48 38 14 88 post@dingruppen.no
Personvernerklæring Mal

Personvernerklæring mal

Personvernerklæring mal er et nyttig verktøy for alle bedrifter som har behov for en GDPR-tekst på nettsiden sin.

En personvernerklæring inneholder ofte kompliserte begreper og er lang. Med en personvernerklæring mal blir jobben mye enklere å gjennomføre!

Her kan du lære mer om hva en personvernerklæring er, hva den skal inneholde og hvordan en personvernerklæring mal kan hjelpe deg.

Finn ut hvordan du kan få en GDPR-tekst som skrives i tråd med regelverket!

Hva er en personvernerklæring?

Før vi ser nærmere på hvordan en personvernerklæring mal kan hjelpe deg, skal vi forklare hva en personvernerklæring er.

En personvernerklæring – eller GDPR-tekst om du vil – er noe bedriften din skal ha dersom den behandler opplysninger om besøkende på nettsiden.

Mange bedrifter samler inn informasjon om forbrukerens e-postadresse, navn, adresse, IP-adresse og lignende.

Slik informasjon er ofte nødvendig å samle inn, dersom bedriften din skal kunne yte best mulig service for vedkommende.

Etter at GDPR (General Data Protection Regulation) tredde i kraft i 2018, har det kommet nye krav til hva en personvernerklæring skal inneholde av informasjon.

GDPR kalles ofte «personvernforordningen» her til lands, og er en del av norsk lov.

Det kreves at bedrifter som samler inn og behandler sensitive opplysninger om besøkende på nettsiden skal ha en personvernerklæring.

Denne skal informere forbrukere om hvilke rettigheter de har, samt forklare hvorfor, hvordan og hva slags opplysninger som samles inn.

Forenkle jobben med en personvernerklæring mal

Personvernerklæring mal forenkler jobben

En personvernerklæring mal er et veldig nyttig verktøy dersom du har behov for å lage en GDPR-tekst.

Istedenfor å skrive hele personvernerklæringen selv, kan du fylle inn informasjon som er spesifikk for din bedrift. 

Du vil for eksempel måtte fylle ut kontaktinformasjon, bedriftens navn og lignende.

I tillegg vil du måtte hake av på hva slags informasjon du planlegger å samle inn, hvordan dette skal gjøres og hvorfor.

Etter at din personvernerklæring mal er fylt ut, kan den lastes ned eller kopieres – og deretter legges inn på bedriftens nettside.

Fordeler og ulemper ved personvernerklæring mal

Fordelen ved å bruke en personvernerklæring mal, er at du kan spare mye tid.

Det er mye mindre tidkrevende å fylle inn bedriftens navn samt annen nødvendig informasjon, kontra det å skrive personvernerklæring fra bunnen. 

Ulempen ved å anvende en personvernerklæring mal, er at personvernerklæringen din kanskje ikke blir 100 % tilpasset bedriftens rutiner for behandling av personopplysninger.

Du kan ikke stole på at malen er korrekt, og du bør vite hva du haker av på.

Innhold i din personvernerklæring

Hva skal din personvernerklæring inneholde?

En personvernerklæring skal lages i tråd med GDPR, altså personvernforordningen. GDPR setter krav til hva din personvernerklæring skal inneholde.

Skal du benytte deg av en personvernerklæring mal, bør du derfor være sikker på at denne baseres på GDPR.

En personvernerklæring mal skal blant annet inneholde opplysninger om behandlingsansvarlige, hvilke personopplysninger som blir lagret, samt hvordan og hvorfor dette gjøres.

Her er en oversikt over hva din personvernerklæring skal inneholde:

  • Opplysninger om hvem som er behandlingsansvarlig (som regel bedriften)
  • Hvilke personopplysninger bedriften lagrer
  • Informasjon om hva som er hensikten med databehandlingen
  • Informasjonsbehandlingens grunnlag
  • Opplysninger om hvordan personopplysninger innhentes
  • Informasjon om hvorvidt informasjon deles med tredjeparter
  • Forbrukerens rettigheter til å slette og endre personopplysninger
  • Informasjon om eventuelt personvernombud
  • Informasjonssikkerhet
  • Behandlingsansvarliges kontaktinformasjon 

En personvernerklæring mal bør ta utgangspunkt i overnevnte punkter, og la deg justere teksten slik at den passer best mulig til din bedrift.

Dersom du ikke finner en personvernerklæring mal som lar deg gjøre dette, bør teksten skrives fra bunnen av.

Hvordan lage personvernerklæring

Hvordan lage personvernerklæring?

Det er ikke alltid en personvernerklæring mal er det beste valget når du skal lage en GDPR-tekst.

I mange tilfeller er det nødvendig – og ofte fordelaktig – å lage en tekst som skreddersys bedriftens behandlingsrutiner. 

Men hvordan skrive personvernerklæring fra bunnen av? Dette kan kanskje virke som en umulig jobb dersom du ikke har ekspertise på personvern og GDPR.

Heldigvis finnes det andre muligheter! Et tekstbyrå kan skrive din personvernerklæring for deg.

Du bør i så fall finne et tekstbyrå som har erfaring med denne type tekster, da dette sikrer at teksten inkluderer alt av nødvendig informasjon. 

Når et tekstbyrå lager din personvernerklæring for deg, kan du dessuten føle deg sikker på at den språklige kvaliteten blir tilfredsstillende.

En GDPR-tekst med skrivefeil eller bruk av uriktige begreper vil fort fremstå som uprofesjonell og useriøs. 

Personvernerklæring engelsk

Har du allerede en personvernerklæring på engelsk, svensk, dansk eller lignende? Da er det ikke nødvendig å benytte en personvernerklæring mal for å lage en norsk personvernerklæring.

Få heller et tekstbyrå til å oversette din personvernerklæring til norsk! Da vil all informasjon fra originalen oversettes til norsk, og du kan være sikker på at riktige norske begreper benyttes.

Unngå for all del å benytte automatiske oversettelsesprogrammer. Dette vil resultere i en personvernerklæring med uheldige formuleringer, grammatiske feil og dårlig flyt. Invester heller noen kroner i å få teksten oversatt av profesjonelle.

Få hjelp med din personvernerklæring mal

Bør du bruke en personvernerklæring mal?

Dersom du ikke har 100 % kontroll på informasjonen som står i en personvernerklæring mal, fraråder vi at du benytter en.

Du bør ha full oversikt over hvilke rutiner bedriften har rundt behandling av personopplysninger, og kjenne til de ulike begrepene i malen. 

Hvis du følger deg usikker, anbefaler vi å heller benytte et tekstbyrå! Ditt tekstbyrå vil da sørge for å skrive en personvernerklæring som er tilpasset akkurat dine rutiner.

Dette gjør at du kan føle deg trygg på at all informasjon i personvernerklæringen er korrekt.

Vi hjelper deg

En personvernerklæring mal kan være et supert verktøy for bedrifter som har behov for en GDPR-tekst på siden sin.

Du bør imidlertid ha forståelse for hva du fyller inn i malen, ellers risikerer du at den endelige personvernerklæringen ikke blir tilpasset bedriftens rutiner.

Din Tekstforfatter lager personvernerklæringer i tråd med alle GDPR-regler, og vil sørge for at teksten skreddersys dine spesifikke rutiner rundt informasjonsbehandling.

Vi leverer personvernerklæringer av høy kvalitet til norske bedrifter.

Kontakt oss i dag dersom du vil ha mer informasjon om hvordan vi lager personvernerklæringer for bedrifter. Kanskje en personvernerklæring mal ikke er tilstrekkelig i ditt tilfelle?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende og gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!