48 38 14 88 post@dingruppen.no
En pressemelding er garantert bedre enn pressekonferanse for de fleste.

Pressemelding tjeneste

Visste du at vi i Din Tekstforfatter tilbyr pressemeldinger som tjeneste?

Dersom du ønsker å få en ferdig pressemelding levert, som har høyere sannsynlighet for å bli plukket opp av media, hjelper vi deg gjerne.

Pressemeldinger er relevante for så og si alle typer bedrifter i Norge. De er en knallgod måte for deg å nå ut til mange lesere.

Dersom du ikke har noen på huset som kan skrive gode pressemeldinger, tilbyr vi i Din Tekstforfatter skriving av pressemeldinger som en av våre mange tjenester!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, får du de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!

Hva er en pressemelding?

En pressemelding er en type tekst som sendes til media, for å spre informasjon om en sak. Teksten bør ha nyhetsverdi, men pressemeldinger er ikke helt det samme som nyhetsartikler.

Fremfor å være skrevet på en nøytral måte, er ofte pressemeldinger mer subjektive, og brukes gjerne for å få frem egne meninger eller ønsker.

Bedrifter kan enten skrive pressemeldinger for å spre nyheter om noe de driver med, eller de kan skrive pressemeldinger dersom det har oppstått situasjoner som krever et tilsvar.

En pressemelding gjør deg en tjeneste ved å styre kommunikasjonen i mediene ut mot leser.

Hvordan skriver man en pressemelding?

Det aller første man bør gjøre når man skriver en pressemelding, er å finne ut hva nyhetsverdien i teksten faktisk er.

Ved å identifisere nyheten og vinklingen, blir det langt enklere å skrive en god pressemelding.

Det er vanlig å dele en typisk pressemelding inn i en innledning, en hoveddel og en avslutning.

Innledningen bør bestå av en god overskrift, samt en kortfattet ingress som kan oppsummere hva nyheten er på en eller to setninger.

Hoveddelen bør ikke være for lang og detaljert, men heller fokusere på hva nyheten er. Dette kan du gjøre med konsist språk som er forståelig for dine tenkte lesere.

For å skape en mer lettleselig tekst, kan den brytes opp av mellomtitler og sitater.

Avslutningen av en pressemelding kan med fordel inkludere en Call-to-action, og bør oppsummere ditt viktigste poeng.

Helt nederst i pressemeldingen kan du også gjerne ha med en setning om din bedrift, samt kontaktinformasjon til eventuelle intervjuobjekter som media kan henvende seg til ved behov.

Prøv alltid å holde din pressemelding på under en A4-side, og legg gjerne ved bilder eller illustrasjoner når teksten sendes inn til de aktuelle mediene.

Gjør du det vil terskelen for publisering øke drastisk, da du tilbyr mediene alt de trenger for å ferdigstille en sak basert på informasjonen du har sendt dem. 

Mange nordmenn leser fortsatt aviser, og dine nyheter kan havne rett foran dem.

Din Tekstforfatter hjelper deg med pressemelding!

Det er ikke alle bedrifter som har tid til å skrive pressemeldinger selv. Ei heller er det alle bedrifter som har den rette kompetansen som trengs for å skrive en god pressemelding.

Derfor tilbyr Din Tekstforfatter pressemeldinger som en av våre tjenester!

Vi kan skrive pressemeldingene du har behov for, samt sørge for at de er produsert på en måte som gjør det mer sannsynlig at media plukker dem opp.

Våre skribenter har lang erfaring med forskjellige skriveoppdrag, og vi vet hva som skal til for å skrive en god pressemelding.

Ved behov kan vi også skrive ulike versjoner av pressemeldingen din, slik at du kan sende inn skreddersydde tekster til forskjellige medier.

Dette vil absolutt øke sjansene for at din sak blir dekket. Interessert i pressemeldinger fra oss? Fyll inn skjemaet nedenfor da vel, så får du de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!