48 38 14 88 post@dingruppen.no
Oversettelse av juridiske dokumenter er nødvendig for godkjenning.

Oversettelse juridiske dokumenter

Oversettelse av juridiske dokumenter er en nyttig tjeneste når dokumenter skal tolkes av en mottaker som har et annet morsmål enn originalteksten.

Dette kan for eksempel være adopsjonspapirer, kjøpskontrakter eller et vitnemål.

Her kan du lære mer om hvordan oversettelse av juridiske dokumenter gjennomføres, og hva det koster.

I tillegg skal vi se nærmere på hva en statsautorisert translatør er, og når du trenger å benytte dette. Finn ut hva som ligger bak en vellykket oversettelse!

Når er det behov for oversettelse av dokumenter?

Det finnes mange eksempler på situasjoner der oversettelse av dokumenter kreves. Dersom du søker deg inn på et universitet i utlandet, kan du for eksempel bli bedt om å sende vitnemål og karakterutskrifter.

Da er det viktig at mottaker kan tolke dokumentene. Dersom du skal selge en bil eller lignende til noen i et annet land, kan det også være behov for oversette av dokumenter.

Kjøpskontrakten må naturligvis kunne forstås av mottaker før han eller hun signerer.

 

Oversette politiattest

Mange har behov for å oversette en politiattest, altså en vandelsattest. Dette kan for eksempel være nødvendig dersom du skal søke deg inn på visse utdannelser.

I Norge stilles det for eksempel krav til ren vandelsattest dersom en skal søke seg inn på politiutdannelse eller helsefagutdannelse.

Det samme gjelder hos mange utenlandske universiteter og høgskoler.

En statsautorisert translatør synes nok maskinoversettelser er fyfy.

Statsautorisert translatør – når trengs det?

Av og til vil mottaker ha krav om at oversettelse av juridiske dokumenter skjer via en statsautorisert oversetter.

Dette er som regel mest aktuelt i tilfeller der mottaker krever et stempel som tilsier at oversettelsen er korrekt.

Vanligvis er mottaker en etat eller myndighet når det stilles krav om at oversetteren har autorisasjon.

Dokumentene er gjerne av juridisk eller finansiell karakter, som for eksempel følgende dokumenter:

 

 • Politiattester
 • Kontrakter
 • Vigselsattester
 • Fullmakter
 • Arbeidsattester
 • Dødsattester
 • Skjøter
 • Fødselsattester
 • Legeattester
 • Separasjonsbevillinger
 • Vedtekter

 

Mottakeren som setter krav om at oversettelse av juridiske dokumenter skal gjennomføres av en autorisert oversetter, er gjerne politietater, domstoler, helsevesen eller lignende.

Uten stempel fra autorisert oversetter blir sannsynligvis ikke oversettelsen godkjent.

 

Statsautorisert oversetter eksamen

Hvilke oversettere kan kalle seg statsautoriserte? For å få denne bevillingen fra staten (Kunnskapsdepartementet), må oversetteren ha bestått en translatør-eksamen på NHH.

Denne eksamenen er todelt, med én eksamen på høgskolen, og én hjemme. Ved bestått eksamen vil oversetteren motta autorisasjon.

Vedkommende får da bevilling til å kunne oversette alle typer dokumenter for et spesifikt språkpar. Det varierer hvilke språk oversetteren spesialiserer seg innen.

Noen kan gjennomføre oversettelse av juridiske dokumenter for ett språkpar, mens andre har tatt eksamen i flere språkpar.

En oversetter og hans arbeid koster penger.

Oversette dokumenter – pris

Hva koster det å oversette dokumenter? Det er mange faktorer som bidrar til å påvirke pris. Du bør blant annet tenke over tekstens lengde, språk, kvalitetsnivå og andre variabler som kan ha innvirkning på pris.

Først og fremst vil dokumentets lengde være avgjørende. Enten ditt oversettelsesbyrå prissetter oppdraget etter timepris eller antall ord, vil en lang oversettelse koste mer enn en kort.

For å få et eksakt prisoverslag, kan det være lurt å kontakte oversettelsesbyrået. Husk at svært lav pris på oversettelser kan tyde på at oversetteren ikke har mye erfaring, eller at kvaliteten ikke nødvendigvis er så god.

Det beste er å velge et oversettelsesbyrå med rettferdige og gunstige priser. Da vet du at oversettelsen blir korrekt – og av høy kvalitet. En timepris på rundt 1 400 kroner er et godt utgangspunkt.

Mye research inngår i juridiske oversettelser

Hvordan utføres oversettelse av juridiske dokumenter?

Oversettelse av juridiske dokumenter bør gjennomføres av en oversetter som har erfaring på området.

Oversetteren vil gjennomgå originaldokumentet, og deretter oversette dette på en mest mulig naturlig og korrekt måte til målspråket.

Underveis vil oversetteren passe på at alle begreper og faglige uttrykk oversettes korrekt.

Dette kan kreve en del research, og sørger for at mottaker vil kunne tolke budskapet. Det er viktig at oversettelsen er grammatisk riktig og helt fri for skrivefeil.

Oversettelse av juridiske dokumenter er ofte litt mer komplisert enn «vanlige» oversettelser, og krever derfor at oversetter er konsentrert og kunnskapsrik.

Oversettelsen gjennomføres vanligvis digitalt, og du får tilsendt de oversatte dokumentene på e-post eller lignende.

Engelske ordbøker er kjekke å ha ved oversettelser til engelsk.

Oversette dokumenter til engelsk

Det å oversette dokumenter til engelsk er blant de vanligste oppdragene et oversettelsesbyrå får.

Dokumenter på engelsk kan tolkes av mottakere i en rekke ulike land, uavhengig av morsmål.

Siden engelsk er et «internasjonalt» språk, kan det forstås av mennesker i mange forskjellige land.

Dersom du skal søke deg inn på et studie i Polen for eksempel, kan et vitnemål på engelsk være tilstrekkelig.

Oversettelse av juridiske dokumenter til engelsk må i noen tilfeller utføres av en autorisert oversetter med ekspertise i engelsk.

Hvorvidt det stilles krav til autorisert oversetter, kommer helt an på mottakers rutiner og krav.

Enten du bor i Oslo eller andre steder i landet, kan du bruke oversettere på nett.

Oversetter i Bergen eller Oslo?

Enten du befinner deg i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø eller en annen by, vil et oversettelsesbyrå på nett kunne hjelpe deg med oversettelser.

Fordelen ved å anvende et oversettelsesbyrå med digitale løsninger er at du kan bestille oversettelser uansett hvor du befinner deg. Det er dessuten utrolig enkelt å bestille oversettelser online.

Enten du bor i en liten bygd eller i en storby, vil du med andre ord kunne bestille oversettelser på nett.

Det eneste du trenger er internett og mulighet for å laste opp dokumentene som skal sendes inn til oversettelsesbyrået.

Med noen få tastetrykk er bestillingen din sendt inn, og oversettelsesbyrået kan gjennomføre oversettelse av juridiske dokumenter for deg.

Så snart din oversettelse av juridiske dokumenter er gjennomført, vil dokumentene sendes tilbake til deg.

Pass er en av mange dokumenter en autorisert oversetter kan hjelpe deg med å oversette.

Få hjelp med oversettelse av juridiske dokumenter

Trenger du en oversettelse av høy kvalitet? Din Tekstforfatter kan hjelpe deg! Våre profesjonelle oversettere har lang erfaring med oversettelse fra dansk, engelsk eller svensk til norsk. Vi kan også tilby oversettelse fra norsk til engelsk.

Kontakt oss i dag hvis du har spørsmål om oversettelse av juridiske dokumenter. Vi sørger for å oversette tekstene dine raskt og effektivt, uten at dette går utover kvalitet eller presisjon.

Ønsker du å teste ut tjenestene våre før du eventuelt legger inn en bestilling? Det har vi forståelse for. Derfor kan du nå motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!