48 38 14 88 post@dingruppen.no
Nyhetskriterier dikterer hva som havner i avisa og ikke.

Nyhetskriterier

Nyhetskriterier er en beskrivelse av hva eksakt som kjennetegner og definerer nyheter.

Pressen er stadig på utkikk etter oppsiktsvekkende nyheter, spektakulære hendelser og sjokkerende avsløringer.

Den som skal skrive nyhetssaken må imidlertid være klar over hva som gir en sak såkalt nyhetsverdi!

Ikke alt som skrikes ut blir til nyheter.

Hva er egentlig en nyhet?

En nyhet kan defineres som ny informasjon relatert til spesifikke hendelser.

Denne informasjonen skal samtidig være av interesse for mottakerne, og formidles typisk av pressen eller journalister via medieplattformer.

De vanligste mediene som formidler nyheter omfatter sosiale medier, TV, aviser og radio.

Den aktuelle hendelsen som utgjør en nyhet kan akkurat ha skjedd eller nettopp ha blitt avslørt.

Hendelsen kan også pågå mens saken presenteres. I mange tilfeller er det journalistens egen research som gjør et fenomen eller en hendelse til en nyhet.

Kravet om at en nyhet skal være nettopp ny, er blant de mest sentrale nyhetskriterier.

Nyheter leses til morgenkaffen.

Nyhetskriterier – dette er VISAK

Når pressen skal avgjøre hva som skal publiseres som nyheter, er visse nyhetskriterier nødvendig å oppfylle.

Disse kriteriene sammenfattes gjerne under VISAK – som er en forkortelse for følgende nyhetskriterier;

 

  • Vesentlighet (det kanskje viktigste av alle nyhetskriterier!)
  • Identifikasjon
  • Sensasjon
  • Aktualitet
  • Konflikt

 

KVEISA er en annen forkortelse som innbefatter de samme nyhetskriteriene som VISAK, bare at her er også «eksklusivitet» lagt til.

Vi skal nå se nærmere på hva ulike nyhetskriterier faktisk handler om, slik at du lettere kan identifisere hva som er en nyhet og ikke.

 

Vesentlighet

Det er helt avgjørende at en nyhetssak oppleves som viktig eller vesentlig av mottakerne.

For eksempel vil mange nordmenn mene at informasjon om valgkampen og de ulike politiske partiene er viktig å få med seg før valgdagen.

Vi er alle avhengige av oppdatert informasjon for at samfunnet og demokratiet skal fungere optimalt.

Grunnen til at akkurat vesentlighet anses å være blant de viktigste nyhetskriterier, er at det er sterkt tilknyttet pressens kanskje mest sentrale samfunnsoppdrag.

Pressen har nemlig ansvar for å informere folket om viktige hendelser i samfunnet, eller å avdekke og avsløre diverse kritikkverdige forhold.

 

Identifikasjon

En nyhet blir straks mer interessant idet mottakerne kan identifisere seg med saken.

En nyhetssak som evner å berøre mottakerne emosjonelt, er enkelt og greit en god nyhet. Nærhet er et viktig nøkkelord her.

Ofte jakter pressen en person som kan gi nyhetssaken et ansikt utad. Dette gjør det lettere for mottakerne å identifisere seg med saken.

En nyhetssak fra Norge vil ofte berøre nordmenn mer enn en sak fra Belgia eller Tyrkia.

Dette kan forklares med geografisk nærhet. Opplever mottakerne nyhetene som nære – enten det er geografisk, kulturelt eller personlig – er dette et godt utgangspunkt.

 

Sensasjon

For å fange mottakernes oppmerksomhet, vet pressen å anvende seg av sensasjonelle overskrifter.

Avisoverskriften «Hund skadet menneske alvorlig», er for eksempel mer sensasjonelt enn «Menneske bitt av hund» – for å sette det litt på spissen.

Skal du skrive en nyhetssak, gjelder det derfor å vinkle saken på en mest mulig sensasjonell måte (uten å overdrive!).

 

Aktualitet

Andre viktige nyhetskriterier er aktualitet. Jo ferskere nyheten er, jo bedre. En gammel nyhet er sjelden interessant for mottakerne.

Det går imidlertid an å lage feature-reportasjer om «gammelt nytt», som for eksempel andre verdenskrig.

I nyhetsreportasjer er det derimot fokus på at saken skal være aktuell der og da.

 

Konflikt

Konflikt er også med på å skape spennende nyheter. Dette kan for eksempel være en krangel mellom to kjendiser, eller en opphetet debatt mellom toppolitikere.

Konflikt tilfører drama til nyhetssaken, og er derfor blant de nyhetskriterier som benyttes hyppigst.

Dette kan også handle om krig, slåsskamper, tvister eller uenigheter. Finn klare motsetninger du kan skrive om!

Nyhetskriterier gjør at det skal en del til å få godkjent en nyhetsartikkel!

Få skrivehjelp og tips!

Ønsker du hjelp til å inkludere viktige nyhetskriterier i teksten din?

Din Tekstforfatter har erfaring med nyhetsartikler. Vi kan hjelpe deg å utforme en nyhetstekst som inneholder viktige nyhetskriterier.

Herunder finner vi vesentlighet, identifikasjon, konflikt, aktualitet og sensasjon. Dette sørger for at nyhetsteksten din blir både spennende og verdifull for leserne!

Våre dyktige tekstforfattere har dessuten fokus på SEO og plettfritt språk, slik at din tekst tiltrekker flest mulig lesere.

Videre kan vi også korrekturlese din nyhetstekst dersom du er usikker på om kvaliteten er bra nok for publikasjon, eventuelt hjelpe deg med språkvask.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om skrivehjelp eller bruk av nyhetskriterier i tekst! Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!