48 38 14 88 post@dingruppen.no
Når du skal oversette dokumenter, må du tenke over mye mulig.

Oversette dokumenter

Å oversette dokumenter er nyttig dersom mottakeren av dokumentene har et annet morsmål enn språket i originaldokumentene.

Ved å oversette tekst sørger du å overføre betydning og innhold fra ett språk til et annet. Det finnes en rekke situasjoner der du kan ha behov for å oversette dokumenter.

Dersom du har søkt deg inn på et universitet eller andre utdanningsinstitusjoner i utlandet, vil det ofte stilles krav til vitnemål og karakterutskrift. Da er det viktig at mottaker forstår innholdet!

Du kan også ha behov for å oversette dokumenter dersom du har solgt en bil eller lignende til noen som snakker et annet språk. Da kan kjøpsdokumentet med fordel oversettes.

Vi skal her se nærmere på hvordan en kan oversette dokumenter på en best mulig måte. Det er svært viktig at all nødvendig informasjon kommer med i oversettelsen.

Noen ganger er det dessuten behov for autoriserte oversettelser!

Hvorfor oversette dokumenter?

Ved å oversette dokumenter vil du være sikker på at mottakeren kan forstå innholdet i dokumentet.

Dette er viktig å tenke på dersom mottaker av dokumentet ikke har samme morsmål som benyttes i originaldokumentet.

Dokumenter krever ofte signatur fra flere parter, og da er det selvfølgelig helt grunnleggende at alle forstår hva de skriver under på.

Det er også viktig å oversette dokumenter dersom du skal formidle viktig informasjon til noen med et annet språk.

Dokumenter som brukes innen business, bør oversettes bra.

Når trenger du en statsautorisert oversetter?

Selv om oversettelser i de fleste tilfeller kan gjennomføres av «vanlige» profesjonelle oversettere, settes det noen ganger krav til autoriserte oversettelser.

Hvis du for eksempel skal sende dokumenter til et lands statlige etater, krever mottaker ofte at oversettelsen er utført av en autorisert oversetter. Dette er for at mottaker skal ha en garanti for at oversettelsen er riktig.

Som regel er det snakk om juridiske eller finansielle dokumenter når mottakeren krever autoriserte oversettere. Eksempler på slike dokumenter kan være som følger:

 

 • Dødsattester
 • Skilsmissebevillinger
 • Arvedokumenter
 • Skattepapirer
 • Vandelsattester fra politiet
 • Medisinske attester fra lege
 • Karakterutskrifter eller vitnemål
 • Vedtekter
 • Kursbevis
 • Skjøter
 • Fullmakter
En statsautorisert translatør synes nok maskinoversettelser er fyfy.

Hva er en statsautorisert oversetter?

En autorisert translatør har bevilling fra staten til å kunne gjennomføre alle slags oversettelser for et visst språkpar (eller noen ganger flere).

Denne bevillingen gis ved at oversetteren består en skoleeksamen og en hjemmeeksamen via NHH.

Det stilles krav til at begge disse eksamenene er gjennomført og bestått for at bevillingen skal gis.

En statsautorisert translatør jobber enten via et oversettelsesbyrå, eller på frilansbasis. Det er altså oversetteren som bærer autorisasjonen, og ikke byrået.

En statsautorisert oversetter gjennomfører en rekke tjenester, og kan blant annet oversette dokumenter.

Dette gjelder både vedtekter, skattepapirer, politiattester og lignende. Oversetteren kan imidlertid også påta seg «vanlige» oversettelsesoppdrag.

 

Stempel og signatur

Hvordan kan mottaker vite at oversettelsene av dokumentene er gjennomført av en autorisert translatør?

Jo, fordi oversetteren sørger for å stemple og signere hvert av dokumentene som oversettes.

Dette sørger for at mottaker vet at informasjonen i oversettelsen stemmer 100 %.

I midten av stempelet finner en navnet til oversetteren. Vedkommende har med andre ord et personlig og unikt stempel.

Gode oversettelser kan ta bedriften din verden rundt.

Hva koster det å oversette dokumenter?

Det å oversette dokumenter koster penger, men hvor mye? Dette kan variere en del fra tekstbyrå til tekstbyrå.

Husk at det er flere faktorer som er med på å påvirke endelig pris, og det er derfor vanskelig å gi et fasitsvar på oversettelse-pris.

Hvis du har behov for å oversette dokumenter, bør du blant annet ta tekstens lengde i betraktning. En lang tekst koster stort sett mer å oversette enn en kortere tekst.

En lang tekst vil dermed bli dyrere å oversette, enten oversetteren prissetter jobben etter antall ord eller timer.

Husk også at andre prisfaktorer kan spille inn – som oversettelsens kvalitet, vanskelighetsgrad og språk.

Finn et tekstbyrå med enkel prisstruktur. Da vil du enkelt kunne avgjøre hva det vil koste å oversette en tekst.

Send gjerne en prisforespørsel til oversettelsesbyrået. Dette er stort sett helt uforpliktende.

En god tekst bør skrives helt fra bunn av.

Hva avgjør oversettelsens kvalitet?

Før du får hjelp til å oversette dokumenter, bør du kontrollere at oversettelsesbyrået har kvalitet i fokus.

En oversettelse med høy kvalitet kjennetegnes av at den er uten grammatiske feil – for å nevne noe. Den skal heller ikke inneholde noen skrivefeil.

En oversettelse av høy kvalitet har dessuten god flyt. Det betyr at mottakeren ikke vil merke at teksten er oversatt, og opplever teksten som flytende.

Kvalitetsoversettelser kjennetegnes også av at den tilpasses mottakerne ved behov.

Når en translatør skal oversette dokumenter, vil det som regel ikke være et særlig behov for tilpasninger.

Dette skyldes teksttypens natur. Et dokument gir normalt sett ikke rom for tolkninger, og inneholder veldig konkret informasjon.

For at oversatte dokumenter skal ha høy kvalitet, er det derfor viktig at oversetteren har klart å overføre alt av informasjon til oversettelsen. Ellers kan mottaker gå glipp av viktig informasjon!

Programvare for oversettelser er meget nyttig.

Oversettelser på nett

Hvis du skal oversette dokumenter og ønsker jobben gjort raskest mulig, anbefaler vi å velge en oversettelsestjeneste på nett.

Online tjenester sørger for en effektiv prosess fra innsendt oppdrag til levering.

Oversettelser på nett er ofte mer prisgunstige også, siden oversettelsesbyrået ikke har dyre leieutgifter til kontorlokaler eller lignende.

Det er dessuten enkelt å oversette dokumenter på nett. På noen få enkle steg er som regel bestillingen gjennomført.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Trenger du å oversette dokumenter?

Ønsker du å oversette dokumenter som for eksempel fødselsattester, vitnemål, vigselsattester, kjøpskontrakter eller lignende?

Da kan Din Tekstforfatter hjelpe deg. Vi oversetter dokumenter fra svensk, engelsk eller dansk til norsk.

Vi kan også oversette dokumenter fra norsk til engelsk, dersom det skulle være behov for dette.

Vi har oversettere som mestrer engelsk på morsmålnivå, noe som er viktig for at den endelige oversettelsen skal fremstå mest mulig naturlig og grammatisk korrekt.

Kontakt oss i dag hvis du vil ha hjelp med en oversettelse. Vi tar utfordringer på strak arm, og det er derfor ingen hindring om dokumentet skulle være av kompleks art. Prisen vår ligger på 1 400 kroner per time.

Kontakt oss nå hvis du ønsker mer informasjon, eller om du vil motta en gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!