48 38 14 88 post@dingruppen.no
Praktisk innholdsmarkedsføring

Praktisk innholdsmarkedsføring

Ønsker du å øke antall henvendelser og salg gjennom godt innhold? Innholdsmarkedsføring kan gi deg lojale og langsiktige kunderelasjoner.

Ved å levere relevant, nyttig og troverdig innhold, kan du sørge for at bedriften din når sine målsetninger og får kundene til å ville handle hos deg.

Vi i Din Tekstforfatter leverer innhold som er skreddersydd for din målgruppe og dine kanaler. Slik kan du gjøre deg mer synlig for nye potensielle kunder, og styrke din posisjon på markedet. Vi kan skrive for alle typer målgrupper, bransjer og kanaler.

For at du skal lykkes med din innholdsmarkedsføring, sørger vi også for å hjelpe deg med en innholdsstrategi.

Slik kan du være sikker på at du har de beste forutsetningene for å skape resultater med innholds satsingen. Kontakt oss i dag dersom du ønsker å øke salg, synlighet og treffe nye kunder.

Motta gratis 500 ord!

Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring, eller «content marketing», omhandler alt innhold som kan distribueres til din målgruppe gjennom ulike digitale kanaler. Dette innholdet kan for eksempel bestå av bloggposter, artikler, podcaster eller innholdselementer som video.

Distribusjonen skjer gjennom forskjellige digitale kanaler, enten organisk eller betalt. Dette kan være bedriftens egne sosiale media flater og blogger, eller gjennom native annonser, nyhetsbrev, influencere og e-post. 

Mange velger å publisere i egne kanaler, hvor de selv kan styre innholdet fritt. Det er også mulig å betale for en bedre synlighet ved bruk av søkeordsannonsering. Native annonser eller advertising er også en mulighet. Likevel blir ofte distribusjon på egne eide kanaler regnet som standarden.

Når det kommer til selve innholdet, er mulighetene utallige. Dette kan være alt fra SEO-optimaliserte artikler med tips og råd om bruken av tjenester eller produkter du selger, til lengre inspirerende lesninger om tema målgruppen er interessert i.

Derfor bør du benytte deg av innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring handler om å treffe kundene på ulike stadier av deres kundereise. Målet er å skape relevant innhold som engasjerer målgruppen, for å bygge en relasjon og tilegne seg lojale kundeforhold.

Med innholdsmarkedsføring er det mulig å treffe målgruppen din, uten å forstyrre dem med tradisjonell reklame som ofte blir ignorert.

Flere nordmenn benytter seg av annonseblokkering, og klassiske reklamer er for mange et irritasjonsmoment. En av grunnen til dette kan være at reklamer ofte er repeterende og irrelevante.

Innholdsmarkedsføring skal bli produsert på en måte som engasjerer målgruppen, ved å gjøre innholdet relevant, nyttig og attraktivt.

Ved denne markedsføringsteknikken, ser vi ofte at det er målgruppen selv som velger å eksponere seg for innholdet, ved å fortsette lesingen eller trykke seg videre på innholdet.

Ved å produsere engasjerende, nyttig og relevant innhold for målgruppen, legger du et grunnlag for en god relasjon med kunden.

Slik får du målgruppen til å tro på deg og det du selger, og gjøre dem bevisst på din tilstedeværelse. Godt innhold kan få kunden til å ville handle hos deg.

Innholdsmarkedsføring

Hva kan innholdsmarkedsføring gi til en bedrift?

Dersom du ønsker å oppnå en klar og sterk posisjon på markedet, kan innholdsmarkedsføring hjelpe deg med dette. Ved å benytte seg av gode strategier og engasjerende innhold, er det mulig å skille seg positivt ut fra konkurrentene.

Med innholdsmarkedsføring bygger du en god og troverdig kunderelasjon, gjennom relevant, nyttig og engasjerende innhold. Relevant innhold kan igjen føre til økt trafikk på dine kanaler, hvilket kan resultere i økt antall salg og henvendelser. 

Med andre ord kan innholdsmarkedsføring hjelpe bedriften din å vokse samt øke omsetningen, gjennom troverdige og langsiktige kundeforhold. For å skape disse resultatene, er det viktig å ha en god plan og vite hvordan denne markedsføringsteknikken skal benyttes. Det er her en god innholdsstrategi kommer godt med.

Hva er en innholdsstrategi?

For at innholdsmarkedsføring skal gi best mulig resultater, er det viktig å ha en god strategi i forkant. Hva er målet med markedsføring? Hvem er den primære målgruppen og hva engasjerer dem? En innholdsstrategi går ut på å besvare viktige spørsmål for en vellykket markedsføring. 

Først er det viktig å kartlegge hvem målgruppen er og hva deres interesser er. Hvordan krysser deres interesser tjenestene eller produktene du leverer? Når disse spørsmålene er besvart, vil det være enklere å planlegge hvilket innhold som bør produseres.

Deretter det viktig å se på konkurrentene og hvordan du kan skille deg positivt ut fra dem. For å kunne engasjere målgruppen er det også viktig å velge rett tone-of-voice og finne ut hvilke rolle ditt innhold skal spille for målgruppen. Et av de viktigste punktene, vil være å kartlegge hva formålet med innholdet skal være.

Ved å sette opp realistiske og klare mål, vil det være enklere å forme innholdet for å skape resultater. Her vil det også være viktig å planlegge hvordan målgruppen skal finne innholdet. Hvilke kanaler skal bli brukt og skal innholdet spres organisk, betalt eller begge deler? En innholdsstrategi handler om å legge til rette for en vellykket innholds satsning.

Innholdsstrategi

Hvorfor er det viktig med en innholdsstrategi?

En innholdsstrategi handler i bunn og grunn om å lage en plan. Dersom innholdsmarkedsføringen ikke blir bygget rundt dine målsetninger, vil den heller ikke kunne hjelpe deg med å nå disse målene.

Hvordan innholdet distribueres, hvordan det skrives og hvem det når ut til, er viktige faktorer som avgjør hva resultatene for innholdet blir.

Med en innholdsstrategi vil det også være lettere å skape et bilde av hvem kunden er. Her vil det bli lagt klare kjøreregler for hvordan din bedrift skal snakke til målgruppen og hvilke rolle dere skal spille for dem. En god strategi vil definere målsetninger så vel som målgruppen. 

Dersom din bedrift ønsker å benytte seg av betalt synlighet og annonser, sier det seg selv at det vil være lønnsomt å vite hvorvidt denne markedsføringen gir resultater eller ikke.

En innholdsstrategi sørger for at du får mest ut av markedsføringsbudsjettet ditt. En god plan skaper gode resultater, også når det gjelder innholdsmarkedsføring.

Din Tekstforfatter hjelper deg med innholdsmarkedsføring

Akkurat nå tilbyr Din Tekstforfatter 500 ord gratis, helt uforpliktende og risikofritt. Vi skreddersyr innholdet etter dine ønsker og behov, slik at du ser hva vi kan gjøre for deg. Med vårt innhold kan du sørge for at innholds satsingen gir deg de resultatene du er på jakt etter.

Vi kan skrive for alle bransjer, plattformer og vi vet hvordan vi skal treffe ulike målgrupper. Uansett hvilke type tekst du er på jakt etter, kan vi hjelpe deg med å produsere godt og engasjerende innhold.

Vi er et rendyrket tekstforfatterbyrå med lang erfaring med innholdsmarkedsføring. Vi kan også bistå med en tilpasset innholdsstrategi for din bedrift. Kontakt oss i dag for en prat om innholdsmarkedsføring, og la oss hjelpe deg med å skape resultater.

Motta gratis 500 ord!