48 38 14 88 post@dingruppen.no
Personbeskrivelse

Personbeskrivelse

En personbeskrivelse er egentlig et selvforklarende begrep. Det er en beskrivelse av karakterene du blir presentert for i teksten, rett og slett. Foruten det å lese teksten, så er personbeskrivelse den mest effektive måten å bli kjent med de ulike karakterene på.

Personbeskrivelse er mest relevant i henhold til en skjønnlitterær tekst. Det finnes ulike sjangrer innenfor skjønnlitteraturen, og antall personer vil variere med utgangspunkt i det. Det er ikke like mange personer med i en novelle som det er i en roman, for eksempel.

Personbeskrivelser er altså et nyttig verktøy for å bli kjent med de ulike karakterene i en tekst. Det gjelder uavhengig av om teksten er kort eller lang. Det å skrive en personbeskrivelse i seg selv er en ganske enkel oppgave, og det er dette vi skal se nærmere på i denne artikkelen.

Personbeskrivelse lærer

Hva er en personbeskrivelse?

I en tekst blir du kjent med et knippe karakterer. Det er personene som teksten handler om. Leseren kan bli presentert for disse personene på flere måter.

Enhver personbeskrivelse tar utgangspunkt i teksten objektet er hentet fra. For å lage en personbeskrivelse, så må du ha lest teksten.

I teksten får du mer og mer informasjon om den aktuelle karakteren underveis. Derfor kan en personbeskrivelse oppstå både bevisst og ubevisst. Det skjer bevisst hvis du faktisk skriver det ned, men ubevisst danner du deg personbeskrivelser i hodet hver eneste gang du leser en ny tekst.

Eksempel på personbeskrivelse

Det er mange små detaljer som inngår i en personbeskrivelse, men detaljene er ikke kompliserte. Det å skulle skrive en personbeskrivelse kan sammenlignes med å skulle presentere seg selv til noen som du ikke har møtt før. En personbeskrivelse bør inneholde detaljer som:

  • Navn og alder på personen beskrivelsen gjelder
  • En beskrivelse av hvordan personen ser ut
  • Hvordan personen snakker
  • Kroppsspråket til personen
  • Hvordan personen oppfører seg generelt
  • Tankene og følelsene til personbeskrivelsens objekt
  • Informasjon om hva personen liker og misliker
Personskildring i tekster

Derfor er personskildring viktig i tekster

En detaljert personskildring er et positivt element i enhver tekst, og grunnen til det er veldig enkel. Jo mer du vet om personene i teksten, jo større sjanse er det for at du finner noe som fører til at du identifiserer deg med en av dem.

Det er også slik at en personskildring kan føre til det stikk motsatte. Det kan føre til at leseren ikke identifiserer seg med karakterene i det hele tatt, men også dette er helt normalt når det gjelder litteratur.

Alle har forskjellige preferanser, og det kommer også til uttrykk i hvilke karakterer og hvilken litteratur hver enkelt leser lar seg fascinere av. Derfor er det slik at personskildring er viktig i tekster.

Gjennom personskildringer blir karakterene mer levende for de som leser, og det igjen er et element som er utelukkende positivt for teksten i sin helhet.

Bruk personbeskrivelser i markedsføring

Personbeskrivelser er også viktig i markedsføring. Mens personbeskrivelser er viktig i litteratur for at leserne skal være i stand til å identifisere seg med karakterene, så er det viktig her for å skape tillit. La oss illustrere det med et lite eksempel:

  • Kiwi-Camilla

De fleste av oss har sikkert fått med seg den smilendedamen som har dukket opp i reklamene for Kiwi i veldig mange år. Om ikke alle identifiserer seg med den unge damen, så er det nok noen som føler at de kjenner henne etter så mange år – og det skaper tillit.

Derfor er personbeskrivelser et nyttig verktøy i markedsføring også!