannia? Da kan et velskrevet motivasjonsbrev være veldig nyttig.

 • Studier i utlandet
 • Praksisplass
 • Frivillig arbeid

Motta hjelp til å skrive motivasjonsbrev

Et motivasjonsbrev er et dokument som gir opptaksmedarbeidere på studiesteder og praksisplasser oversikt over din akademiske motivasjon og interesser. Brevet er som regel et vedlegg til søknader om studieplass ved utdanningsinstitusjoner i USA eller England. 

Det å skrive motivasjonsbrev kan være utfordrende. Har du allerede skrevet ditt statement of purpose, anbefaler vi å få noen til å se over dokumentet. Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med korrektur av engelsk tekst. 

Vi kan også hjelpe deg med å skrive et motivasjonsbrev fra bunnen av, eller sende deg en nyttig mal som forenkler arbeidet. Kontakt oss i dag for mer informasjon!