48 38 14 88 post@dingruppen.no
Norske undertekster er viktige å legge på filmer i Norge.

Norske undertekster

Norske undertekster er ofte noe vi forbinder med utenlandske filmer og TV-serier.

Men hvis du ønsker at alle skal kunne få med seg budskapet i filmen din, er det viktig med norske undertekster selv om språket er norsk.

Vi skal nå se på noen av fordelene ved å inkludere norske undertekster. Denne artikkelen ser også på hvorfor det er lurt å få hjelp av en tekstforfatter til å skrive disse.

Hva er undertekster?

Undertekster er den synkroniserte teksten til TV-program og filmer som hjelper seeren med å forstå hva som blir sagt på skjermen.

Særlig hørselshemmede og døve har god nytte av undertekster. Men det finnes også mange andre grupper mennesker som har behov for å teksting når de ser på filmer og klipp.

Undertekster kan bli brukt i alle former for film og klipp, blant annet reklamefilmer, TV-programmer og filmer.

Det er gjerne et større behov for norske undertekster enn hva det er for andre språk. Det er fordi språket vårt er fylt opp med ulike dialekter og sosiolekter som kan være vanskelig for alle å forstå.

Uansett språk på filmen, også norsk, er det fint med norske undertekster.

Fordeler med norsk undertekst

Selv om personer snakker norsk, kan det være vanskelig å få med seg all informasjonen i klipp og filmer, dersom personene har grove dialekter, mumler eller av andre grunner har utydelige stemmer.

Døve og hørselshemmede er avhengig av god teksting for å få med seg innholdet i filmen, og blinde kan benytte seg av verktøy som gjør at teksten blir lest opp.

Hvis du ønsker at flest mulig skal kunne få med seg innholdet i filmen eller klippet ditt, er det norsk undertekster som er løsningen.

Slik blir filmen og klippet mer tilgjengelig for alle, uansett om de har nedsatt funksjonsevne eller språkkunnskaper.

Det er viktig at undertekstene er gode for at de skal gi seeren en god opplevelse og for at de skal kunne forstå budskapet og handlingen i filmen – dette kan en tekstforfatter hjelpe med.

Også på mobilen er det viktig med teksting av videoer.

Tekstforfatter til undertekst

For å kunne gi seeren en god opplevelse, er det viktig at undertekstene er skrevet med grammatisk korrekt norsk.

Tekstforfattere jobber daglig med å skrive tekster, og derfor kan du være trygg på at tekstingen ikke inneholder skrivefeil eller andre avvik som kan forstyrre opplevelsen til seeren.

For at de skal kunne forstå innholdet som skjer på filmen, må dette bli gjengitt korrekt gjennom undertekster.

I tillegg er det viktig at norsk undertekster er skrevet og tilpasset programmets målgruppe og stil.

Det er gjerne ekstra viktig når undertekstene skal oversette handlingen fra et fremmedspråk til norsk.

Det er da viktig at ord og utrykk fra kildespråket er naturlig og tilpasset en lignende tale og skrivemåte på norsk.

Tekstforfattere har god kjennskap til ulike målgrupper og vet hvordan innhold skal spisses. Dette er en god egenskap å ha når undertekster skal skrives.

Undertekster bør også utvikles til videoer på Facebook for eksempel.

Hjelp til norske undertekster!

Vi i Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med norske undertekster til dine klipp og filmer. Det er viktig å ha med undertekster selv på norske klipp, dersom du ønsker at flest mulig skal ha glede av filmen din.

Med undertekster blir filmen tilgjengelig for alle, og det vil være lettere for enkelte grupper å forstå budskapet. Kontakt oss i dag og se hvordan vi kan hjelpe deg!