48 38 14 88 post@dingruppen.no
Pris for transkribering avhenger av mye, men leverandøren er den største faktoren.

Pris for transkribering

Pris for transkribering er noe mange spør oss om. Derfor ønsker vi å besvare hvordan transkribering prises hos oss og ellers i markedet. Det er nemlig ikke så rett frem!

Enkelte velger timepris for arbeidet, mens andre velger timepris for lydfilen. Vi mener førstnevnte er helt klart best, da lydfilens kvalitet kan variere stort! Vår timepris er på 1,500 kr.

Det er vanligvis slik at en lydfil på 1 time tar mellom 3 og 4 timer å transkribere. Dersom du har et stort antall filer, avtaler vi gode pakkepriser!

Trenger du hjelp til transkribering i dag? Fyll ut skjemaet nedenfor, så mottar du de første 500 ordene helt gratis hos oss!

Motta gratis 500 ord!

Google «Transkribering» for priser

Den enkleste måten å finne pris for transkribering, er å Google etter dette. Dersom du går til Google i dag og søker «pris for transkribering», vil du nemlig få opp en rekke alternativer og deres priser.

Det finnes for nye kunder muligens overraskende mange tjenester innenfor denne bransjen. Merk at noen priser seg ut ifra lydfilens lengde. Disse anbefaler vi å styre unna.

Problemet er at lydfilen kan ha veldig dårlig kvalitet. Dette gjør at selskapet må inngå kompromiss på kvaliteten for å hente inn sin profitt. Resultatet av transkriberingen vil lide sårt her.

Dersom du heller velger timepris for arbeidet, slik som hos Din Tekstforfatter, blir du fakturert for det resultatet du ønsket, basert på den tiden det tok å oppnå resultatet.

Google er en fin kanal for å finne priser og informasjon.

Transkribere lyd til tekst

Dersom du skal transkribere lyd til tekst, er det en ganske åpenbar faktor som spiller inn på pris, slik som nevnt ovenfor. Lydkvaliteten har nemlig alt å si for hvorvidt det tar 3 eller 5 timer å transkribere.

Vi har opplevd både fantastisk og helt begredelig lydkvalitet. Sistnevnte er ofte et resultat av dårlig utstyr, mumling, lavt volum, lengde unna mikrofonen, avbrudd, også videre.

Dersom du skal utføre et lydopptak som senere skal transkriberes, anbefaler vi deg å vurdere kvaliteten. Det finnes tross alt mange enkle teknikker for å øke kvaliteten på lydopptaket.

Digital transkribering online bør utføres med godt lydutstyr.

Auto transkribering

Auto transkribering beskriver en prosess der maskinvare automatisk transkriberer lydfiler. Dette er en teknologi som har blitt muliggjort på bakgrunn av kunstig intelligens.

Men som med så mye annet innenfor språk og teknologi, henger norsk ganske langt bak. Tjenester som tilbyr auto transkribering av norsk, er ikke å anbefale.

Der prisen naturligvis er forlokkende, vil kvaliteten lide sårt. Det er ikke snakk om bare et par feil her. Med mindre talen er klokkende klar, og det er den aldri, vil teksten måtte «omtranskriberes» helt.

Transkribering fra byrå blir ofte utført ved hjelp av det beste utstyret.

Verbatim transkribering

Spesielt viktig er det med manuell transkribering dersom resultatet skal være verbatim. Dette er ganske enkelt et litt fancy ord for at den transkriberte teksten ikke på noen måte skal avvike fra original.

Verbatim transkribering er dermed noe tyngre å gjennomføre enn vanlig transkribering, der en gjerne kan utelate et par fyllord. Dette er det nemlig mange av i det norske språket.

Dessuten starter mange en setning, før de trekker den tilbake og begynner på nytt. Din Tekstforfatter utelater som regel slike påbegynte setninger, med mindre vi får forespørsel om verbatim transkribering.

God lyd er det viktigste ved transkribering.

Få hjelp nå!

Dersom du fortsatt lurer på pris for transkribering og hvem du skal velge, har vi gode nyheter til deg. Du kan nemlig prøve oss ut helt gratis i dag!

Da kan få et uforpliktende og risikofritt inntrykk av hvilken kvalitet vi leverer til prisen vår. Husk at timeprisen vår er på 1,500 kr, og vi bruker vanligvis 3-4 timer på 1 time lydopptak.

Dersom du sørger for høy kvalitet på opptaket, kan vi levere raskere og rimeligere. Det er dessuten behjelpelig på pris dersom verbatim transkribering ikke er et krav.

Om du er interessert i å prøve våre tjenester gratis, kan du fylle ut skjemaet nedenfor! Da mottar du de første 500 ordene gratis hos oss. Vi ser frem til å høre fra deg!

Motta gratis 500 ord!