48 38 14 88 post@dingruppen.no
Pressemeldingens innhold er meget viktig, og du bør samle mye informasjon.

Pressemelding innhold

Usikker på hva pressemeldingen din bør inneholde? Selv om en pressemelding kan utformes på mange ulike måter, bør man ofte forholde seg til en satt mal for å få strukturere poengene sine bedre. Slik går du frem!

Pressemeldinger kan være relevante for flere bransjer, og i denne type tekster kan man skrive om svært mange temaer og saker.

Hvis du har lyst til å skrive en god pressemelding, bør du først og fremst forstå hva en pressemelding er, samt hva den bør inneholde.

Har du lyst på hjelp med å skrive din pressemelding, kan du kontakte Din Tekstforfatter.

Vi har god kunnskap når det kommer til hva som utgjør en pressemelding media vil plukke opp.

Våre profesjonelle skribenter kan hjelpe deg med innholdet og ordlyden som skaper den optimale pressemeldingen.

En god pressemelding er strukturert og enkel å lese.

Hva er en pressemelding?

Enkelt forklart er en pressemelding en type tekst som skal sendes inn til media, slik at man lettere kan spre informasjon om en bestemt sak.

Teksten skal ha nyhetsverdi, og blir oftest sendt inn gjennom e-post eller lagt ut på nettplattformer hvor media kan plukke den opp.

Mange blander ofte pressemeldinger sammen med nyhetsartikler, men dette er ikke samme typer tekster. Mens artikler er skrevet på en subjektiv måte, er pressemeldinger svært ofte objektive.

Her kan man fronte sine egne meninger eller ønsker, litt på samme måte som man gjør i debattinnlegg eller kronikker.

Pressemeldinger har eksistert i norsk media lenge, og det har blitt mer og mer vanlig at ulike bransjer, bedrifter, organisasjoner og selskaper tar i bruk pressemeldinger for å spre informasjon til mange lesere.

Det er vanligst å skrive pressemeldinger for å formidle aktuelle nyheter, men i visse tilfeller vil en pressemelding bli skrevet fordi offentligheten forventer et tilsvar på en situasjon som har oppstått.

Uansett hvorfor dere trenger en pressemelding, er det viktig at den er gjennomtenkt, velformulert og strukturert.

Tenk godt over innholdet du skal dele.

Hva bør en pressemelding inneholde?

Det aller første du bør gjøre når du skriver en pressemelding, er å identifisere nyhetsverdien i teksten.

Pass også på at du velger rett vinkel før du går i gang med skrivingen – da vil det bli enklere å få på plass helhetlig innhold.

En god pressemelding klarer å engasjere og informere på samme tid. Ved hjelp av språklige virkemidler vil du kunne produsere en pressemelding som blir plukket opp av mediene og lest av befolkningen.

Fremhev poengene dine på en klar og tydelig måte, og støtt deg på et levende språk som er kortfattet og forståelig for alle.

En pressemelding består hovedsakelig av tre ulike deler:

  • Innledningen
  • Hoveddelen
  • Avslutningen

 

I innledningen bør du få frem en spennende overskrift og en kort ingress, som kan oppsummere nyheten på en til to setninger.

Hoveddelen skal ikke være lang når det kommer til pressemeldinger, men må likevel få frem nødvendig informasjon på en strukturert måte.

For å gjøre hoveddelen mer leservennlig kan du bryte opp teksten med sitater og mellomtitler.

Avslutningsvis kan det være fornuftig å ha med en velutviklet CTA, samt en kort oppsummering av ditt viktigste poeng.

Mange inkluderer også en generell tekst om bedriften helt nederst i pressemeldingen.

Husk å ha med kontaktinformasjon til aktuelle intervjuobjekter som media kan ta kontakt med ved behov, og legg gjerne ved bilder eller illustrasjoner som passer til saken.

Da har du gitt media en gavepakke med innhold, som gjør det til en lek å dekke saken din på en god måte.

Godt pressemelding innhold kan være verdt mye penger for bedriften.

Hjelp til pressemelding innhold! 

Hvis du trenger hjelp til å skrive pressemeldinger, kan vi i Din Tekstforfatter hjelpe deg.

Vi kan enten optimalisere eksisterende pressemeldinger, eller skrive nye helt fra bunnen av. Hos oss jobber det flinke skribenter, med lang fartstid i bransjen.

Vi vet hva som må til for å skrive pressemeldinger som fungerer, og sørger selvsagt for  at du får en velskrevet tekst, uten skrivefeil.

Fyll inn skjemaet nedenfor, så leverer vi de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!