48 38 14 88 post@dingruppen.no
Politisk markedsføring

Politisk markedsføring

Politisk markedsføring er et hett tema i år med valgkamp. Hvordan markedsfører de politiske partiene seg, og har de noe å lære av bedriftene på denne fronten?

2021 er et nytt valgår i Norge. Vi har akkurat gått gjennom et spennende valg i USA, der det ble brukt mer penger på markedsføring enn noensinne tidligere. Politisk markedsføring er veldig viktig.

Skal en vinne valget, må en bygge opp et brand rundt partiet og politikerne sine. Det er her politisk markedsføring kommer inn i bildet, og vi skal se nærmere på fenomenet i denne artikkelen!

Motta gratis 500 ord!

Hvorfor benytte politisk markedsføring?

Politikere må være synlige og ha et positivt omdømme for å bli valgt. Det hjelper simpelthen ikke bare å være godhjertet og å ta de beste valgene for folk flest.

For å bli mer synlig, bruker politikerne mer eller mindre akkurat den samme taktikken som bedrifter – de prøver å «selge» seg inn. Gjennom politisk markedsføring, blir de synlige og bygger opp et brand.

Ved å jobbe strategisk her, vil de sørge for at velgerne husker dem når de går til valgurnene. Da er sjansene større for at de velges ovenfor andre politikere eller politiske partier.

Realiteten er at forskjellene mellom partier er såpass små at folk kan endre mening basert på markedsføring. Dessuten er folk enkle å påvirke generelt sett også.

Tips til politisk markedsføring

Gode tips til politisk markedsføring

Før du setter i gang med aktiviteter i markedet, må du legge en strategi for din politiske markedsføring. Sørg for at planen er langsiktig og altomfattende.

Når du skal markedsføre deg innenfor politikken, er det viktig å huske på at du skal treffe en rimelig bred målgruppe. Selv for de mindre partiene, er det titusener av velgere som skal treffes.

Dessuten ønsker en jo også å få inn nye velgere til partiet, slik at budskapet må spisses mot disse også. Resultatet blir gjerne at politisk markedsføring må ha et rimelig generelt budskap.

Finn derfor kanaler der folk flest bruker tid, slik som mediene. Facebook og andre sosiale medier er også fine arenaer for å være aktiv og komme nærere sine velgere.

Trenger ditt parti hjelp med politisk markedsføring?

Trenger du eller ditt parti hjelp med politisk markedsføring? Det kan være vanskelig å finne ut av hvor en skal sette i gang. Din Gruppen har lang erfaring med å bistå innen markedsføring.

Vi utarbeider en grundig kommunikasjonsstrategi som sikrer at du får frem både politikken og et godt brand for deg og ditt parti. På den måten treffer du velgerne og planter merkevaren inn i minnet deres.

Ta kontakt i dag dersom du trenger hjelp til politisk markedsføring!

Motta gratis 500 ord!