48 38 14 88 post@dingruppen.no
Pris innen markedsføring

Pris innen markedsføring

Pris innen markedsføring regnes som en av de fire p-ene. Dette er altså en del av markedsføringsmiksen som utgjør selve essensen av faget.

Når du skal selge et produkt eller en tjeneste, må du ha orden i de fire p-ene. Produkt, plassering, promotering og pris vil sammen definere hvordan din bedrift lykkes i markedet.

Kanskje aller viktigst, og i hvert fall vanskeligst for de fleste, er pris innen markedsføring. Hvordan setter du prisen? Skal du endre den ofte? Det finnes flere strategier for prising der ute.

Motta gratis 500 ord!

Kostnadsbasert prissetting

Kostnadsbasert prissetting er den modellen de aller fleste benytter. Dette vil si at du setter prisen mer eller mindre kun basert på hva det koster å lage og selge produktet.

Så snart du har lagt sammen kostnadene, finner du ut hvor stor profitt du ønsker, og legger denne til slutt på toppen. Nedenfor kan du se et eksempel på kostnadsbasert prissetting:

En solbrille koster per enhet 10,80 kr å produsere, 0,20 kr å frakte, 15 kr å markedsføre og det er 1 kr i svinn. 27 kr er den totale kostnaden for produktet, og bedriften ønsker seg en profitt på litt over 10 %.

Derfor setter bedriften bak solbrillene en pris på 30 kr for solbrillene. Dette gjør at de altså henter inn kostnadene sine, samt at de får den prosentandelen profitt som de ønsker seg.

Psykologisk prissetting

Psykologisk prissetting har i utgangspunktet ikke noe med kostnader å gjøre. Allikevel vil ikke prisen være milevis unna, da en alltid skal hente inn kostnadene sine i det lange løp.

Hjernen spiller oss flere puss, og det er her priser som 999 og andre summer som ikke er rundet opp kommer fra. Bedriftene bruker disse prisene, fordi det ubevisst oppleves som billigere enn 1,000 for eksempel.

Dette er også grunnen til at rabatter blir hyppig brukt, før og etter priser og andre kampanjer. Pris er en viktig del av kjøpsavgjørelsen, og nettopp derfor er psykologisk prising så effektivt.

Fordeler og ulemper med pris

Fordeler og ulemper med pris som konkurransemiddel

Konkurransebasert prissetting er en annen prisstrategi som brukes hyppig. Her tar en utgangspunkt i prisen konkurrentene har. Enten forsøker en å konkurrere på pris ved å gå ned eller opp i forhold til konkurrentene.

Det å gå ned i pris og være et billig alternativ, sier seg selv. Men hva med å gå høyere? Pris kan ha en psykologisk effekt som kommuniserer noe til forbruker om kvaliteten bak produktet.

Du kan i enkelte bransjer, slik som for eksempel klokkesalg, slite skikkelig med salget om du velger kostnadsbasert prising eller priser deg etter billigkonkurrentene.

Bruk pris som et konkurransemiddel om du enten er billig eller veldig dyr. Men pass på assosiasjonene som knyttes opp mot merkevaren når du opererer slik.

Slik bruker du pris i markedsføring

Bruk av pris i markedsføring avhenger av dine mål. Vi anbefaler å jobbe inn pris i din forretningsplan med en gang. Gjør en kostnadsanalyse, se hva konkurrentene priser seg til og vurder det psykologiske.

En god oversikt over prising som en helhet i ditt marked, er den beste veien å gå. Dersom du trenger hjelp til dette, bistår vi deg veldig gjerne!

Motta gratis 500 ord!