48 38 14 88 post@dingruppen.no
God PR og kommunikasjon er viktig for at en bedrift skal lykkes i 2020.

PR og kommunikasjon

PR og kommunikasjon er viktig å ta hensyn til dersom du ønsker at bedriftens produkter og tjenester skal appellere til forbrukerne.

Dersom du har grunnleggende kunnskap om PR og kommunikasjon, vil du enklere kunne markedsføre merkevaren din.

Vi skal nå se nærmere på hva PR og kommunikasjon er, og hvordan du bør gå fram!

Teamet bør sette opp en plan for mediestrategien sammen.

Hva er PR?

PR, eller public relations, er et begrep som beskriver en bedrift eller organisasjons kommunikasjon med omgivelsene.

Det er da snakk om en strategisk og ofte nøye planlagt form for kommunikasjon, noe som blant annet er med å underbygge bedriftens omdømme.

PR og kommunikasjon er med andre ord med på å påvirke bedriftens navn og rykte.

Er all PR god PR, så lenge det havner foran forbrukeren?

PR og reklame…to sider av samme sak?

En vanlig misforståelse er at reklame og PR er det samme, eller at reklame er en form for PR.

Reklame er imidlertid en betalt kommunikasjonsform, som for eksempel annonsering på Facebook eller i en avis.

PR på sin side handler om å opprettholde og bygge gunstige relasjoner med kunder og andre interessenter, og er en ikke-betalt form for publisitet.

Bedrifter benytter seg av markedsføring for å oppnå salgsmål og profittmaksimering. Vi kan dele markedsføring inn i fire seksjoner, bestående av kampanjer, reklame, salg og PR.

PR er altså kun en bit av den fullstendige markedsføringsstrategien, men likevel helt sentral for bedriftens omdømme og publisitet.

Kartlegg hele din bedrift før du kommuniserer tydelig.

Et eksempel på PR

For å gjøre PR og kommunikasjon litt tydeligere, skal vi nå se på et tenkt eksempel.

Se for deg en butikkeier som bestemmer seg for å dele ut overskuddsprodukter fra matbutikken sin for å unngå matsvinn.

Vedkommende kan da komme i kontakt med en lokalavis og spørre om dem er interessert i å lage en sak om det.

Avisen sender en journalist til butikken og fotograferer kjøpmannen foran butikken. Avisoverskriften lyder som følger «Butikk deler ut gratis mat for å spare miljøet».

Dette vil sette butikken i et godt lys. Butikken kommuniserer at den er miljøvennlig, noe som vil appellere til mange potensielle kunder. PR og kommunikasjon gir butikken et godt rykte!

Innen PR og kommunikasjon, er sjeldent lange og utydelige meldinger effektive.

Hvordan gå fram?

Dersom omdømmebygging for bedriften er et mål, finnes det mange måter å gå fram på. Mange bedrifter skaffer seg for eksempel en kommunikasjonsrådgiver.

Vedkommende vil sørge for at bedriftens PR og kommunikasjon med omverdenen ivaretas på en profesjonell måte.

En markedsføringskonsulent kan også hjelpe til med å skape økt oppmerksomhet rundt selskapets varer og tjenester.

Det er imidlertid langt fra alle bedrifter som har råd til egne PR-eksperter som kan hjelpe med PR og kommunikasjon.

Heldigvis finnes det mange tiltak du selv kan gjøre for å gi bedriften din god PR.

De fleste bedrifter vil for eksempel kunne dra nytte av en såkalt kommunikasjonsstrategi. Dette er et skriv som fungerer som en mal for bedriftens kommunikasjon med omgivelsene.

Et tekstbyrå kan hjelpe deg å utforme en god kommunikasjonsstrategi. Det vil gjøre det lettere å oppnå god PR og kommunikasjon med omgivelsene.

Aldri forhast god kommunikasjon, og jobb sammen i grupper!

Vi hjelper deg!

Trenger du et PR-byrå? Din Tekstforfatter hjelper deg gjerne.

Vi har blant annet kompetansen som trengs for å skrive bedriftens plan for krisekommunikasjon.

Oppnå god PR og kommunikasjon med omgivelsene ved hjelp av velskrevne tekster.

Kontakt oss i dag om du har noen spørsmål! Fyller du ut skjemaet nedenfor, gir vi deg de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!