48 38 14 88 post@dingruppen.no
Plan for markedsføring

Plan for markedsføring

En plan for markedsføring sikrer bedre oversikt og kontroll over markedsføringsaktiviteter, ansvarsfordeling og kostnader. Markedsplanen bør derfor inkluderes i bedriftens markedsstrategi!

Synliggjøring av tjenester og produkter er viktig for de fleste bedrifter, og det finnes mange markedsføringsaktiviteter som kan benyttes.

Har bedriften en plan for markedsføring, blir det enklere å få oversikt over de planlagte aktivitetene. Finn ut hvordan du kan lage en markedsplan i vår guide!

Motta gratis 500 ord!

Hva er en markedsplan?

En markedsplan kan betraktes som en strukturert oversikt over planlagte markedsaktiviteter. Som regel vil planen gi oversikt over markedsføringsaktiviteter som skal gjennomføres de neste 12 månedene.

Mange bedrifter har en plan for markedsføring inkorporert i markedsstrategien sin. Markedsføringstaktikkene i markedsplanen bør støtte oppunder markedsstrategiens målsetninger. Dette gjør det enklere å oppnå langsiktige mål for bedriften.

Eksempel på markedsplan for en bedrift

En plan for markedsføring bør inkludere detaljert informasjon om bedriftens markedsføringsaktiviteter det neste året. Dette inkluderer en kalender eller tidsplan der man får oversikt over hva som skal utføres hvilken dato.

Planen bør også gi en oversikt over ansvarsfordeling. Hvem skal utføre hvilke aktiviteter? Tydelig fordeling av ansvar øker sjansen for at ulike aktiviteter blir gjennomført som planlagt.

Når du skriver en plan for markedsføring bør du også inkludere informasjon om hva slags markedsføringsaktiviteter som skal utføres. Dette kan for eksempel være produksjon av SEO-tekst til bedriftsbloggen, innlegg i sosiale medier, utsendelse av e-post og lignende.

Ellers bør planen gi oversikt over hvem som er målgruppen. Dette gjør det enklere å lage markedsføringsinnhold som treffer og overbeviser mottakerne. Ha også med et markedsføringsbudsjett og annen relevant informasjon. Her er en oversikt:

  • Bedriftens målsetninger de neste 12 månedene
  • Tidsplan
  • Hvem skal gjøre hva?
  • Markedsføringsaktiviteter (SEO, e-poster, innlegg i sosiale medier, annonser osv.)
  • Definisjon av målgruppe
  • Markedsføringsbudsjett
  • Nøkkelbudskap i markedsføringen
  • Plan for måling av tiltakenes effekt
Innhold for markedsplan

Markedsplan for innhold

God planlegging av innhold er nøkkelen til de fleste markedsføringsmetoder. Enten du skal markedsføre med annonser, innlegg på Facebook, bloggartikler, SEO eller e-post, er du avhengig av godt tekstinnhold.

Sørg derfor for at din plan for markedsføring inneholder en konkret innholdsplan. Ha for eksempel en plan for hva slags tekstinnhold du trenger å produsere, samt hvor og hvor ofte innholdet skal deles. 

Tips til markedsplan for 2021

I 2021 bør SEO være sentralt i din plan for markedsføring. SEO – eller søkemotoroptimalisering – går ut på å utføre diverse tiltak som bidrar til synliggjøring av bedriftens nettside i søkemotorene.

Mange kjøp starter med et søk i Google eller andre søkemotorer. De fleste vier mest oppmerksomhet til de øverste treffene på resultatsidene. Jo mer søkemotoroptimalisert siden din er, jo mer synlig vil den være. 

Med SEO kan du altså tiltrekke organisk trafikk til nettsiden din. Effekten av SEO er dessuten langvarig, i motsetning til annonser i Google – som kun har effekt så lenge du betaler for annonseplass.

Ved å produsere SEO-vennlig innhold til nettstedet ditt, kan du få langsiktige resultater. Lag tekster med relevante søkeord og god lesbarhet, og sørg for at tekstene samtidig er engasjerende. Inkluderer du dette i din plan for markedsføring, vil du ganske sikkert oppnå gode resultater.

Hjelp til tekster

Motta hjelp til dine tekster

En plan for markedsføring gir bedriften din oversikt over det kommende årets planlagte markedsføringsaktiviteter. Du bør blant annet fokusere på SEO-innhold, selgende annonser og engasjerende e-poster. 

Innholdsproduksjon kan være tidkrevende, spesielt når du skal ha store mengder SEO-tekst til bedriftsbloggen. Dersom du trenger tekst til nettsiden din eller annen markedsføringstekst, kan Din Tekstforfatter ta hånd om dette.

Kontakt oss i dag, og motta 500 ord gratis om du ønsker en liten «smakebit»!

Motta gratis 500 ord!