48 38 14 88 post@dingruppen.no
Dersom en film skal spres på nett, er det viktig å oversette undertekster.

Oversette undertekster

Skal du lansere et norsk filmprosjekt i utlandet? Da trenger du en dyktig tekstforfatter til å oversette undertekster til filmen din.

Det er mye som skal vektlegges når undertekster skal oversettes, uavhengig av hvilken type film det er snakk om.

Uansett om det er en reklamefilm, eller et kort klipp – det er viktig med godt oversatte undertekster. Slik kan du være sikker på at budskapet ikke forsvinner, men blir formidlet på en naturlig måte.

Undertekster skal formidle budskapet i filmprosjektet ditt, og dette er svært viktig når underteksten er på et annet språk enn selve filmen.

En tekstforfatter kan hjelpe deg med å oversette undertekster slik at budskapet forblir det samme, men blir tilpasset det nye språket på en naturlig måte med mye flyt.

Hvis du allerede har undertekster du ønsker å oversette til et annet språk, kan tekstforfattere hjelpe deg med dette også.

Her er det mulig å enten skrive helt nye undertekster fra begynnelsen, eller oversette eksisterende tekster.

Oversettelser skal aldri bli gjort via en maskin eller bli direkte oversatt, da forsvinner både flyt og handling. En tekstforfatter kan sørge for sømløse og naturlige oversettelser.

Motta gratis 500 ord!

Norske undertekster

Undertekster er veldig viktig å implementere uansett hvilket filmprosjekt du arbeider med. Hvis du har en reklamefilm eller en kampanjevideo, vil det være ekstra smart å inkludere undertekster.

Selv om filmen er på norsk, vil det være mange norsktalende der ute som kan ha problemer med å få med seg innholdet i filmen.

Mennesker med nedsatt hørsel eller tunghørte, har stor nytte av å lese undertekster når de ser på filmer og klipp.

Slik blir det lettere for dem å få med seg dialogen og de vil få en like god seeropplevelse som andre publikum med normal hørsel.

Blinde kan også benytte seg av teksten ved å få den opplest, og dermed få med seg budskapet du ønsker å formidle.

Gode undertekster gjør en film mye bedre.

Undertekster krav

For at undertekster skal fungere og ha den funksjonen de er skapt for å ha, er det viktig at de blir skrevet på en god og tilpasset måte.

Tekstforfattere kan hjelpe deg med å forme undertekster slik at de blir spisset mot den målgruppen som skal konsumere filmen. Dette er også en viktig faktor når de skal oversette undertekster.

For å kunne skape gode undertekster ligger det et krav om at personen har en god formidlingsevne og kjennskap til språket som blir snakket.

Slik kan de videreformidle handling, dialog og budskap, på en naturlig måte som er egnet for publikum.

Tekstforfattere kan hjelpe deg med dette, slik at du kan være trygg på at alle får med seg innholdet på den måten du ønsker.

Det er viktig å bruke god tid på å oversette undertekster.

Hjelp til å oversette undertekster!

Vi i Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med alle former for tekst, og vi bistår deg gjerne med å oversette undertekster.

Med våre undertekster slipper du å bekymre deg for at innhold og fortelling forsvinner i oversettingen, og du kan være trygg på å få feilfrie og naturlige undertekster.

Kontakt oss i dag, og se selv hvordan vi kan hjelpe deg med undertekster! Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!