48 38 14 88 post@dingruppen.no
Presentasjon av deg selv er noe du trenger for å kommunisere i større grupper.

Presentasjon av seg selv

Presentasjon av seg selv kan være aktuelt for eksempel dersom du skal på jobbintervju, eller om du trenger å presentere deg selv i en jobbsøknad.

Det å skulle selge seg selv best mulig kan være både utfordrende og vanskelig, for hva bør du egentlig inkludere i presentasjonen?

Her finner du noen tips til hvordan du best mulig kan skrive en presentasjon av deg selv!

På jobb er det vanlig å gi en presentasjon av deg selv når du er ny.

Dette bør inkluderes i presentasjonen

Dersom en skal på jobbintervju kan en med fordel lage en skriftlig presentasjon av seg selv på forhånd, og slik kunne forberede seg på den endelige muntlige presentasjonen.

Skal du søke på en jobb, kan det også være greit å ha med litt informasjon om deg selv i søknaden eller CV-en. Her er det imidlertid viktig å presentere seg selv med moderasjon!

Det er ikke meningen å utbrodere hele livshistorien sin når en skal lage en presentasjon av seg selv.

Prøv heller å få med de viktigste nøkkelfaktaene, slik at en eventuell muntlig presentasjon ikke blir lengre enn tre til fire minutter lang.

Her handler alt om å selge inn seg selv på de få minuttene en har til rådighet. I stedet for å legge ut om unødvendige detaljer fra barndommen og privatlivet, bør du fokusere på å presentere hvilke egenskaper du har som kan komme bedriften til nytte.

Husk at intervjueren ønsker å danne seg et bilde av hvorvidt du er egnet for stillingen. Her er noen tips til hva som bør inkluderes i en presentasjon av seg selv:

 

  • Kort presentasjon om deg selv og bakgrunnen din (alder, bosted, utdanning etc.)
  • Fortell litt om tidligere arbeidsoppgaver du har mestret godt
  • Fokuser på hvilken kompetanse du innehar
  • Fortell om hvorfor du er motivert for jobben
Hvem er du i denne verdenen? Det må du svare på.

Hva ønsker intervjueren å vite?

Dersom en lager en presentasjon av seg selv, bør en huske på at intervjueren prøver å danne seg et helhetsinntrykk basert på fremtoningen til intervjuobjektet.

Din presentasjon av deg selv kan derfor være avgjørende for om du får jobben eller ikke. Her er noen punkter arbeidsgivere ofte er opptatt av å finne ut av under intervjuet:

 

  • Stemmer intervjuobjektets verdier overens med bedriftens verdier?
  • Vil intervjuobjektet komme overens med de andre på arbeidsplassen?
  • Kan intervjuobjektet by på stabil arbeidskraft?
  • Vil vedkommende mestre de ulike arbeidsoppgavene?

 

Disse kriteriene belyser egenskaper som er forskjellige fra søker til søker. Hvorvidt du er en attraktiv arbeidssøker, kommer an på hvordan arbeidsgiveren oppfatter deg som jobbsøker og egen bedrift.

Det er derfor lurt å lese litt om bedriften du skal søke jobb hos, slik at du kan finne ut om du har verdier som stemmer overens med bedriftens. Fremhev i så fall dette!

Sørg for at du blir sett i mengden av søknader!

Vi hjelper jobbsøkere!

Å skulle skrive en presentasjon av seg selv kan fort ende opp med å fremstå som selvskryt fra begynnelse til slutt.

Dette vil en arbeidsgiver fort gjennomskue, spesielt om du pynter mye på presentasjonen.

Vi hjelper deg å skrive en velbalansert og attraktiv presentasjon av deg selv, noe som gjør at du vil stikke ut i mengden av arbeidssøkere.

Vi har dyktige og erfarne tekstforfattere som vet hvordan arbeidssøkere sin presentasjon av seg selv bør se ut. Da vet du også at presentasjonen blir velformulert og interessant.

Kontakt oss i dag dersom du vil ha en velskrevet presentasjon som fanger arbeidsgiverens oppmerksomhet!

Nedenfor kan du se våre CV-pakker, for deretter å fylle ut skjemaet med dine behov!

Fyll ut for CV-hjelp i dag!