48 38 14 88 post@dingruppen.no
Motstand mot endring

Motstand mot endring

Motstand mot endring er når en av menneskene som endringene kommer til å påvirke ikke er positivt innstilt til at det skal gjøres endringer. 

Endringsmotstand er et sammensatt ord som består av ordene endring og motstand. Endring skal vi se nærmere på nedenfor, men definisjonen på motstand er å være negativt innstilt ovenfor endringene som skal gjennomføres.

Når det gjelder endringsmotstand er det imidlertid viktig å finne ut hva som er grunnen til motstanden. Denne reaksjonen er sjelden basert på at de det gjelder ønsker å være ondskapsfulle.

I denne artikkelen skal vi se på hva som ligger i dette begrepet. Vi skal definere begrepet endring, og vi skal prøve å finne ut hvordan en endringsleder kan unngå endringsmotstand i en endringsprosess. I denne prosessen kan tekst være et effektivt virkemiddel, så det skal vi også se litt på her.

Motta gratis 500 ord!

Hva er endring?

Endring er et begrep som brukes til å beskrive at det er noe som endrer seg.

En endring kan være liten eller stor, og det finnes mange eksempler. Det kan være at noen du kjenner har farget håret sitt fra brunt til blondt, eller at du har kjøpt en mobiltelefon med iOS-operativsystem i stedet for en mobiltelefon med Android-operativsystem.

Endringer skjer også innad i bedrifter, og i denne sammenhengen er det mange relevante begreper. Et av dem er motstand mot endring eller endringsmotstand. Andre begreper som også kan dukke opp i en slik sammenheng er endringsprosess, endringsledelse og endringsleder.

Endringsmotstand og teknikker for løsning

Som nevnt er endringsmotstand sjelden på grunn av at vedkommende ønsker å være ondskapsfull. I de fleste tilfeller handler det om at det er noe i endringsprosessen som har gått galt. Det er ikke sikkert vedkommende klarer å se hva de aktuelle endringene er gode for, for eksempel.

Det er mange endringsledere som synes at endringsprosesser er krevende. Det har de nok helt rett i også, for som endringsleder er det mye som skal huskes, tas hensyn til og gjennomføres.

For å komme til bunns i endringsmotstanden som en av de involverte viser, så er det viktig at endringslederen har en åpen dialog med vedkommende. Det er endringslederen sitt ansvar å lede de ansatte gjennom endringsprosessen fra start til slutt.

Endringsmotstanden vil forsvinne når de det gjelder virkelig forstår hva endringene går ut på og hva de er gode for.

God kommunikasjon

Endring i organisasjoner krever god kommunikasjon

Det kan skje endringer i både bedrifter og organisasjoner. God kommunikasjon er viktig uansett hvor det skjer endringer. Det er faktisk et krav for at endringslederen skal lykkes med endringsprosessen.

Det er gjennom god kommunikasjon at endringslederen og de andre involverte oppnår forståelse.

En endringsleder bør aldri kjøre over de andre som en bulldoser. I stedet bør endringslederen la de andre få ha en aktiv rolle i endringsprosessen. Det å føle seg inkludert i avgjørelsene er også noe som kan føre til mindre endringsmotstand.

Slik bruker du tekst i en endringsprosess

Hvordan kan du formidle mye informasjon til mange mennesker samtidig på en effektiv måte? Det kan du gjøre ved å bruke tekst. Det er et nyttig virkemiddel i endringsprosesser.

For at teksten skal ha ønsket effekt må teksten være god. Det er endringslederen sitt ansvar at teksten formuleres på en god måte.

Det er mange som synes at det er enklere å danne seg et bilde av noe når de kan se det for seg visuelt. Derfor kan det være lurt å benytte seg av tekst i endringsprosessen, for det å ha muligheten til å lese noe flere ganger kan hjelpe folk til å se sammenhengen.   

Motta 500 ord gratis

Din Gruppen AS tilbyr alle nye B2B-kunder 500 ord gratis.

Du forplikter deg ikke til noe som helst ved å takke ja til dette tilbudet. Tilbudet er altså helt uforpliktende, så det er din gylne mulighet til å se hva vi kan gjøre for deg.

Har du lyst til å motta 500 ord gratis? Ta kontakt i dag!

Motta gratis 500 ord!