48 38 14 88 post@dingruppen.no
Presseskriv

Presseskriv

Et presseskriv er en tekst hvor hensikten er å spre informasjon om noe. Det kan være aktuelt med et presseskriv for endringer innad i bedriften din, men mest vanlig er det nok når en bedrift skal nå til media på en effektiv måte.

Presseskrivet ditt har som hensikt å fange oppmerksomheten til media, men samtidig er det viktig at denne typen tekst ikke forvekslet med nyhetsartikkelen. Dette er to sjangrer som generelt er ganske like.

I denne artikkelen skal vi fordype oss i presseskriv som sjanger. Hvordan skriver man et presseskriv, og kan man skrive et presseskriv på engelsk? Vi vil også gi deg noen tips som kan være nyttige når du kanskje skal skrive et presseskriv for bedriften din i fremtiden.

Mann forklarer presseskriv

Hvordan skrive presseskriv?

I likhet med et motivasjonsbrev, skal aldri et presseskriv være lenger enn A4-side. Du ønsker naturligvis ikke at mottakeren skal bli lei av å lese og gi seg før de kommer til hovedpoenget. Derfor er veldig viktig å holde seg kort og konsis i et presseskriv.

Før du begynner å skrive et presseskriv, så må du finne ut hva du ønsker å formidle og hvem det er du skal formidle det til. Presseskriv er en del av en litterær sjanger, så teksten må naturligvis inneholde sjangertrekkene som er typiske for denne sjangeren.

Nedenfor vil du få både et eksempel og en generell mal for hvordan du kan skrive presseskrivet ditt.

Presseskriv eksempel

PRESSESKRIV: Norge stenger (Oslo, 12. mars 2020)

Regjeringen har i dag gjort et vedtak om at Norge strenger som følge av utbruddet av coronaviruset SARS-CoV-2.

Siden desember 2019 har vi holdt coronaviruset SARS-CoV-2 under observasjon, da det brøt ut i den kinesiske byen Wuhan. Det begynte å spre seg i Norge etter at nordmenn returnerte fra vinterferie i utlandet.

Norge stenger med umiddelbar virkning. Denne avgjørelsen vil vurderes forløpende, og endringer vil bli presentert på pressekonferanser med våre statsråder.

Eventuelle spørsmål kan stilles til Helsedepartementet og Folkehelseinstituttet.

Presseskriv engelsk

Presseskriv på engelsk

Ettersom Norge er et flerkulturelt land og her bor mange mennesker med andre morsmål enn norsk, så kan det være aktuelt for noen bedrifter å sende ut et presseskriv også på engelsk.

Det er ingen tvil om at et presseskriv på engelsk vil gjøre at budskapet når ut til et enda større publikum enn hvis presseskrivet kun står på norsk.

Et presseskriv på engelsk vil være særlig aktuelt for internasjonale bedrifter.

Presseskriv mal

Når du skal skrive et presseskriv, så kan du faktisk bruke en vanlig skrivemodell som en pekepinn. Men det brukes naturligvis litt andre begreper enn vi gjør når vi skriver en tekst med utgangspunkt i den tradisjonelle skrivemodellen.

Presseskrivet starter med en overskrift, noe som alle tekster skal gjøre. Så kommer innledningen som har blitt kuttet litt ned, men her kalles det underoverskrift. Det er også veldig viktig å skrive tid og sted ganske tidlig i presseskrivet.

Deretter kommer hoveddelen, men den kalles fremdeles det. Hoveddelen av presseskrivet består av mellom 2 til 4 avsnitt hvor budskapet formidles i detalj. Hva er det du skal meddele? Gi en detaljert beskrivelse av det i hoveddelen.

Til slutt kommer avslutningen, men det er ikke et fancy begrep som brukes i denne sammenhengen. Det er imidlertid vanlig å putte informasjon om bedriften generelt, samt hvor den ansvarlige for arrangementet (eller det presseskrivet ditt handlet om) kan kontaktes.

Din Tekstforfatter hjelper deg

Er du på jakt etter noen som hjelpe deg med å skrive et presseskriv? Din Tekstforfatter består av et dyktig team med tekstforfattere, så vi garanterer at vi kan hjelpe deg. Vi hjelper deg med både ditt norske og ditt engelske presseskriv. Ta kontakt for mer informasjon!