48 38 14 88 post@dingruppen.no
Nøkkelkvalifikasjoner på CV er viktig for å trekke frem dine beste egenskaper.

Nøkkelkvalifikasjoner CV

En god CV er minst like viktig som et godt søkerbrev. Når en arbeidsgiver eller rekrutterer går gjennom din jobbsøknad, vil de som regel gå over CV-en før de velger å se på søkerbrevet.

Derfor er det viktig at du har en CV som markedsfører deg godt og får frem hvorfor du er den rette for stillingen.

For å fenge interessen til leseren, kan det lønne seg å inkludere nøkkelkvalifikasjoner tidlig i CV-en.

Da kan rekrutterer skape seg et bilde av hvem du er og hva du kan tilby stillingen, samtidig som det er en fin måte å gi et sammendrag av deg selv på.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du skriver gode nøkkelkvalifikasjoner, samt hvordan resten av CV-en bør skrives for å kapre drømmejobben.

Hva er nøkkelkvalifikasjoner?

Gode nøkkelkvalifikasjoner øverst på CV-en din, kan gi den potensielle arbeidsgiveren et godt inntrykk av deg og fange interessen deres.

Nøkkelkvalifikasjoner er en fin måte å få de som går gjennom CV-en til å forstå hvem du er og hvordan du kan passe inn i rollen som er utlyst.

Det er lurt å presentere nøkkelkvalifikasjonene dine tidlig i CV-en, og dette skal helst være før du skriver om utdanning og erfaring.

Nøkkelkvalifikasjonene gir leseren et sammendrag av hvem du er, og dette er gjerne noe de har i bakhodet når de går gjennom resten av søknaden.

Dette skal ikke være en tekst som gjengir CV-en, men heller en type konklusjon på hvem du er og hva du kan tilby den potensielle arbeidsgiveren.

Disse kvalifikasjonene bør være spesifikke og gjerne burde de bygges opp med eksempler. For eksempel vil det være bedre å skrive «2 års erfaring som rektor på ungdomsskole», enn «erfaring fra skolevesenet».

Nøkkelkvalifikasjonen bør være direkte, tydelig og objektiv. Dette er gjerne det første arbeidsgiver eller rekrutterer ser når de går gjennom CV-en din.

Derfor er det viktig at nøkkelkvalifikasjonene treffer godt og blir kommunisert rett. Det er veldig viktig å skreddersy disse, samt justere og tilpasse for hver stilling du søker på.

Nøkkelkvalifikasjoner fungerer best når de er objektive og blir begrunnet med eksempler. Hold gjerne denne seksjonen relativt kort, og gjerne begrens deg til rundt 4-6 setning.

Disse skal fortelle om din viktigste erfaring og kompetanse, men husk at den må være relevant for den aktuelle stillingen. Det er også mulig å inkludere resultater og prestasjoner du har oppnådd i tidligere stillinger.

Fremhev det du er best på for å lande drømmejobben.

Ung og uerfaren – fremhev kompetanse

Om du er en ung jobbsøker med lite jobberfaring, kan det føles vanskelig å skrive nøkkelkvalifikasjoner.

Men her er det fullt mulig å trekke inn elementer fra studietiden som er relevante for søknaden og stillingen.

I tillegg burde du legge ved en seksjon som fremhever den relevante kompetansen du har for den spesifikke stillingen.

Å fremheve relevant kompetanse er viktig i enhver CV, men dette er gjerne særlig fordelaktig for dem som ikke har mye jobberfaring fra før og sliter med å gi eksempler som begrunner hvorfor de er egnet for stillingen.

For å veie opp for dette, kan du fremheve de egenskapene du besitter som likevel vil gjøre deg en god kandidat for stillingen, til tross for at arbeidserfaringen ikke er så lang.

Her kan du forklare hvorfor du er den rette personen for både arbeidsgiver og for jobben generelt.

Når du fremhever kompetanse og egenskaper, bør du prøve å skille deg ut fra de andre søkerne.

Her er det også en god ide å trekke frem relevant kompetanse du sitter på som gjerne ikke kommer tydelig nok frem gjennom jobbtitler og utdanning.

Kanskje har du en jobbtittel som ikke forteller spesifikt hvilke arbeidsoppgaver du har? Da vil dette være en fin mulighet å fremheve dette.

En seksjon som fremhever egenskaper og erfaring etter nøkkelkvalifikasjoner, er også lurt å ha dersom du søker en høyere stilling enn hva du har hatt tidligere.

Dette er også fordelaktig om du skal søke deg inn i en ny bransje eller annet virke. Da vil ha en liten plattform hvor du kan forklare hvorfor de bør velge deg og hva du har av tidligere kompetanse som er relevant.

Kanskje ikke fullt så mye tekst er nødvendig når du bruker nøkkelkvalifikasjoner på CV?

Slik legger du frem erfaring

Etter du har skrevet en gode seksjon om nøkkelkompetanse og fremhevet relevante egenskaper, da er det på tide å begynne med den viktigste delen – selve erfaringen.

Dette er delen av CV-en som de fleste arbeidsgivere og rekrutterer bruker mest tid på. Her skal du ikke bare vise frem hva du har gjort og hvilke bakgrunn du har.

Men du skal også vise hvor godt du har gjort det og hvilke resultater du har fått. Dette vil arbeidsgiver se på for å finne ut hva du potensielt kan tilby dem.

Det er svært lurt å ta med eksempler når du skriver om erfaringen din. Har du med relevante og målbare oppnåelser, vil dette være mer interessant for arbeidsgiver, enn hvis du bare lister opp arbeidsoppgaver.

Bruk gjerne et aktivt språk da dette får deg til å fremstå handlekraftig og motivert. Har du eksempler er det lurt å tydeliggjøre disse med tall hvis det lar seg gjøre.

Fremhev erfaringen din for potensielle arbeidsgivere.

Annen relevant erfaring

Akkurat som med nøkkelkompetanse, kan du legge ved en seksjon som tar for seg annen relevant erfaring.

Her kan du vise arbeidsgiver at du har erfaring som går utover utdanning og jobb. Men det er viktig å kun fokusere på det som er relevant, eller som kan gjøre rede for eventuelle hull i CV-en hvis du har dette.

Eksempler på annen relevant erfaring kan være tillitsposisjoner, verv, frivillig arbeid eller andre poster som ikke står oppført under erfaringen din.

Det positive med denne type erfaring, er at du ofte har konkrete resultater eller oppnåelser du kan vise til. Dette vil også vise arbeidsgiver at du er ansvarlig og liker å arbeide for å nå et felles mål.

Når du skal skrive en søknad, uansett om det er nøkkelkvalifikasjoner, fremhevede egenskaper eller annen erfaring – det må være relevant.

Husk alltid å justere CV-en og tilpasse denne etter hver enkelt jobb du søker på. Gjør du dette, kan du være mer sikker på at CV-en er tydelig og treffer arbeidsgiver og rekrutterer!

Trenger du hjelp til CV og søknad? Se våre alternativer nedenfor, og fyll ut skjemaet med dine behov!