48 38 14 88 post@dingruppen.no
Pressemelding er noe målgruppen din sannsynligvis ser ved frokostkaffen.

Pressemelding

Pressemelding er viktig for bedrifter i dag. Har du en bedrift og ønsker å dele viktige nyheter med omverdenen? Da er en velskrevet pressemelding et viktig verktøy. En pressemelding lar bedriften din kommunisere med omverdenen på en profesjonell og informativ måte.

Det kan imidlertid være utfordrende å skrive en pressemelding om en ikke har gjort det mange ganger før. Vi kan hjelpe deg med pressemeldingen!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, får du tilbud om hjelp til din pressemelding!

Hjelp til pressemelding!

Høy konsentrasjon er meget viktig.

Hva er en pressemelding?

En pressemelding er et skriftlig informasjonsskriv til pressen eller omverdenen, fra en organisasjon, person eller et selskap. Pressemeldingen vil som regel inneholde en eller annen form for nyhet. Dette kan være et nytt produkt eller en ny tjeneste, en beslutning eller en spesiell hendelse. En pressemelding kan imidlertid også være en meningsytring i forbindelse med en aktuell sak.

Pressemeldingen er et godt utgangspunkt for å fange oppmerksomheten til journalister og andre som jobber i media. Er pressemeldingen spennende eller kanskje til og med utfordrende, er sjansen stor for at journalisten anser saken som passende for leserne. Det kanskje viktigste poenget med pressemeldingen, er at den lar bedriften få ut budskapet sitt raskt.

Noen pressemeldinger publiseres for å informere allmennheten om viktig informasjon som berører mange. Enkelte etater og instanser har også informasjonsplikt overfor befolkningen, som for eksempel politiet eller regjeringen. Det er viktig at pressemeldingen sendes ut raskt, slik at den er fersk når den når publikum.

En nyhetsartikkel og en pressemelding er ikke det samme. I motsetning til en nyhetsartikkel, er en pressemelding ofte subjektiv og skrevet i tråd med distributørens meninger og ønsker. En pressemelding kan riktignok inneholde nyheter bedriften ønsker å dele, men den er som regel ikke skrevet fra et objektivt ståsted.

Et program for tekst er viktig for tekstforfattere.

Hvordan skrive en pressemelding?

For at en pressemelding skal fange oppmerksomheten til omverdenen på en effektiv måte, er det helt avgjørende at den inneholder visse elementer. Først og fremst må teksten inneholde informasjon om hvem som publiserer pressemeldingen. Dette er smart å få med helt i begynnelsen av teksten.

I starten av teksten handler alt om å fange leserens oppmerksomhet. Derfor bør en allerede her komme med den viktigste nyheten, eller sakens kjerne. Pirr gjerne leserens nysgjerrighet, slik at vedkommende ønsker å lese alle detaljene som presenteres senere i pressemeldingen.

Deretter bør teksten gi informasjon om hva bedriften din ønsker å formidle. Kanskje du har et nytt produkt du ønsker å presentere, for eksempel? I tillegg til dette er det viktig å inkludere hvor bedriften eller butikken er lokalisert. Ellers er det viktig å inkludere når et eventuelt nytt produkt skal lanseres, eller når en viss hendelse skal finne sted.

Pressemeldingen bør også gi leseren en god forklaring på hvorfor bedriften gjør som den gjør. Omhandler for eksempel pressemeldingen et nytt produkt, bør en forklare leseren hvorfor akkurat dette produktet er fordelaktig for vedkommende. Nevn gjerne noen fordeler med produktet, og få fram hva som gjør det unikt sammenlignet med andre produkter.

Mange pressemeldinger inneholder også et sitat, for eksempel fra daglig leder. Dette kan være en liten setning der vedkommende forklarer motivasjonen for å lansere et produkt. Det kan dessuten være greit å ha med noen tekniske detaljer dersom dette er relevant for pressemeldingen. Avslutningsvis bør det inkluderes informasjon om hvor leseren finner mer informasjon.

 

  • Hvem publiserer pressemeldingen?
  • Hva skal presenteres?
  • Hvor vil hendelsen finne sted, eller hvor vil produktet selges?
  • Når vil produktet lanseres eller hendelsen finne sted?
  • Hvorfor har bedriften utviklet dette produktet eller denne idéen?
  • Inkluder gjerne fordeler eller sitater, og fremhev at konseptet er unikt!
  • Opplys leseren om hvor det fås mer informasjon om produktet eller hendelsen.
Vi kan skrive pressemelding til flere kanaler.

Pressemeldingens utforming

En pressemelding lages som regel etter et nokså standard oppsett. Husk først og fremst på at pressemeldingen ikke bør være lengre enn at det er plass til den på ett enkelt A4-ark. Er det en omfattende sak som skal presenteres, kan med fordel mange av detaljene publiseres på hjemmesiden heller enn i pressemeldingen.

En pressemelding bør ha en fengende, men samtidig kort, overskrift. Dette i seg selv er ofte nok til å fange manges oppmerksomhet. Det er imidlertid viktig å passe på at overskriften er beskrivende og i tråd med selve pressemeldingen. Etter overskriften gjelder det å presentere hovedpoenget så raskt som mulig i en ingress.

Det er også vanlig å formulere seg med korte setninger i en pressemelding. Lange setninger kan ofte bli tunge å lese, og kan bidra til at leseren mister interessen. Ellers er det viktig å inkludere alle nødvendige navn, og sørge for at disse er korrekt skrevet. Skrives for eksempel produktnavnet feil, kan dette medføre at ingen finner produktet når de søker på det online.

En god pressemelding inneholder heller ikke skrivefeil, grammatiske feil eller faktafeil. Dette er en av grunnene til at du bør la Din Tekstforfatter ta seg av skrivingen. Vi passer på at pressemeldingen skrives i tråd med gjeldende standard, og selvfølgelig med et plettfritt språk.

 

Bruker en bilder i pressemelding?

Det kan også være greit å nevne at det ikke er vanlig å benytte seg av grafiske virkemidler i en pressemelding. Det betyr at en for eksempel ikke trenger å markere ord i kursiv eller lignende. Pass også på at datoen for publisering av pressemelding eller lansering av produkt blir korrekt.

Et bilde kan med fordel inkluderes i pressemeldingen. Skulle for eksempel en journalist snappe opp pressemeldingen, vil han eller hun kunne publisere bildet sammen med saken som skrives. Bilder sier mer enn tusen ord, noe som gjør det lettere for publikum å danne seg et helhetsinntrykk. Dette gjelder særlig dersom det skal lanseres et nytt produkt.

Ellers bør en huske på å skrive så enkelt som mulig. Dette innebærer blant annet at en ikke bruker internt språk som de utenfor bedriften ikke forstår seg på – i hvert fall ikke uten nærmere forklaring. En pressemelding skal også ha et konkret og tydelig språk. Det er for eksempel bedre å skrive «200 inviterte gjester» enn «et par hundre inviterte gjester».

Noe annet som er svært viktig når en skal skrive en pressemelding, er at navn og kontaktinformasjon til kontaktperson inkluderes. Uten dette vil ikke bedriftens publikum kunne nå kontaktpersonen dersom de har spørsmål eller tilbakemeldinger. Her kan en gjerne opplyse om kontaktdetaljer både privat og i arbeidstiden.

En pressemelding vil nå leseren din gjennom avisene.

Kvaliteten er avgjørende

Å kunne skrive en god pressemelding er et must for bedrifter som ønsker å ivareta det offentlige imaget sitt. En pressemelding er ofte ganske kort, og fyller gjerne ikke et helt A4-ark engang. Likevel er det mange spilleregler som skal følges for at bedriften skal greie å fange medienes oppmerksomhet.

Driver du et lite eller mellomstort selskap, kan du ofte oppnå gunstig markedsføring ved å få et presseoppslag. Dersom en journalist eller redaktør synes at teksten din er interessant, er sjansen stor for at vedkommende fatter interesse og lager en sak om det. Og god omtale i en avisartikkel er definitivt noe enhver bedrift vil tjene på.

La oss se på et tenkt eksempel. Du driver en bedrift som selger kikkerter, og ønsker å lage en pressemelding om en nyskapende kikkert som lar deg se dobbelt så langt som andre lignende produkter. Dersom en journalist ser pressemeldingen din, lager gjerne vedkommende en sak av typen; «Norsk firma med revolusjonerende kikkert».

Dersom en pressemelding får omtale, vil naturligvis dette kunne lokke mange nye kunder til bedriftens nettside eller butikker. På grunn av dette er god kvalitet på pressemeldingen din helt avgjørende – spesielt siden journalisten ofte bruker den som viktigste grunnlag for saken sin. Da bør selvfølgelig alle fakta være korrekte, samt at teksten bør ha et godt og forståelig språk.

Lei av rot og hundrevis av lapper på PC-en?

Potensielle fallgruver

Dersom du ikke har skrevet en pressemelding tidligere, men har bestemt deg for å gjøre det nå, bør du være obs på vanlige fallgruver. Det er for eksempel viktig å ikke skrive en pressemelding som er for lang. Da vil nemlig de færreste ta seg tid til å lese den. En kortfattet og enkel pressemelding vil lettere fange og holde på leserens oppmerksomhet.

Pass også på at pressemeldingen inneholder ny og interessant informasjon. Det er lett for å skrive om gammelt nytt, noe som gjør pressemeldingen kjedelig og uinteressant. I tillegg til dette kan du risikere at du ikke skriver selve teksten bra nok – for eksempel fordi du har mange skrivefeil eller dårlig setningsoppbygging.

 

Vi gjør jobben for deg!

Dersom du synes det virker litt vel utfordrende å skulle skrive en pressemelding, anbefaler vi deg å få hjelp av noen som kan det. Vi i Din Tekstforfatter har lang erfaring med tekstskriving, og kan skrive pressemeldinger som er både engasjerende, spennende og velskrevne.

Våre tekstforfattere er effektive og kan sakene sine. Du kan derfor føle deg trygg på at din pressemelding er i gode hender hos oss. Vi kan skrive pressemeldinger for deg uansett hvilken bransje du opererer i – enten det er IT-bransjen, motebransjen eller noe annet! Vi gjør all nødvendig research, slik at teksten blir optimal for ditt formål.

En pressemelding består ofte av mange gode kilder til innhold.

Hvordan publiseres en pressemelding?

Teksten blir ofte sendt til media, slik at firmaet som publiserer den kan spre den aktuelle informasjonen. Mediene blir dermed som et talerør for bedriften, og muliggjør kringkasting av informasjon bedriften ønsker å dele.

Som regel vil pressemeldingen sendes til de aktuelle mediene via e-post, men det er også mulig å bruke sosiale medier eller lignende. Mottakeren er gjerne en avis, en TV-kanal eller kanskje til og med en radiokanal. Målet er å nå flest mulig i målgruppen sin.

Norsk Telegrambyrå (NTB) og lokalaviser anvender som regel pressemeldinger hyppig i arbeidet sitt. Store, landsdekkende aviser og TV-kanaler krever ofte egne kommentarer utenom pressemeldingen. Dette er én av grunnene til at det er så viktig å opplyse om kontaktinformasjon i pressemeldingen.

 

Effektiv språkbruk

Mange pressemeldinger som havner i innboksen til journalister blir ikke viet mye oppmerksomhet. Dette skyldes blant annet dårlig språkbruk og en lite overbevisende tittel eller ingress. En interessant og velskrevet pressemelding skal klare å få leseren til å se et faktisk nyhetspoeng. Det er disse tekstene journalister ønsker å utforske nærmere!

De som jobber i mediene, enten det er en avis, radiostasjon eller en TV-kanal, vil fort legge merke til om pressemeldingen kun er skrevet for å få PR. En bedrift som kun ønsker å skape blest og få oppmerksomhet vil mest sannsynlig ikke få noen særlig effekt av å sende ut en pressemelding. Dette fordi de ikke lever opp til journalistenes kriterier for hva som kan lage en interessant nyhet.

Detaljerte gjennomganger er viktig for tekstens kvalitet, akkurat som med tall.

Husk hvem det skrives for

Mange bedrifter glemmer at pressemeldingen skal fortelle allmennheten noe. Istedenfor skriver de gjerne en pressemelding full av selvskryt og uhemmet ros, i et forsøk på å stille bedriften sin i et godt lys. Det eneste problemet er at omverdenen bryr seg fint lite om dette. Skal du fange oppmerksomheten til leseren, er du nødt å fokusere på andre ting.

Istedenfor å skrive pressemeldingen fra virksomhetens eget perspektiv, må en prøve å se teksten fra leserens perspektiv. Deretter flettes bedriftens budskap inn, uten at det fremstår som selvskryt eller et lite effektivt PR-stunt.

 

Tips for en best mulig pressemelding

Hvis du ønsker at din pressemelding skal skille seg ut i mengden, gjelder det å unngå de mest vanlige tabbene. Noen bedrifter ønsker å selge bedriftens navn mest mulig fra start, og inkluderer gjerne firmanavnet både i tittel og ingress. Egentlig trenger du ikke å nevne firmanavnet noen av stedene, da journalisten likevel vet hvem pressemeldingen kommer fra.

Istedenfor bør det fokuseres på å selge produktet eller idéen helt fra start. Gå rett på sak, og ha gjerne konklusjonen i begynnelsen av teksten. Sørg for å overraske, imponere eller engasjere leseren, slik at vedkommende får lyst til å lese videre. Er det en journalist som leser teksten din, vil kanskje vedkommende ønske å lage en sak basert på pressemeldingen din.

Et annet tips er å tilrettelegge for eventuelle journalister som leser pressemeldingen din. Dette kan for eksempel handle om å legge ved relevant dokumentasjon, videoer, bilder eller noe annet. Hvis pressemeldingen handler om en undersøkelse eller forskningsrapport for eksempel, gjelder det å legge ved dokumentasjon på dette.

Dette vil gi journalisten mulighet til å vurdere og gjennomgå dokumentasjonen din, noe som vil gjøre det lettere for vedkommende å lage en interessant sak. Dette vil igjen gagne både deg og din bedrift.

Ta notater mens du skriver pressemeldingen.

Din Tekstforfatter hjelper deg!

Trenger du hjelp til en pressemelding? Vi vet hvor vanskelige disse kan være å skrive, samt hvor tøft tidspresset til tider blir. Ønsker du avlastning? Kontakt oss i dag med informasjon om den pressemeldingen du vil skrive!

Hjelp til pressemelding!