48 38 14 88 post@dingruppen.no
Personifikasjon

Personifikasjon

Personifikasjon er et språklig virkemiddel som gir menneskelige egenskaper til abstrakte ting. Dette innebærer at for eksempel spøkelser og skygger blir tilegnet egenskaper mennesker har.

Språklige virkemidler kan vi prise oss lykkelige for. Disse hjelper oss å puste liv og spenning inn i tekstene våre. Personifikasjon er nettopp et slikt virkemiddel, da det til og med tilegner menneskelige egenskaper.

Her gis abstrakte ting egenskaper slik som å kunne skrike, spise, sove og mye mer. Alle menneskelige egenskaper kan tilegnes abstrakte ting gjennom personifikasjon.

Motta gratis 500 ord!

Personifikasjon eksempel

I det norske språket finnes det flere gode eksempler på personifikasjon, selv om besjeling unektelig er mer vanlig. Nedenfor kan du se et par gode eksempler på personifikasjon i praksis:

Skyggen spiste opp lyset.

Sjelen skrek etter musikk.

Naturligvis spiste ikke skyggen opp lyset, og sjelen skrek ikke etter musikk. Men vi får et bilde av totalt mørke og en desperasjon etter musikk fra disse personifiseringene.

Besjeling og personifikasjon – to nærliggende begreper

Besjeling og personifikasjon er to nærliggende begreper som veldig ofte blandes. Forskjellen kan være vanskelig å holde kontrollen på. Se en enkel differensiering nedenfor:

  • Personifikasjon – menneskelige egenskaper tilegnet abstrakte ting.
  • Besjeling – menneskelige egenskaper tilegnet konkrete ting.

En enkel huskeregel, kan være at besjeling sammenlignes med en sjel som kommer inn i ting du kan ta på og se. Det kan da altså ikke skje med abstrakte ting, slik som skygger – de bare personifiseres.

Populært virkemiddel

Et populært virkemiddel i dikt og sang

Det er liten tvil om at personifikasjon er et populært virkemiddel i dikt og sang. Virkemiddelet setter nemlig en spesiell tone og liver opp teksten. Vi blir rett og slett mer med.

Forskjellen på «det var veldig mørkt» og «skyggen spiste opp lyset» er ganske stor. Sistnevnte er enkelt og greit mer fristende å lese. Samtidig er det viktig å ikke bruke virkemiddelet for mye.

Effektivt for å puste liv i markedsføringen

Kan personifikasjon brukes til markedsføringen? Så klart kan det! Virkemiddelet er enkelt å bruke i alle typer tekster. Det eneste du skal passe deg for er å fortsatt oppfattes som profesjonell.

Vi anbefaler å bruke språklige virkemidler der det er naturlig, fremfor å tvinge disse inn for effekt. Språket ditt bør flyte i kommunikasjonen med kunder, og da vil personifikasjon bli naturlig.

Motta hjelp til bedre tekster

Trenger du hjelp til å skrive tekster for bedriften? Din Tekstforfatter har hjulpet norske bedrifter med tekster som har solgt for flere titalls millioner kroner. Vi kan hjelpe deg også!

Ta kontakt i dag for en hyggelig samtale over telefon eller e-post.

Motta gratis 500 ord!