48 38 14 88 post@dingruppen.no
Det finnes milliarder av bøker å oversette.

Oversette bøker

Å oversette bøker er en spennende jobb! En oversetter har generelt i oppgave å formidle innhold og budskap fra et språk til et annet nytt språk.

For å kunne oversette på best mulig vis, er det viktig at oversetteren forstår både de ulike nyansene i språket, så vel som forskjellige kulturelle koder.

Slik blir meningen i teksten bevart, selv om språket blir forandret. I denne artikkelen skal vi se nærmere på det å oversette bøker!

Trenger du hjelp til oversetting? I dag får du de 500 første ordene helt gratis hos oss! Alt du trenger å gjøre, er å fylle ut skjemaet nedenfor.

Motta gratis 500 ord!

Offisiell oversetter

Som oversetter er det også viktig å kunne sette seg inn i det fagområdet teksten handler om, og som regel vil en oversettere spesialisere seg i ett eller flere ulike fremmedspråk.

En oversetter kan jobbe med mange ulike tekster, men mange ønsker å oversette bøker. Dette kan være skjønnlitteratur som skuespill, dikt, noveller eller romaner.

Faglitteratur er også et populært område, dette er litteratur som omhandler for eksempel jus, samfunnsfag, naturvitenskap eller medisin.

De som oversetter bøker innenfor denne kategorien, må ha evnen til å kunne sette seg inn i fagområdet for å formidle budskapet på best mulig måte.

I tillegg er det mulig å oversette bøker om historiske tema, reiseskildringer og annet sakprosa.

Mennesker som jobber med å oversette bøker er ofte ansatt i enten et forlag, medieselskap, reklamebyrå eller rendyrkede oversettelsesbyråer. Dette vil avhenge av hvilke type tekster og bøker de ønsker å oversette. 

Det finnes haugevis med bøker som trenger oversettelse.

Hvordan bli oversetter?

For å oversette bøker er det viktig å kunne arbeide godt under tidspress og ha evnen til å takle ulike typer arbeidsstasjoner.

Det foreligger også et krav om at personen kjenner til ulike språk og har gode og nøyaktige språkkunnskaper.

Per dags dato har vi ikke en formell utdanning for de som ønsker å bli oversetter, men mange velger likevel å ta utdanninger innen ett eller flere ulike språk.

Det er også mulig å ta en oversettelse- og translatørutdanning, og her er det mange jobbmuligheter.

Det mest vanlige yrket for de med denne utdanningen er selvstendig næringsdrivende og oversettere. Mange blir også journalister, tekstforfattere og innholdsprodusenter.

Veien fra oversetter til andre tekstjobber er ikke lang.

Oversetter oppdrag

Selv om mange oversettere jobber for ulike selskap, er det slik at de aller fleste arbeider for seg selv om selvstendig næringsdrivende.

Dette betyr at de selv velger når de vil jobbe, og tar på seg arbeid fra en eller flere ulike oppdragsgivere.

Hvis du vil oversette bøker, er det viktig at du har svært gode språkkunnskaper og en god formidlingsevne.

Det er også viktig å være nøyaktig og kunne sette seg inn i en rekke ulike temaer.

Oversettere velger også ofte å skrive tekster selv i perioder hvor det få eller lite oppdrag å hente fra andre.

Dette er som regel mest vanlig for de som er selvstendig næringsdrivende og jobber som frilans for ulike innholdsbyrå.

Her får de muligheten til å ha en inntekt og drive med tekst, selv gjennom tider hvor det er lite oversettelsesoppdrag.

Verden er i våre hender.

Norsk Oversetterforening

Mange kvalifiserte oversettere velger å bli med i Norsk Oversetterforening. Dette er en forening som ble stiftet i 1948 for norske oversettere av skjønnlitteratur.

Formålet med foreningen var i utgangspunktet å heve kvaliteten til norske oversettelser, samt også å ivareta interessene til de litterære oversetterne – både økonomisk og faglig.

Det finnes mange elementer en skal tenke på når en skal oversette bøker.

Hjelp til oversettelse!

Trenger du hjelp til å oversette bøker eller andre dokumenter? Din Tekstforfatter har flere års erfaring med oversettelse.

Vi oversetter språkparene norsk, svensk, dansk, og engelsk daglig. Har du andre behov, kan vi sette deg i kontakt med gode alternativer.

Fyller du inn skjemaet nedenfor, mottar du i dag de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!