48 38 14 88 post@dingruppen.no
Norsk til engelsk - språkvask

Norsk til engelsk – språkvask

Norsk til engelsk språkvask er vanlig å benytte seg av når en har oversatt en tekst fra norsk til engelsk. Det å oversette en tekst til engelsk er ikke så enkelt som mange kanskje tror.

Selv om mange nordmenn behersker engelsk på et greit nivå, er det kun de færreste som mestrer det å skrive på flytende engelsk.

Dersom du har en viktig innlevering eller publikasjon, er det derfor viktig å sikre kvaliteten på teksten i forkant.

Har du for eksempel oversatt en produktbeskrivelse til nettbutikken din fra norsk til engelsk?

Da kan engelskspråklige kunder oppfatte butikken som mindre seriøs dersom teksten inneholder grammatiske feil eller skrivefeil. 

Med norsk til engelsk språkvask vil en korrekturleser sørge for at teksten din gjennomgår en siste finpuss.

Da vet du at den har god språklig kvalitet når den endelig leveres eller deles på nett!

Motta gratis 500 ord!

Hva er norsk til engelsk språkvask?

Norsk til engelsk språkvask er en form for korrekturlesning, og utføres på tekster som er oversatt fra norsk til engelsk.

Språkvask er på mange måter det samme som korrektur, bare at det ofte er litt mer omfattende. 

Språkvask innebærer som regel at setninger blir omskrevet ved behov. Setningsoppbygningen på engelsk er nokså annerledes enn på norsk.

Dette fører til at mange nordmenn klusser det til når de skal skrive setninger på engelsk.

Under norsk til engelsk språkvask vil også grammatiske feil og eventuelle skrivefeil lukes ut og rettes.

Samtidig vil tegnsettingsfeil endres på. Husk at det ofte er ulik tegnsetting i norsk sammenlignet med engelsk. 

  • Endring av setningsstruktur
  • Retting av skrivefeil
  • Grammatiske feil fikses
  • Retting av tegnsettingsfeil
Akademisk språkvask

Akademisk språkvask av engelske tekster

Har du skrevet en engelskspråklig akademisk tekst? Dette er for eksempel aktuelt i forbindelse med studier.

Du har mest sannsynlig brukt lang tid på oppgaven, og da er det greit å kunne sjekke at den språklige flyten er god.

Dersom du leverer en akademisk tekst med skrivefeil, vil dette fort kunne ødelegge helhetsinntrykket av teksten.

Sørg derfor for at teksten gjennomgår en siste finpuss, slik at budskapet kommer frem best mulig.

Det å skrive en akademisk tekst på engelsk er ikke enkelt, i hvert fall ikke om du ikke har engelsk som morsmål.

Dette fører fort til rare setninger og grammatiske feil. Med norsk til engelsk språkvask sikres kvaliteten.

Språkvask

Språkvask engelsk – priser

Hva koster norsk til engelsk språkvask? Dette kan variere. Prisen er først og fremst avhengig av antall ord, altså tekstens lengde.

Det tar selvfølgelig lengre tid å gjennomgå en lang tekst sammenlignet med en kortere tekst. Jo lengre teksten er, jo dyrere er språkvask.

I noen tilfeller kan også tekstens opprinnelige kvalitet spille inn, eller tekstens tema.

Noen temaer krever mer research for korrekturleseren, og dette vil igjen påvirke tidsbruken. Hør direkte med tekstbyrået for å få informasjon om eksakte priser for din tekst. 

En oppsummering

Norsk til engelsk språkvask er en populær tjeneste når en har oversatt en tekst fra norsk til engelsk.

Det å skrive en tekst på engelsk kan være utfordrende når en ikke snakker språket flytende. Med språkvask sørger du for at den engelske teksten får høy kvalitet.

Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med norsk til engelsk språkvask. Vi passer på at teksten din når sitt fulle potensial, og at den blir fri for feil. Kontakt oss via kontaktskjemaet for å motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!